LOADING ...

Luyện nghe bài hát Be Careful What You Ask For

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We out in the dark
We are stars
We are a question
Be what you ask for
We are bet
We never had a
We want what we dont
Be what you ask for

We never die
Put hope in the sky
To burn a light,
Be what you ask for

Im sorry we are in the car
This what you wanted
When you gave me heart
Im sorry I got lazy in
This isnt you wanted
When you me

Life looks better you waste the day away
Life looks better you make it all again
Life looks better when you drink away the
Life looks better when you away

We burn out in the
We are stars
We are a question
Be careful you ask for

We are bet
We had a chance
We want what we dont
Be what you ask for

I you get mad at me
When your card gets
At the market the street
I know you wanna leave
Yeah this isnt what you
you married me

Life looks when you waste the day away
looks better when you make it all again
Life better when you drink away the pain
looks better when you look away

We out in the dark
We are stars
We are a question
Be what you ask for

We are bet
We had a chance
We want what we dont
Be careful you ask for

You wanna
The can be perfect
That anyone can be
The always better than bad
Thats where it all bad
Just you think
everything is gonna be alright
Thats where it all bad
Just you think
everything is gonna be alright
Thats it all goes bad

We out in the dark
We are stars
We are a mark
Be what you ask for
No whos around
Be careful you ask for
what I ask for
Be careful you ask for
This what I wanted to see
Be careful you ask for
isnt what I asked for
Be careful you ask for

looks better
When you the other way
look the other way
Baby, do a favor
the other way

Videos

Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For (Audio)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Audio)
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español
Everclear-Be Careful What You Ask For Letra en Español
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR  / Record Label:- DO IT Records
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR / Record Label:- DO IT Records
Be Careful What You Ask For 😘
Be Careful What You Ask For 😘
BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR !!!
BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR !!!
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Revel Atlantic City Concert 07-27-2012: Everclear - Be Careful What You Ask For
Revel Atlantic City Concert 07-27-2012: Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear w/Robin Wilson - Be Careful What You Ask For - Live @ Roseland Ballroom, NYC 7/18/12
Everclear w/Robin Wilson - Be Careful What You Ask For - Live @ Roseland Ballroom, NYC 7/18/12
Everclear - Invisible Stars
Everclear - Invisible Stars