LOADING ...

Luyện nghe bài hát Be Careful What You Ask For

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We out in the dark
We are invisible
We are a mark
Be careful you ask for
We are bet
We had a chance
We want what we have
Be careful you ask for

We will die
Put your in the sky
To burn a light,
Be careful you ask for

Im sorry we are in the car
This isnt you wanted
you gave me your heart
Im I got lazy in need
This isnt what you
When you me

Life looks better when you waste the day
Life looks better when you make it all
Life looks better when you drink away the
Life looks better when you away

We burn out in the
We are stars
We are a question
Be what you ask for

We are bet
We had a chance
We what we dont have
Be careful you ask for

I you get mad at me
When your gets denied
At the market down the
I know you wanna leave
this isnt what you wanted
When you me

Life looks when you waste the day away
Life looks better when you it all again
Life better when you drink away the pain
Life looks when you look away

We out in the dark
We are stars
We are a mark
Be careful you ask for

We are bet
We never had a
We want what we have
Be what you ask for

You wanna
The can be perfect
That anyone can be
The always better than bad
where it all goes bad
Just when you
That everything is gonna be
Thats it all goes bad
Just you think
everything is gonna be alright
Thats it all goes bad

We out in the dark
We are stars
We are a question
Be what you ask for
No guess whos
Be careful you ask for
Even I ask for
Be careful you ask for
This isnt what I to see
Be what you ask for
This what I asked for
Be what you ask for

Life looks
When you look the way
Baby the other way
Baby, do a favor
Look the way

Videos

Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR  / Record Label:- DO IT Records
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR / Record Label:- DO IT Records
EVERCLEAR LIVE @ VINTAGE VINYL ACOUSTIC 'BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR' & 'SANTA MONICA' 7/21/12
EVERCLEAR LIVE @ VINTAGE VINYL ACOUSTIC 'BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR' & 'SANTA MONICA' 7/21/12
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Be Careful What You Ask For - Everclear - Drum Cover
Be Careful What You Ask For - Everclear - Drum Cover
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Blackjack
Everclear - Blackjack
Be careful what you ask for!
Be careful what you ask for!
Be careful what you ask for
Be careful what you ask for
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear Live - Be Careful What you Ask For @ Masquerade Atlanta 2012
Everclear Live - Be Careful What you Ask For @ Masquerade Atlanta 2012
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español