LOADING ...

Luyện nghe bài hát Blockhead

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You work all day to earn pay
To pay off all debts
You rent your to live in
And that's the best it

Cubical man does he can
To keep alive
his share for his little square
In to survive

Locked in a race, the chase
The systems you
The more you make the more they
And nothing you can do

Cubicle man what he can
To keep himself
Pays his share for his little
In to survive

Run your ass to get your
Stand in a line
Pay bills and buy the pills
That help you to

man does what he can
To himself alive
Pays his for his little square
In order to

You buy a for your little square
So you can sit and
But you're all alone you up clone
'Cause no one's on side

The game of fools has its
So don't you behind
take your square 'cause they don't care
They've got home-free ride

Videos

D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I - Blockhead
D.R.I - Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. - Blockhead
D.R.I. - Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. - No Sense
D.R.I. - No Sense
Blockhead (Demo)
Blockhead (Demo)
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
D.R.I. - Draft Me
D.R.I. - Draft Me
DRI - Busted
DRI - Busted
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
D.R.I. (Austin 1985) [27]. Closet Punk
D.R.I. (Austin 1985) [27]. Closet Punk
D.R.I - Balance Of Terror (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Balance Of Terror (Dirty Rotten LP)
D.R.I. - War Crimes
D.R.I. - War Crimes
D.R.I. (Austin 1985) [24]. Capitalist Suck
D.R.I. (Austin 1985) [24]. Capitalist Suck