LOADING ...

Luyện nghe bài hát Better in Time

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's been the longest without you
I know where to turn to
See somehow I forget you
After all that we've through

Go in, come in, I heard a knock
there? No one, thinking that I deserved it
Now I realize that I really know
You didn't notice, you mean
Quickly I'm to love again
All I know is, I'ma be

Thought I couldn't live you
It's gonna hurt when it too, oh yeah
(It'll all get in time)
though I really loved you
I'm smile 'cause I deserve to
(It'll all get in time)

How could I on the TV
Without something there to me?
Was it all easy
To put aside your feelings?

If I'm dreaming, don't let, hurt my feelings
But that's the path, I in
And I know that, time heal it
You didn't notice, you mean
Quickly I'm learning to again
All I is, I'ma be okay

I couldn't live without you
It's gonna when it heals too, oh yeah
(It'll all get in time)
Even I really loved you
I'm gonna smile I deserve to
(It'll all get in time)

there's no more you and me
It's time I let you go so I can be
And live my how it should be
No how hard it is, I'll be fine without you
Yes, I

Thought I live without you
It's gonna when it heals too, oh
(It'll all get in time)
Even I really loved you
I'm smile 'cause I deserve to, yes, I do
(It'll all get in time)

Thought I couldn't without you
gonna hurt when it heals too, yeah
(It'll all get in time)
And though I really loved you
I'm gonna smile 'cause I to

Videos

Leona Lewis - Better in Time (Live at Dancing on Ice) HQ
Leona Lewis - Better in Time (Live at Dancing on Ice) HQ
It's a hard knock life (Annie) - Dancing with the stars Finale
It's a hard knock life (Annie) - Dancing with the stars Finale
James & Jenna's Waltz - Dancing with the Stars
James & Jenna's Waltz - Dancing with the Stars
Derek and Julianne Performance  -  Dancing with the Stars
Derek and Julianne Performance - Dancing with the Stars
Better In Time- Leona Lewis- Contemporary
Better In Time- Leona Lewis- Contemporary
Hayes Grier & Emma Slater (Dancing with the stars) week 6 || Magcon Boys México
Hayes Grier & Emma Slater (Dancing with the stars) week 6 || Magcon Boys México
Descendants Performance -  Dancing with the Stars
Descendants Performance - Dancing with the Stars
Leona Lewis - Bleeding Love [Live at Dancing With The Stars 2008]
Leona Lewis - Bleeding Love [Live at Dancing With The Stars 2008]
Leona Lewis - Better In Time  (Live @ AMA)
Leona Lewis - Better In Time (Live @ AMA)
Laurie & Val's Cha Cha - Dancing with the Stars
Laurie & Val's Cha Cha - Dancing with the Stars
Teen Beach 2 - Gotta Be Me - Dancing with the Stars [HD]
Teen Beach 2 - Gotta Be Me - Dancing with the Stars [HD]
Dancing With The Stars -  Team Loco Encore
Dancing With The Stars - Team Loco Encore
Leona Lewis - Better In Time @ American's Got Talent [LeonaLewis.com.br]
Leona Lewis - Better In Time @ American's Got Talent [LeonaLewis.com.br]
Natalie and Alec Tribute Video!
Natalie and Alec Tribute Video!
J.R. Martinez, "Dancing With the Stars" Winner, Karina Smirnoff Dance Cha-Cha on "GMA"
J.R. Martinez, "Dancing With the Stars" Winner, Karina Smirnoff Dance Cha-Cha on "GMA"
Top 10 Craziest Dancing with the Stars Moments
Top 10 Craziest Dancing with the Stars Moments
Lowest Score Ever on Dancing With The Stars
Lowest Score Ever on Dancing With The Stars
Leona Lewis - Better in Time live Nelson Mandela 90th - Lyrics Sub Thai - Eng (แปลเพลงสากล)
Leona Lewis - Better in Time live Nelson Mandela 90th - Lyrics Sub Thai - Eng (แปลเพลงสากล)
Leona Lewis Performs on Dancing with the Stars w/ Ginger & Val | LIVE 5-16-16
Leona Lewis Performs on Dancing with the Stars w/ Ginger & Val | LIVE 5-16-16
leona lewis - better in time
leona lewis - better in time