LOADING ...

Luyện nghe bài hát Black Widow Spider

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dont her
cause she is her web
She knows how to you
And put you in a jail

And is no red spots on her back
To you anything else
you know it anyway
Your is like a living hell


Thats why she is a widow spider
That girl how to pull you in
That girl can tell you a hundred
And every time she win

Shes spinning web
Make your life a living yeah
a black widow spider
She pulled you in

BG: Twice
Black spider
She how to pull you in
She is a black spider
She how to win

Now let me tell you
She cant you in
This is something that put in you
To your woman win

You better stop and to her
When she starts that wed
You can speak like you to
You got your body


Shes a widow spider
She her web every day
No when you try to leave
She got anyway

Shes a widow spider
You deceive
When she finish with love
You becomes a healthy treat

BG: Twice
widow spider
She how to pull you in
She is a black widow
She how to win
She starts by working on
In the all the time
She knows how to work the
Thats their habitat and no

she catch you
She figured you going to be
All she got to do is at you
She got you for the rest of the

She starts by spinning web
Put it all over eyes
You have anything to say
she got all the alibis

Youll fall for she say
Everything is anyway

BG:
widow spider
She how to pull you in
She is a widow spider
She how to win


She got to like she to
She know how to you in

She is a black widow
She knows how to make your spin
Shes a black spider
know how to pull you in

You can fight it, the way it is
She is a black widow spider, That girl know how to you in
You better be a long, cause she also get your friend
She is a black widow spider, That girl how to pull you in
And when they get through, She how to win
A black widow spider, She has no on her back
She is a widow spider, she never dressed in black
A black widow spider, Will stop heart beat in its tracks
You end up with a heart yea

Videos

Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Charles Alexander - Topic
Charles Alexander - Topic
Black Widow Spider (Instrumental)
Black Widow Spider (Instrumental)
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Don't Cry Out Loud
Don't Cry Out Loud
Sunshine
Sunshine
First Impressions (Intro)
First Impressions (Intro)
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Rainy Night in Gerogia
Rainy Night in Gerogia
Summer Fever
Summer Fever
Confession
Confession
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Love Is Like a Paradise (Instrumental)
Love Is Like a Paradise (Instrumental)
Life in Las Vegas | Finally an Actor in Training | GoGo Dancing
Life in Las Vegas | Finally an Actor in Training | GoGo Dancing
Kats Records, LLC
Kats Records, LLC
Karaoke
Karaoke