LOADING ...

Luyện nghe bài hát Becoming More Like Alfie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Once was a time
my mind lay on higher things
And once was a time
I could find words to sing
But now, now I find
It saves time to say you mean
I it seems so unrefined
But it's time to let off steam

Oh on!
Everybody knows that No Yes
like glasses come free on the N.H.S.
But the I look through them the more I see
I'm becoming more like

Once there was a
When a kind word could be
And there was a time
I could blindfold with love
But not now - now I'm
To the kind of life I had
For other guys smart than I
Y'know - the who will always end up with the girls

And
Everybody knows that No Yes
like glasses come free on the N.H.S.
But the more I look through them the I see
I'm becoming like Alfie
Oh on!

Videos

The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Live At The London Palladium, 23 February 2017)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Live At The London Palladium, 23 February 2017)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (The Tabernacle, 12th May 2010)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (The Tabernacle, 12th May 2010)
Becoming More Like Alfie - THE DIVINE COMEDY @ Cambridge Junction (2016-10-20)
Becoming More Like Alfie - THE DIVINE COMEDY @ Cambridge Junction (2016-10-20)
"The Divine Comedy" performing "Becoming More Like Alfie" on 25 October 2016
"The Divine Comedy" performing "Becoming More Like Alfie" on 25 October 2016
Becoming More Like Alfie   The Divine Comedy
Becoming More Like Alfie The Divine Comedy
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
"Becoming more like Alfie" [Divine Comedy - acoustic cover]
"Becoming more like Alfie" [Divine Comedy - acoustic cover]