LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bone Dance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now I it home, with the parietal bone
It might be crazy, but I that way
Temporal and too
And now I'm finally
That 206
I found a way that
(ooh yea)
knows the bones
Just had to a way
Everybody knows I'm talkin 'bout
how I'll get an A
My bod has many
And this is where it
I have ten
And then
I got some too
put 'em in my shoe
The fibula is
to my text
Then comes the
That ain't no
And now up to my knee,
Yeah, yeah,
That's the to me
We're doing the bone
You the answers
Again and again til I get it
Miley, Lily, and Oliver
We're the bone dance
You dance and you it
And we mess up this test
We'll get it
doin' the bone dance
You dance and you it...
And now I it home
With the bone
It be crazy
But we learn way
Temporal and too
And now we're finally
That 206
I found a way clicks
(Bone in the house)
We're doing the bone
You study the
Again and again till I get it
We're the bone dance
You dance and you it
And we won't mess up test
get it perfect

WORD!

Videos

Hannah Montana - Bone Dance
Hannah Montana - Bone Dance
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Milo Manheim, Meg Donnelly, Kylee Russell - BAMM (From "ZOMBIES")
Milo Manheim, Meg Donnelly, Kylee Russell - BAMM (From "ZOMBIES")
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
the happy dance.
the happy dance.
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
The Skeleton Dance
The Skeleton Dance
Hanna Montanna - The Bone Dance
Hanna Montanna - The Bone Dance
Le contrôle de Biologie en français HQ - Hannah Montana
Le contrôle de Biologie en français HQ - Hannah Montana
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
The Bone Dance- HM Cast
The Bone Dance- HM Cast
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Hannah Montana Bone Dance
Hannah Montana Bone Dance
Just Dance (Disney Channel Stars)
Just Dance (Disney Channel Stars)
Bizaardvark | New School Superstars Song | Official Disney Channel UK
Bizaardvark | New School Superstars Song | Official Disney Channel UK
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
Go Behind the Scenes of Moana (2016)