LOADING ...

Luyện nghe bài hát Blockhead

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You all day to earn your pay
To pay off all debts
You rent square to live in
And that's the best it

Cubical man what he can
To keep alive
Pays his share for his square
In to survive

Locked in a race, the money
The systems you
The more you the more they take
And nothing you can do

man does what he can
To himself alive
Pays his share for his little
In order to

Run your ass to get your
Stand in a line
Pay your and buy the pills
That help you to

Cubicle man what he can
To keep himself
Pays his share for his square
In order to

You buy a chair for your little
So you can sit and
But you're all alone you up clone
'Cause no one's on side

The game of fools has its
So you fall behind
They'll take your square 'cause don't care
They've got they're home-free

Videos

D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I - Blockhead
D.R.I - Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. - Blockhead
D.R.I. - Blockhead
Blockhead
Blockhead
Blockhead (Demo)
Blockhead (Demo)
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
Top Tracks - D.R.I.
Top Tracks - D.R.I.
SweatBlock for facial Hyperhidrosis
SweatBlock for facial Hyperhidrosis
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
D.R.I. - Blockhead Lyrics
D.R.I. - Blockhead Lyrics
D.R.I. (Austin 1985) [35]. Slit My Wrist
D.R.I. (Austin 1985) [35]. Slit My Wrist
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
D.R.I. (Austin 1985) [31]. How to Act
D.R.I. (Austin 1985) [31]. How to Act
D.R.I - Balance Of Terror (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Balance Of Terror (Dirty Rotten LP)
D.R.I. (Austin 1985) [12]. Stupid War
D.R.I. (Austin 1985) [12]. Stupid War