LOADING ...

Luyện nghe bài hát Before Your Throne

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And before Your we come
And we honour You,
And Your throne we humbly bow
And we Your Name
With everything we
With everything we

the sound of the chorus singing
You are God
With our hearts we will this song
Everyday, may it stop

And before Your throne we
And we honour You,
And before Your throne we bow
And we exalt Name
With everything we
With everything we

Hear the sound of the singing
You are God
our hearts we will live this song
Everyday, may it stop
(Repeat)

It never

And before Your throne we bow down
Before Your throne we bow down
Before throne we humbly bow down
Before Your throne we bow
(Repeat)

Hear the sound of the chorus
You are God
With our hearts we will live this
Everyday, may it stop

the sound of the chorus singing
You are God
our hearts we will live this song
Everyday, may it stop
Hear the sound of the chorus
And may, may it never
the sound of the chorus singing
And may, may it never
May it never

Videos

Ever Stays Red Before Your Throne
Ever Stays Red Before Your Throne
Top Tracks - Ever Stays Red
Top Tracks - Ever Stays Red
Ever stays red
Ever stays red
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Track 9 - Glorious
Track 9 - Glorious
Track 11 - Look To The Hills
Track 11 - Look To The Hills
Ever Stays Red Glorious
Ever Stays Red Glorious
Ever Stays Red
Ever Stays Red
Ever Stays Red - Can't Explain
Ever Stays Red - Can't Explain
Ever Stays Red - In Your Presence w/ Lyrics
Ever Stays Red - In Your Presence w/ Lyrics
Glorious
Glorious
ever stays red - "run"  sub english y español
ever stays red - "run" sub english y español
Ever Stays Red - The Rise and Fall
Ever Stays Red - The Rise and Fall
Track 4 - Can't Explain
Track 4 - Can't Explain
Save Today by Ever Stays Red OVER BLACK
Save Today by Ever Stays Red OVER BLACK
Ever Stays Red-Blue
Ever Stays Red-Blue
Ever Stays Red - Say What You Will Lyrics
Ever Stays Red - Say What You Will Lyrics
Ever Stays Red "Glorious"
Ever Stays Red "Glorious"
I'll Tell The World - Ever Stays Red
I'll Tell The World - Ever Stays Red
Popular Videos - Ever Stays Red
Popular Videos - Ever Stays Red