LOADING ...

Luyện nghe bài hát Beautiful Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Head, shoulders, and toes
Lips, my eyes, my mouth, my
They all go against
calls beautiful

I'm left in my right mind
I'm plump a phat dime
Black as night and a bright
As you can see I am me

I was born in the winter, the day the tenth
And it's hard to deliver, energy's so intense
Make me wanna hollar, now I what Marvin meant
The industry's so cold, give me the
To my you owe, so

Head, shoulders and toes
Lips, my eyes, my mouth, my
They all go against
Society calls

I'm left handed in my right
I'm pleasantly plump a phat
Black as night and a bright
As you can see I am me

Said, American music was built upon my
R and B, soul, your rock and
blues, your ragtime and your jazz
Yes, I the gospel, funk, hip-hop, techno
And I'll sing forever in the name of the American

I'm not a Niger I'm a
When I become a Niger I'll let you

Head, shoulders knees and
Lips, my eyes, my mouth, my
They all go what
Society beautiful

Head, shoulders knees and
Lips, my eyes, my mouth, my
all go against what
Society beautiful

Head, knees and toes
Lips, my eyes, my mouth, my
all go against what
Society beautiful

I'm handed in my right mind
I'm plump a phat dime
Black as night and a night
As you can see I am me

I'm not a I'm a Negro
When I become a Niger let you know
I'm not a I'm a Negro
When I become a Niger I'll let you

I'm not a I'm a Negro
When I become a I'll let you know
I'm not a Niger I'm a
I become a Niger I'll let you know

I'm not a Niger I'm a
I become a Niger I'll let you know
I'm not a Niger I'm a
I become a Niger I'll let you know

I'm not a Niger I'm a
I become a Niger I'll let you know
I'm not a I'm a Negro
I become a Niger I'll let you know

I'm not a Niger I'm a
When I a Niger I'll let you know
I'm not a Niger I'm a
When I become a I'll let you know

Videos

Donnie - ''Beautiful Me'' The Colored Section
Donnie - ''Beautiful Me'' The Colored Section
Donnie ''Beautiful Me'' The Colored Section ( Video)
Donnie ''Beautiful Me'' The Colored Section ( Video)
Beautiful Me
Beautiful Me
Tmnt donnie:back to beautiful
Tmnt donnie:back to beautiful
GOD BLESS AMERICA / THE BEAUTIFUL: Sam Harris, Denyce Graves, Donnie McClurkin, BeBe & CeCe Winans
GOD BLESS AMERICA / THE BEAUTIFUL: Sam Harris, Denyce Graves, Donnie McClurkin, BeBe & CeCe Winans
Donnie McClurkin Great is Your Mercy
Donnie McClurkin Great is Your Mercy
special gift by donnie mcclurkin
special gift by donnie mcclurkin
Donnie McClurkin - Psalms 27
Donnie McClurkin - Psalms 27
Donnie "Colored Section"
Donnie "Colored Section"
Special gift by Donnie McClurkin
Special gift by Donnie McClurkin
Special gift****Donnie Mc Clurkin's with  Lynette Hawkins(HD)
Special gift****Donnie Mc Clurkin's with Lynette Hawkins(HD)
Donnie - Cloud Nine (The Colored Section)
Donnie - Cloud Nine (The Colored Section)
Great is Your Mercy - Donnie McClurkin (Gospel Goes classical SA)
Great is Your Mercy - Donnie McClurkin (Gospel Goes classical SA)
Donnie McClurkin (HOLY HOLY HOLY)
Donnie McClurkin (HOLY HOLY HOLY)
Psalm 27- Donnie Mc Clurkin
Psalm 27- Donnie Mc Clurkin
Sweet and Innocent *** Donny Osmond
Sweet and Innocent *** Donny Osmond
Beautiful Me
Beautiful Me
Chevelle Franklyn - I have a Father - ft Donnie McClurkin (Official Lyric Video) (2017)
Chevelle Franklyn - I have a Father - ft Donnie McClurkin (Official Lyric Video) (2017)
Jesus, You're Beautiful (Pt. 1) - CeCe Winans,"Live In The Throne Room"
Jesus, You're Beautiful (Pt. 1) - CeCe Winans,"Live In The Throne Room"
EXSCLUSIVE LEAK OF DONNIE SCHOLDS SONG BEAUTIFUL
EXSCLUSIVE LEAK OF DONNIE SCHOLDS SONG BEAUTIFUL