LOADING ...

Bip Bop Bip

Song info

"Bip Bop Bip" (2006)

"Bip Bop Bip" Videos

PRETTY BOY (aka DON COVAY) with THE UPSETTERS - BIP BOP BIP [Atlantic 11479] 1957
PRETTY BOY (aka DON COVAY) with THE UPSETTERS - BIP BOP BIP [Atlantic 11479] 1957
Bip Bop Bip - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Bip Bop Bip - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Pretty Boy - Bip Bop Bip - 1957
Pretty Boy - Bip Bop Bip - 1957
Barrence Whitfield & The Savages "Bip Bop Bip" (Don Covay)
Barrence Whitfield & The Savages "Bip Bop Bip" (Don Covay)
Bip Bop Bip
Bip Bop Bip
Don Covay - Big Bop Bip
Don Covay - Big Bop Bip
Sookie Sookie - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Sookie Sookie - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Don Covay - Mercy, Mercy
Don Covay - Mercy, Mercy
Pony Time - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Pony Time - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Barrence Whitfield - Bip Bop Bip
Barrence Whitfield - Bip Bop Bip
Don Covay - Ooh My Soul - Blues Rocker 45
Don Covay - Ooh My Soul - Blues Rocker 45
Don Covay - Mercy Mercy:The Definitive Don Covay
Don Covay - Mercy Mercy:The Definitive Don Covay
See Saw - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
See Saw - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Please Do Something - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Please Do Something - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Watching The Late, Late Show - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Watching The Late, Late Show - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Pretty Boy (Don Covay) - Switchin´ In The Kitchen
Pretty Boy (Don Covay) - Switchin´ In The Kitchen
Don Covay - Come See About Me
Don Covay - Come See About Me
I Stole Some Love - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
I Stole Some Love - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Iron Out The Rough Spots - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Iron Out The Rough Spots - Don Covay, "Mercy Mercy:The Definitive Don Covay"
Don Covay & The Goodtimers - Now That I Need You - Smooth Ballad
Don Covay & The Goodtimers - Now That I Need You - Smooth Ballad

Lyrics

Ah, Ah, Ah, Ah, Aaah!

Well, bip bop bip
Bip bop rock
Come on baby let's rock that clock

Oh yeah, yeah-yeah, oh yeah
Yeah, yeah, oh yeah
Come on baby let it rock!

Well now, bip bop bip
Bip bop down
Mama goin' out 'n dad's downtown

Oh yeah, yeah-yeah, oh yeah
Whoa, whoa, oh yeah
Come on baby let it rock!

Well, let's Hucklebuck
Let'
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 31 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Bip Bop Bip"