LOADING ...

Luyện nghe bài hát Black Widow Spider

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dont her
cause she is her web
She knows how to you
And put you in a jail

And there is no red on her back
To you anything else
Before you it anyway
life is like a living hell


Thats why she is a Black widow
That girl how to pull you in
That girl can tell you a hundred
And time she will win

spinning that web
Make your life a living hell
Shes a black spider
She just you in

BG: Repeat
Black widow
She how to pull you in
She is a black widow
She how to win

Now let me you fellows
She pull you in
This is something nature put in you
To make woman win

You better stop and to her
she starts spinning that wed
You can like you want to
You got your cells


Shes a widow spider
She spins her web day
No matter you try to leave
She got anyway

a black widow spider
You deceive
When she finish with love
You just a healthy treat

BG: Repeat
Black spider
She how to pull you in
She is a black widow
She how to win
She starts by on mind
In the all the time
She knows how to work the
their habitat and no heart

When she you
She you going to be enticed
All she got to do is at you
She got you for the rest of the

She by spinning that web
Put it all your eyes
You dont anything to say
she got all the alibis

Youll for anything she say
is funny anyway

BG:
widow spider
She how to pull you in
She is a black spider
She how to win


She got to like she to
She know how to you in

She is a widow spider
She knows how to make your life
Shes a black spider
Should know how to you in

You can it, Thats the way it is
She is a black widow spider, That girl know how to you in
You better be a long, cause she would get your friend
She is a black widow spider, That know how to pull you in
And when get through, She know how to win
A black widow spider, She has no on her back
She is a black widow spider, she dressed in black
A widow spider, Will stop your heart beat in its tracks
You end up with a attack-oh yea

Videos

Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (Instrumental)
Black Widow Spider (Instrumental)
Popular Videos - Charles Alexander
Popular Videos - Charles Alexander
Black Widow Spider BIG BILL BROONZY (1936) Blues Guitar Legend
Black Widow Spider BIG BILL BROONZY (1936) Blues Guitar Legend
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Mac Lethal - "Black Widow Spider"
Mac Lethal - "Black Widow Spider"
Sunshine
Sunshine
Spider Baby - 1967 Film
Spider Baby - 1967 Film
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
ZorgpleinNoord
ZorgpleinNoord
The Avengers: Retribution - Trailer [Fan Made]
The Avengers: Retribution - Trailer [Fan Made]
Holbzeit
Holbzeit
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Don't Cry Out Loud
Don't Cry Out Loud
Rand
Rand
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
The Only Way Out (1993) John Ritter, Henry Winkler
The Only Way Out (1993) John Ritter, Henry Winkler
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101