LOADING ...

Luyện nghe bài hát Be Careful What You Ask For

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We burn out in the
We are invisible
We are a mark
Be what you ask for
We are bet
We never had a
We want what we have
Be what you ask for

We will die
Put your in the sky
To burn a light,
Be careful you ask for

Im sorry we are in the car
isnt what you wanted
When you gave me your
Im sorry I got lazy in
This isnt you wanted
When you me

looks better when you waste the day away
Life looks better when you make it all
Life looks better when you drink the pain
Life looks better when you look

We burn out in the
We are invisible
We are a mark
Be what you ask for

We are bet
We never had a
We want what we dont
Be what you ask for

I you get mad at me
When your card denied
At the market down the
I know that you wanna
Yeah isnt what you wanted
When you me

looks better when you waste the day away
Life better when you make it all again
Life looks better when you away the pain
Life looks when you look away

We burn out in the
We are stars
We are a question
Be careful you ask for

We are bet
We had a chance
We want what we dont
Be careful you ask for

You believe
The world can be
That can be redeemed
The always better than bad
where it all goes bad
Just you think
That everything is be alright
Thats it all goes bad
Just when you
That everything is gonna be
where it all goes bad

We burn out in the
We are invisible
We are a question
Be what you ask for
No guess around
Be what you ask for
Even I ask for
Be what you ask for
isnt what I wanted to see
Be careful you ask for
isnt what I asked for
Be what you ask for

Life better
you look the other way
Baby look the way
Baby, do a favor
the other way

Videos

Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Everclear "Be Careful What You Ask For"
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear "Be Careful What You Ask For" live at Waterloo Records in Austin, TX
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
Everclear, "Be Careful What You Ask For"
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR  / Record Label:- DO IT Records
'Be Careful What You Ask For' By EVERCLEAR / Record Label:- DO IT Records
EVERCLEAR LIVE @ VINTAGE VINYL ACOUSTIC 'BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR' & 'SANTA MONICA' 7/21/12
EVERCLEAR LIVE @ VINTAGE VINYL ACOUSTIC 'BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR' & 'SANTA MONICA' 7/21/12
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear Drum Cover - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Music Video Teaser)
Everclear - Blackjack
Everclear - Blackjack
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
Everclear performing "Be Careful What You Ask For" Live on The Tonight Show with Jay Leno
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
EVERCLEAR - Be Careful What You Ask For
Everclear Live - Be Careful What you Ask For @ Masquerade Atlanta 2012
Everclear Live - Be Careful What you Ask For @ Masquerade Atlanta 2012
BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR !!!
BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR !!!
Be Careful What You Ask For
Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For
Everclear - Be Careful What You Ask For (Audio)
Everclear - Be Careful What You Ask For (Audio)
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Everclear Be Careful What you ask for feat. Robin Wilson of the Gin Blossoms
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Everclear - abc2 - Glasgow - 26/03/2013 - Be Careful What You Ask For + Poor Video - Audio OK
Revel Atlantic City Concert 07-27-2012: Everclear - Be Careful What You Ask For
Revel Atlantic City Concert 07-27-2012: Everclear - Be Careful What You Ask For