LOADING ...

Luyện nghe bài hát Big City Girls

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(myles goodwyn)
Published by northern goody two tunes, ltd./capac -

Late night hustle goin' down in the
A one way street on the side of town
Young and foolish, man don't you
All we could see

Ladies in the night, walkin' a line
Ladies in the night, workin'
in the night, doin' the hustle
Ladies in the night, flexin' muscles
in the night, big city, big city girls

We worked out a deal with some chicks on the
at the room it was never to be
No one had money and the girls got so

in the night, walkin' a straight line
Ladies in the night, workin'
in the night, doin' the hustle
Ladies in the night, flexin' muscles
Ladies in the night, big city, big girls, so tough

Baby I know, it's just I see
I know, it's not what I need
Big city, big city

The thing you know, things got rough, babe
They carved out a warnin' with a switch blade
The message was clear, if you play, you gotta pay

in the night, walkin' a straight line
Ladies in the night, overtime
Ladies in the night, doin' the
Ladies in the night, their muscles
Ladies in the night, big city, big city

Videos

Big City Girls
Big City Girls
Big City Girls ♪ April Wine
Big City Girls ♪ April Wine
April Wine - Big City Girls - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - Big City Girls - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
BIG CITY GIRLS   APRIL WINE
BIG CITY GIRLS APRIL WINE
APRIL WINE - Big City Girls - Rock Legends Cruise 5
APRIL WINE - Big City Girls - Rock Legends Cruise 5
Big City Girls ♪  April Wine
Big City Girls ♪ April Wine
April Wine - Big City Girls.mp4
April Wine - Big City Girls.mp4
BIG CITY GIRLS- APRIL WINE
BIG CITY GIRLS- APRIL WINE
Big City Girls
Big City Girls
April Wine "Big City Girls" HALFWAY JAM - July 26, 2014
April Wine "Big City Girls" HALFWAY JAM - July 26, 2014
April Wine - Ladies Man
April Wine - Ladies Man
APRIL WINE IN CONCERT 2017
APRIL WINE IN CONCERT 2017
April Wine - I Like To Rock - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - I Like To Rock - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
Big City Girls (Original)
Big City Girls (Original)
April Wine Live In London 1981
April Wine Live In London 1981
April Wine - Sign Of The Gypsy Queen (Live)
April Wine - Sign Of The Gypsy Queen (Live)
April Wine - Live in London (1981) [Full DVD]
April Wine - Live in London (1981) [Full DVD]
April Wine - Big City Squirrels - [cam] LIVE
April Wine - Big City Squirrels - [cam] LIVE
April Wine - Ladies' Man (Live at Le Studio)
April Wine - Ladies' Man (Live at Le Studio)
April Wine Concerts
April Wine Concerts