LOADING ...

Luyện nghe bài hát Black Widow Spider

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dont her
she is spinning her web
She knows how to you
And put you in a jail

And is no red spots on her back
To you anything else
Before you know it
Your life is like a living


Thats why she is a widow spider
That girl know how to you in
That girl can you a hundred things
And time she will win

spinning that web
Make your life a living yeah
Shes a black spider
She just you in

BG: Repeat
Black widow
She how to pull you in
She is a black spider
She how to win

Now let me tell you
She pull you in
This is that nature put in you
To your woman win

You better and listen to her
When she starts that wed
You can speak like you to
You got your cells


Shes a widow spider
She spins her web day
No when you try to leave
She got control

Shes a black widow
You cant
When she finish with your
You just becomes a healthy

BG: Repeat
Black widow
She knows how to you in
She is a black spider
She how to win
She by working on mind
In the clubs all the
She knows how to work the
Thats their habitat and no

When she you
She figured you going to be
All she got to do is at you
She got you for the of the night

She starts by spinning web
Put it all over eyes
You have anything to say
she got all the alibis

Youll fall for she say
is funny anyway

BG:
Black spider
She how to pull you in
She is a widow spider
She how to win


She got to like she to
She know how to you in

She is a black widow
She how to make your life spin
a black woman spider
Should know how to you in

You can fight it, the way it is
She is a black widow spider, That know how to pull you in
You better be a long, cause she also get your friend
She is a black widow spider, girl know how to pull you in
And when they get through, She how to win
A black spider, She has no marks on her back
She is a black widow spider, she never dressed in
A black widow spider, Will stop your heart beat in its
You end up a heart attack-oh yea

Videos

Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (feat. Charles Alexander On Vibes)
Black Widow Spider (Instrumental)
Black Widow Spider (Instrumental)
Popular Videos - Charles Alexander
Popular Videos - Charles Alexander
Black Widow Spider BIG BILL BROONZY (1936) Blues Guitar Legend
Black Widow Spider BIG BILL BROONZY (1936) Blues Guitar Legend
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
Mac Lethal - "Black Widow Spider"
Mac Lethal - "Black Widow Spider"
Sunshine
Sunshine
Spider Baby - 1967 Film
Spider Baby - 1967 Film
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
OMG AMAZING HUGE SPIDER ATTACK MARCH 2013 ??? 1080 HD
ZorgpleinNoord
ZorgpleinNoord
The Avengers: Retribution - Trailer [Fan Made]
The Avengers: Retribution - Trailer [Fan Made]
Holbzeit
Holbzeit
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyric & Vocal
Don't Cry Out Loud
Don't Cry Out Loud
Rand
Rand
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
Black Widow Spider Karaoke Video With Lyrics
The Only Way Out (1993) John Ritter, Henry Winkler
The Only Way Out (1993) John Ritter, Henry Winkler
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101
The Hidden Race - Inhumans - Marvel 101