LOADING ...

Luyện nghe bài hát Big City Girls

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(myles goodwyn)
Published by goody two tunes, ltd./capac - ascap

Late night hustle goin' in the city
A one way on the wrong side of town
and foolish, man don't you know
All we could see

in the night, walkin' a straight line
Ladies in the night, overtime
in the night, doin' the hustle
Ladies in the night, flexin' their
in the night, big city, big city girls

We worked out a deal with some on the corner
at the room it was never to be
No one had and the girls got so uptight

Ladies in the night, walkin' a line
Ladies in the night, workin'
Ladies in the night, the hustle
Ladies in the night, their muscles
Ladies in the night, big city, big girls, so tough

Baby I know, just what I see
I know, it's not what I need
Big city, big city

The next thing you know, got rough, babe
They carved out a with a switch blade knife
The was clear, if you wanna play, you gotta pay

Ladies in the night, walkin' a straight
in the night, workin' overtime
Ladies in the night, doin' the
Ladies in the night, their muscles
Ladies in the night, big city, big girls

Videos

Big City Girls
Big City Girls
April Wine - Big City Girls - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - Big City Girls - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
BIG CITY GIRLS   APRIL WINE
BIG CITY GIRLS APRIL WINE
Big City Girls ♪ April Wine
Big City Girls ♪ April Wine
April Wine - Ladies' Man (Live at Le Studio)
April Wine - Ladies' Man (Live at Le Studio)
April Wine "Big City Girls" HALFWAY JAM - July 26, 2014
April Wine "Big City Girls" HALFWAY JAM - July 26, 2014
APRIL WINE - Big City Girls - Rock Legends Cruise 5
APRIL WINE - Big City Girls - Rock Legends Cruise 5
April Wine - I Like To Rock - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - I Like To Rock - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - Big City Girls.mp4
April Wine - Big City Girls.mp4
April Wine - Big City Squirrels - [cam] LIVE
April Wine - Big City Squirrels - [cam] LIVE
Big City Girls ♪  April Wine
Big City Girls ♪ April Wine
Big City Girls
Big City Girls
All Tracks - April Wine
All Tracks - April Wine
April Wine - All Over Town - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
April Wine - All Over Town - (Live at Hammersmith Odeon, London, UK, 1981)
BIG CITY GIRLS- APRIL WINE
BIG CITY GIRLS- APRIL WINE
April Wine - Big City Girls
April Wine - Big City Girls
BIG CITY GIRLS By April Wine
BIG CITY GIRLS By April Wine
Big City Girls (Original)
Big City Girls (Original)
April Wine - Las Vegas 1981 (Radio Broadcast) (Full)
April Wine - Las Vegas 1981 (Radio Broadcast) (Full)
Durwood Haddock - Big City Girls
Durwood Haddock - Big City Girls