LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bilingual Girl

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oye, look who is
Est super hot ser latino
No importa por que nosotros
girls y con el vamos acabar, aah

All I want is a bilingual girl to love me in both
To talk to me in when we are getting started
And English we are close to the end
(Oh yes)

All I is a bilingual girl, been looking all around the world
has to understand that two tongues are better than one
Two are better than one
Two tongues are better one

Claro que, yes, I wanna be
or Spanish a m me da lo mismo
Y si t quieres, Ill you a little
Y si no tambin

I can say, papi, you can say,
I say, and you say money
I say, tomorrow, you say
Ill see you

Soy una vvora soy una
Con mis dos lenguas te voy
Soy una vvora soy una
Con mis dos lenguas te voy

Soy una soy una vvora
Con mis dos lenguas te voy
Soy una vvora soy una
(Soy una vvor, aah)

All I want is a bilingual girl to love me in both
(Oh s)
To talk to me in Spanish when we are getting
And English we are close to the end

All I want is a bilingual girl, been looking all around the
Everybody has to understand that two tongues are better one
Two are better than one
Two are better than one

My girl
My girl
My girl
Yo quiero, my girl

I wanna be friend and you wanna be mi amigo
Me gusta when is hot y a t te el fro
Give me a little y yo te doy cario
Ill you when

You say tomato, I say
Its Buena, no Yerba mate
You lke cacao me gustaa el
(Eskiu me, what?)

Soy una vvora soy una
Con mis dos te voy enamorar 4X

All I want is a bilingual girl to love me in languages
(Oh s)
To talk to me in Spanish when we are started
And English when we are to the end

All I want is a bilingual girl, been looking all around the
Everybody has to that two tongues are better than one
Two are better than one
Two tongues are than one

I don't if she speaks my language
I don't care if we stay in
I don't care if she has an
Just want my bilingual
Dont want no girl

Just want my girl
Dont no material girl
Just want my girl
Dont want no material

want
(Just want)
Dont
(Dont want)

want
(Just want)
Dont
(Dont want)

Two tongues are better one
Two are better that one
Two tongues are better one
Two tongues are better one

Videos

Bilingual Girl
Bilingual Girl
yerba buena
yerba buena
Yerba buena
Yerba buena
Yerba buena
Yerba buena
Yerba Buena - Island Life (álbum completo/full album)
Yerba Buena - Island Life (álbum completo/full album)
All Tracks - Yerba Buena
All Tracks - Yerba Buena
Yerba Buena - Island Life
Yerba Buena - Island Life
Yerba Buena
Yerba Buena
Top Tracks - Yerba Buena
Top Tracks - Yerba Buena
YERBA BUENA
YERBA BUENA
Yerba buena
Yerba buena
Bilingual girl
Bilingual girl
Yerba Buena
Yerba Buena
Yerba Buena
Yerba Buena
yerba buena
yerba buena
Yerba Buena
Yerba Buena
orishas et yerba buena
orishas et yerba buena
Yerba Buena
Yerba Buena
Yerba Buena
Yerba Buena
Yerbabuena
Yerbabuena