LOADING ...

Luyện nghe bài hát Becoming More Like Alfie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Once there was a
my mind lay on higher things
And there was a time
I could find pretty words to
But now, well now I
It saves time to say what you
I it seems so unrefined
But time to let off some steam

Oh on!
Everybody knows No means Yes
Just like come free on the N.H.S.
But the I look through them the more I see
I'm becoming like Alfie

Once was a time
a kind word could be enough
And once there was a
I could blindfold with love
But not now - now I'm
To the of life I had reserved
For guys less smart than I
Y'know - the kind who will always end up with the

And
Everybody knows that No Yes
like glasses come free on the N.H.S.
But the more I look through them the I see
I'm more like Alfie
Oh on!

Videos

The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Live At The London Palladium, 23 February 2017)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Live At The London Palladium, 23 February 2017)
Neil Hannon (The Divine Comedy)-Becoming More Like Alfie
Neil Hannon (The Divine Comedy)-Becoming More Like Alfie
Neil Hannon - Becoming more like Alfie
Neil Hannon - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie - Live at T in the Park 1996
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie - Live at T in the Park 1996
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
An Evening With Neil Hannon - Becoming More Like Alfie
An Evening With Neil Hannon - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
The Divine Comedy; "Becoming more like Alfie",Melkweg Amsterdam september 2010
The Divine Comedy; "Becoming more like Alfie",Melkweg Amsterdam september 2010
Paper Truth - Becoming More Like Alfie (The Divine Comedy)
Paper Truth - Becoming More Like Alfie (The Divine Comedy)