LOADING ...

Luyện nghe bài hát Be Careful What You Ask For

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We out in the dark
We are invisible
We are a mark
Be what you ask for
We are bet
We had a chance
We want we dont have
Be what you ask for

We never die
Put hope in the sky
To burn a light,
Be careful you ask for

Im we are living in the car
This isnt what you
When you gave me heart
Im sorry I got in need
This isnt you wanted
When you me

looks better when you waste the day away
Life looks better when you it all again
Life looks better when you away the pain
Life looks better when you away

We burn out in the
We are invisible
We are a question
Be what you ask for

We are bet
We had a chance
We want what we dont
Be careful you ask for

I you get mad at me
your card gets denied
At the down the street
I know that you leave
Yeah this isnt you wanted
When you me

Life looks better when you the day away
looks better when you make it all again
Life looks when you drink away the pain
Life looks when you look away

We out in the dark
We are invisible
We are a question
Be careful you ask for

We are bet
We had a chance
We want we dont have
Be what you ask for

You wanna
The can be perfect
anyone can be redeemed
The getters better than bad
Thats where it all bad
when you think
That is gonna be alright
Thats it all goes bad
Just when you
That is gonna be alright
Thats where it all bad

We out in the dark
We are stars
We are a question
Be careful you ask for
No guess whos
Be careful you ask for
Even I ask for
Be careful you ask for
This isnt I wanted to see
Be what you ask for
This isnt what I for
Be what you ask for

Life looks
When you look the way
Baby the other way
Baby, do yourself a
Look the way

Videos

Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For - Everclear - Drum Cover
Be Careful What You Ask For - Everclear - Drum Cover
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear - Invisible Stars
Everclear - Invisible Stars
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For - Live at The Beacham Orlando - 12/01/2012
Everclear - Be Careful What You Ask For - Live at The Beacham Orlando - 12/01/2012
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Careful what you ask for you just might get it In Living Colors.
Careful what you ask for you just might get it In Living Colors.
BE CAREFUL ( wat u ask 4 )      MS GENII
BE CAREFUL ( wat u ask 4 ) MS GENII
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español