LOADING ...

Luyện nghe bài hát Black Widow Spider

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dont her
cause she is her web
She how to trap you
And put you in a jail

And there is no red spots on her
To you anything else
Before you it anyway
Your is like a living hell


Thats why she is a widow spider
That girl know how to you in
girl can tell you a hundred things
And every she will win

Shes spinning web
Make your a living hell yeah
a black widow spider
She just you in

BG: Twice
Black spider
She knows how to you in
She is a black spider
She how to win

Now let me tell you
She cant you in
This is that nature put in you
To make woman win

You stop and listen to her
When she spinning that wed
You can speak like you to
You got your body


Shes a black widow
She spins her web day
No matter you try to leave
She got control

Shes a black spider
You deceive
When she finish with your
You becomes a healthy treat

BG: Repeat
widow spider
She how to pull you in
She is a widow spider
She how to win
She starts by on mind
In the all the time
She knows how to the dark
their habitat and no heart

When she you
She figured you to be enticed
All she got to do is at you
She got you for the rest of the

She by spinning that web
Put it all your eyes
You dont anything to say
she got all the alibis

Youll for anything she say
Everything is anyway

BG:
Black spider
She how to pull you in
She is a widow spider
She how to win


She got to she wont to
She how to pull you in

She is a widow spider
She knows how to make your spin
Shes a black spider
know how to pull you in

You can fight it, the way it is
She is a widow spider, That girl know how to pull you in
You better be a long, cause she also get your friend
She is a black widow spider, That girl know how to you in
And when they get through, She how to win
A black widow spider, She has no on her back
She is a black widow spider, she dressed in black
A black spider, Will stop your heart beat in its tracks
You end up with a heart yea

Videos

Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (Instrumental)
Black Widow Spider (Instrumental)
Charles Alexander - Topic
Charles Alexander - Topic
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Sunshine
Sunshine
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Don't Cry Out Loud
Don't Cry Out Loud
Uncovering The Past / Arnim Zola Scene | Captain America The Winter Soldier (2014) Movie Clip
Uncovering The Past / Arnim Zola Scene | Captain America The Winter Soldier (2014) Movie Clip
Me
Me
Nick Fury's Death Scene | Captain America The Winter Soldier (2014) Movie Clip
Nick Fury's Death Scene | Captain America The Winter Soldier (2014) Movie Clip
Karaoke
Karaoke
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101
All My Friends Are Gone (Instrumental)
All My Friends Are Gone (Instrumental)
CHARLES BROWN - BLACK NIGHT (FULL LENGHT VERSION)
CHARLES BROWN - BLACK NIGHT (FULL LENGHT VERSION)
One Stroke Mummies Nail Art-Halloween Tutorial
One Stroke Mummies Nail Art-Halloween Tutorial
Audiobook
Audiobook