LOADING ...

Luyện nghe bài hát Blockhead

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You work all day to your pay
To pay off all debts
You rent your to live in
And that's the best it

Cubical man does he can
To keep himself
Pays his share for his square
In to survive

Locked in a race, the chase
The fooling you
The more you make the they take
And there's you can do

Cubicle man does he can
To keep alive
his share for his little square
In to survive

Run ass to get your check
in a crowded line
Pay your and buy the pills
That you to unwind

Cubicle man what he can
To keep himself
his share for his little square
In to survive

You buy a for your little square
So you can sit and
But all alone you fucked up clone
'Cause no one's on your

The of fools has its rules
So don't you fall
They'll take square 'cause they don't care
They've got home-free ride

Videos

D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Blockhead
D.R.I - Blockhead
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I. - Blockhead
D.R.I. - Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
D.r.i. - Blockhead Lyrics
D.r.i. - Blockhead Lyrics
blockheaDs - full length film teaser!
blockheaDs - full length film teaser!
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
BLOCKHEAD - UNDER THE BOOT
BLOCKHEAD - UNDER THE BOOT
D.R.I. (Austin 1985) [16]. Yes Ma'am
D.R.I. (Austin 1985) [16]. Yes Ma'am
Life Crime - Blockhead 22042011 Wakuum Graz
Life Crime - Blockhead 22042011 Wakuum Graz
D.R.I. - Do the dream
D.R.I. - Do the dream
BLOCKHEAD - Demo 2015 CS
BLOCKHEAD - Demo 2015 CS
D.R.I. (Austin 1985) [27]. Closet Punk
D.R.I. (Austin 1985) [27]. Closet Punk
D.R.I. - The Dirty Rotten CD (Full Album) HQ
D.R.I. - The Dirty Rotten CD (Full Album) HQ
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
Block head(Demo)
Block head(Demo)
D.R.I. - Live @ CBGB's, NYC, NY, 4/7/84
D.R.I. - Live @ CBGB's, NYC, NY, 4/7/84
Dirty Rotten Lp
Dirty Rotten Lp