LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bone Dance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now I take it home, with the bone
It might be crazy, but I that way
and frontal too
And now I'm through
That 206
I found a way that
(ooh yea)
Everybody the bones
Just had to a way
Everybody knows what I'm talkin
Thats how get an A
My bod has many
And this is where it
I have ten
And Metatarsals
I got some too
I'll put 'em in my
The fibula is
to my text
Then the tibia
That no fibia
And now up to my knee,
Yeah, yeah,
the patella to me
We're the bone dance
You the answers
Again and again til I get it
Miley, Lily, and sing:
We're the bone dance
You and you learn it
And we won't mess up this
get it perfect
We're the bone dance
You dance and you it...
And now I it home
With the bone
It might be
But we that way
Temporal and too
And now we're through
makes 206
I found a way that
(Bone in the house)
We're doing the bone
You study the
and again till I get it right
We're doing the bone
You and you learn it
And we won't mess up test
get it perfect

WORD!

Videos

Hannah Montana Cast "Bone Dance" VERY FUNNY!!
Hannah Montana Cast "Bone Dance" VERY FUNNY!!
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Ways to Be Wicked (From "Descendants 2"/Official Video)
Ways to Be Wicked (From "Descendants 2"/Official Video)
Bobby & Sharna's Jive - Dancing with the Stars
Bobby & Sharna's Jive - Dancing with the Stars
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
I'M Doing the Bone Dance! (Hannah Montana)
I'M Doing the Bone Dance! (Hannah Montana)
HANNAH MONTANA | The Movie Hoedown Throwdown Instructional | Official Disney UK
HANNAH MONTANA | The Movie Hoedown Throwdown Instructional | Official Disney UK
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Doin the bone Dance-Hannah Montana
The Bone Dance - 11/8/2016
The Bone Dance - 11/8/2016
The Skeleton Dance
The Skeleton Dance
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
Dancing with the Stars Unveils Season 27 Cast — Find Out Who's Competing! - News Today
Dancing with the Stars Unveils Season 27 Cast — Find Out Who's Competing! - News Today
Hannah Montana Cast-Move Your Body
Hannah Montana Cast-Move Your Body
I Put A Spell On You - Bette Midler - Hocus Pocus 1993 - HD edited
I Put A Spell On You - Bette Midler - Hocus Pocus 1993 - HD edited
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)
CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)
Dove Cameron - Born Ready (From “Marvel Rising”)
Dove Cameron - Born Ready (From “Marvel Rising”)
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )