LOADING ...

Bobby Shaw Is My Tiga

Song info

"Bobby Shaw Is My Tiga" (2006)

"Bobby Shaw Is My Tiga" Videos

Andre Nickatina - Bobby Shaw Is My Tiga
Andre Nickatina - Bobby Shaw Is My Tiga
Bobby Shaw Is My Tiga
Bobby Shaw Is My Tiga
Andre Nickatina - Daiquiri Factory (2000) (Full Album)
Andre Nickatina - Daiquiri Factory (2000) (Full Album)
Nickatina Says
Nickatina Says
Andre Nickatina - Diamonds & Carrots
Andre Nickatina - Diamonds & Carrots
Andre Nickatina - Fa La La La with lyrics
Andre Nickatina - Fa La La La with lyrics
Daiquiri Factory
Daiquiri Factory
Last Rap I'll Ever Write
Last Rap I'll Ever Write
Nasty Like College Chicks
Nasty Like College Chicks
hell's kitchen
hell's kitchen
Ghost Of Fillmoe
Ghost Of Fillmoe
Thank Of Me
Thank Of Me
Andre Nickatina
Andre Nickatina
Andre Nickatina - Daiquiri Factory (2000) (Full Album)
Andre Nickatina - Daiquiri Factory (2000) (Full Album)
Andre Nickatina - Cobra Status
Andre Nickatina - Cobra Status
Cherry Colored Benz (ROSE)
Cherry Colored Benz (ROSE)
Andre Nickatina - Aint My Folks
Andre Nickatina - Aint My Folks
Ugrade Call
Ugrade Call
Piece Of My Mind
Piece Of My Mind
Dre dog
Dre dog

Lyrics

I take a flight with my niggaz
I do it right with my niggaz
I hit the night with my niggaz
I rock the mic with my niggaz
I get around with my niggaz
I hit the town with my niggaz
I spit a round with my niggaz
I sport the crown with my niggaz
I got the flow with my niggaz
I do a show with my niggaz
I pull a hoe with my niggaz
I gotta roll with my niggaz
I s
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 12 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Bobby Shaw Is My Tiga"