LOADING ...

Luyện nghe bài hát Before Your Throne

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And before Your we come
And we You, Lord
And before Your throne we bow
And we exalt Your
everything we have
With we have

Hear the sound of the chorus
You are God
With our hearts we live this song
Everyday, may it never

And Your throne we come
And we You, Lord
And before Your we humbly bow
And we exalt Your
everything we have
With everything we

Hear the sound of the singing
You are God
With our hearts we will live this
Everyday, may it never
(Repeat)

It never

And before Your throne we bow down
Before Your we humbly bow down
Before Your throne we bow down
Before Your we humbly bow
(Repeat)

Hear the of the chorus singing
You are God
With our hearts we will this song
Everyday, may it never

Hear the of the chorus singing
You are God
With our we will live this song
Everyday, may it stop
the sound of the chorus singing
And may, may it stop
Hear the sound of the singing
And may, may it never
May it never

Videos

Ever Stays Red Before Your Throne
Ever Stays Red Before Your Throne
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Top Tracks - Ever Stays Red
Top Tracks - Ever Stays Red
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Ever stays red
Ever stays red
Ever Stays Red - Can't Explain
Ever Stays Red - Can't Explain
The Rise And Fall - Ever Stays Red
The Rise And Fall - Ever Stays Red
Ever Stays Red - The Rise and Fall
Ever Stays Red - The Rise and Fall
Track 9 - Glorious
Track 9 - Glorious
Ever Stays Red - Can't Explain
Ever Stays Red - Can't Explain
Track 10 - Say What You Will
Track 10 - Say What You Will
Track 4 - Can't Explain
Track 4 - Can't Explain
Ever Stays Red - Light In The Fire
Ever Stays Red - Light In The Fire
Ever Stays Red - Blue
Ever Stays Red - Blue
Top Tracks - Ever Stays Red
Top Tracks - Ever Stays Red
Ever Stays Red "Blue"
Ever Stays Red "Blue"
Top Tracks - Ever Stays Red
Top Tracks - Ever Stays Red
Ever Stays Red - In Your Presence w/ Lyrics
Ever Stays Red - In Your Presence w/ Lyrics
Track 7 - Bright Eyes
Track 7 - Bright Eyes