LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bone Dance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now I it home, with the parietal bone
It be crazy, but I learn that way
and frontal too
And now I'm finally
makes 206
I found a way clicks
(ooh yea)
Everybody the bones
Just had to a way
Everybody knows I'm talkin 'bout
Thats how get an A
My bod has parts
And is where it starts
Phalanges I ten
And then
I got Tarsals too
I'll put 'em in my
The fibula is
According to my
Then the tibia
ain't no fibia
And now up to my knee,
Yeah, yeah,
the patella to me
We're doing the bone
You study the
Again and again til I get it
Miley, Lily, and sing:
We're doing the dance
You dance and you it
And we won't mess up test
We'll get it
We're the bone dance
You and you learn it...
And now I it home
With the Parietal
It might be
But we learn way
and frontal too
And now finally through
That 206
I found a way that
(Bone in the house)
doing the bone dance
You the answers
Again and till I get it right
We're doing the bone
You dance and you it
And we mess up this test
get it perfect

WORD!

Videos

Hannah Montana Cast "Bone Dance" VERY FUNNY!!
Hannah Montana Cast "Bone Dance" VERY FUNNY!!
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Debbie Downer: Disney World - SNL
Debbie Downer: Disney World - SNL
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
Merrick Performs 'Radioactive' by Imagine Dragons | Lip Sync Battle Shorties | Nick
Merrick Performs 'Radioactive' by Imagine Dragons | Lip Sync Battle Shorties | Nick
The Bone Dance - 11/8/2016
The Bone Dance - 11/8/2016
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Hannah Montana - Bone Dance Remixed
Hannah Montana - Bone Dance Remixed
Hannah Montana The Movie Hoedown Throwdown Instructional
Hannah Montana The Movie Hoedown Throwdown Instructional
Ways to Be Wicked (From "Descendants 2"/Official Video)
Ways to Be Wicked (From "Descendants 2"/Official Video)
Hanna Montanna - The Bone Dance
Hanna Montanna - The Bone Dance
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
Sofia Carson - Rotten to the Core (From "Descendants: Wicked World")
Sofia Carson - Rotten to the Core (From "Descendants: Wicked World")
I Put A Spell On You - Bette Midler - Hocus Pocus 1993 - HD edited
I Put A Spell On You - Bette Midler - Hocus Pocus 1993 - HD edited
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
Get Down, Study-Udy-Udy | Hannah Montana | Bone Dance
Get Down, Study-Udy-Udy | Hannah Montana | Bone Dance