LOADING ...

Luyện nghe bài hát Becoming More Like Alfie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Once was a time
When my mind lay on things
And once was a time
I could find pretty to sing
But now, well now I
It saves time to say you mean
I know it seems so
But it's time to let off steam

Oh on!
Everybody that No means Yes
Just like come free on the N.H.S.
But the more I look them the more I see
I'm becoming more like

Once there was a
When a kind word could be
And once was a time
I blindfold myself with love
But not now - now I'm
To the of life I had reserved
For guys less smart than I
Y'know - the kind who will end up with the girls

And
Everybody knows that No Yes
Just like come free on the N.H.S.
But the more I look them the more I see
I'm becoming more Alfie
Oh on!

Videos

The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
Becoming More Like Alfie _ The Divine Comedy
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
THE DIVINE COMEDY - Becoming more like Alfie (FD Acoustic session)
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
The Divine Comedy - Becoming more like Alfie (03/19 Live @ The London Palladium)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (La Maroquinerie, 2016)
Neil Hannon (The Divine Comedy)-Becoming More Like Alfie
Neil Hannon (The Divine Comedy)-Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
The Divine Comedy Karaoke Becoming more like alfie
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
Divine Comedy - Becoming More Like Alfie live Hard Rock Cafe 2010
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie - T In The Park 1996
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie - T In The Park 1996
Neil Hannon - Becoming More Like Alfie
Neil Hannon - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Time To Pretend and Becoming More Like Alfie -Tabernacle, London 12/05/2010
The Divine Comedy - Time To Pretend and Becoming More Like Alfie -Tabernacle, London 12/05/2010
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (4K) (Cardiff Tram Shed, 8th Oct)
The Divine Comedy: Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy: Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (Faraday 2009)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (White Session 3/5/2010)
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie (White Session 3/5/2010)
The Divine Comedy - "Becoming More Like Alfie"
The Divine Comedy - "Becoming More Like Alfie"
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
The Divine Comedy - Becoming More Like Alfie
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"
Sesiones Ligeras 015. The Divine Comedy "Becoming like Alfie"