LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bone Dance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now I take it home, the parietal bone
It be crazy, but I learn that way
Temporal and too
And now I'm finally
That 206
I found a way clicks
(ooh yea)
Everybody the bones
had to find a way
Everybody knows what I'm 'bout
Thats how get an A
My bod has parts
And is where it starts
I have ten
And then
I got Tarsals too
I'll put 'em in my
The fibula is
to my text
Then comes the
That ain't no
And now up to my knee,
Yeah, yeah,
That's the to me
doing the bone dance
You the answers
Again and til I get it right
Miley, Lily, and sing:
We're doing the dance
You and you learn it
And we won't mess up test
get it perfect
We're the bone dance
You and you learn it...
And now I it home
the Parietal bone
It be crazy
But we learn way
and frontal too
And now we're through
That 206
I found a way that
(Bone in the house)
doing the bone dance
You study the
Again and again till I get it
doing the bone dance
You and you learn it
And we won't mess up test
get it perfect

WORD!

Videos

Hannah Montana - Bone Dance
Hannah Montana - Bone Dance
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Descendants Cast - Rotten to the Core (From "Descendants")
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Hannah Montana Cast - Bone Dance
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Doin the bone Dance-Hannah Montana
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Disney Descendants - Rotten to the Core Lyric Video - Official Disney Channel UK HD
Milo Manheim, Meg Donnelly, Kylee Russell - BAMM (From "ZOMBIES")
Milo Manheim, Meg Donnelly, Kylee Russell - BAMM (From "ZOMBIES")
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
The Suite Life HSM episode Floss Dance ( whole Cast )
the happy dance.
the happy dance.
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
The Bone Dance - Sing Along (Full Version)
The Skeleton Dance
The Skeleton Dance
Hanna Montanna - The Bone Dance
Hanna Montanna - The Bone Dance
Le contrôle de Biologie en français HQ - Hannah Montana
Le contrôle de Biologie en français HQ - Hannah Montana
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
"Can't Stop The Feeling!" Official Movie Clip | TROLLS
The Bone Dance- HM Cast
The Bone Dance- HM Cast
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
CAN'T STOP THE FEELING! First Listen (Featuring the cast of DreamWorks Animation's Trolls)
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Chillin' Like a Villain (From "Descendants 2")
Hannah Montana Bone Dance
Hannah Montana Bone Dance
Just Dance (Disney Channel Stars)
Just Dance (Disney Channel Stars)
Bizaardvark | New School Superstars Song | Official Disney Channel UK
Bizaardvark | New School Superstars Song | Official Disney Channel UK
Go Behind the Scenes of Moana (2016)
Go Behind the Scenes of Moana (2016)