LOADING ...

Luyện nghe bài hát Blockhead

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You work all day to your pay
To pay off all your
You rent your to live in
And that's the best it

Cubical man does he can
To keep himself
Pays his share for his square
In to survive

Locked in a race, the chase
The systems you
The more you make the more they
And nothing you can do

Cubicle man what he can
To keep himself
Pays his share for his square
In to survive

Run your ass to get your
Stand in a line
Pay your bills and buy the
That you to unwind

Cubicle man what he can
To himself alive
his share for his little square
In order to

You buy a chair for your little
So you can sit and
But you're all you fucked up clone
no one's on your side

The of fools has its rules
So you fall behind
take your square 'cause they don't care
They've got home-free ride

Videos

D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I - Blockhead (Dirty Rotten LP)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
D.R.I. - Blockhead (Demo)
Blockhead
Blockhead
D.R.I - Blockhead
D.R.I - Blockhead
Blockhead
Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
D.R.I. (Austin 1985) [26]. Blockhead
D.R.I. - Blockhead
D.R.I. - Blockhead
Blockhead
Blockhead
Blockhead (Demo)
Blockhead (Demo)
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
DRI - Birth of the Imbeciles, 1982
Dirty Rotten Lp
Dirty Rotten Lp
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
D.R.I. - BLOCKHEAD / WAR CRIMES / COMMUTER MAN
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
all tensed up - blockhead (d.r.i.) (live @ krisis hilversum holland)
D.  R.  I. - Dirty Rotten 1983 [FULL EP]
D. R. I. - Dirty Rotten 1983 [FULL EP]
D.R.I. - Couch Slouch
D.R.I. - Couch Slouch
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
DRI (Dirty Rotten Imbeciles) Dirty Rotten LP 1984 Pt3
D.R.I. - Balance of Terror
D.R.I. - Balance of Terror
D.R.I.
D.R.I.
D.R.I. "Dirty Rotten LP/Violent Pacification" (1988) Full Album |  Vinyl Rip
D.R.I. "Dirty Rotten LP/Violent Pacification" (1988) Full Album | Vinyl Rip
D.R.I. (Austin 1985) [33]. Argument Then War
D.R.I. (Austin 1985) [33]. Argument Then War