LOADING ...

Luyện nghe bài hát Battlefield Orphans

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We around the fireplace
and calm
We the sunrise motionless
The war has won
(repeat)
We hear unsung
Mesmerized...
We - but why?
A new - for what?
Too cooled down to
We stare and lay back to die
The holocaust is over -
All is dead - debris
Everlasting silence - we peace of mind
We just and lay back to die

Videos

Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
ABIGOR Orkblut - The Retaliation
ABIGOR Orkblut - The Retaliation
Abigor - Orkblut, The Retaliation (Full Album)[1995]
Abigor - Orkblut, The Retaliation (Full Album)[1995]
Abigor - Reborn Through the Gates of Three
Abigor - Reborn Through the Gates of Three
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - Orkblut, The Retaliation (FULL EP)
Abigor - Orkblut, The Retaliation (FULL EP)
ABIGOR - Eclipse My Heart, Crown Me King
ABIGOR - Eclipse My Heart, Crown Me King
Ego - Temptation 1
Ego - Temptation 1
All Tracks - Abigor
All Tracks - Abigor
Abigor - Part I
Abigor - Part I
Ravagar - Blut and Krieg
Ravagar - Blut and Krieg
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Celestial
Abigor - Celestial
Abigor - Bloodsoaked Overture
Abigor - Bloodsoaked Overture
Abigor -  Nachthymnen (From The Twilight Kingdom) - Vinyl Version (Remastered)
Abigor - Nachthymnen (From The Twilight Kingdom) - Vinyl Version (Remastered)
Abigor - Revealed Secrets Of The Whispering Moon
Abigor - Revealed Secrets Of The Whispering Moon
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - Severance
Abigor - Severance
Abigor - Emptiness / Menschenfeind / Untamed Devastation
Abigor - Emptiness / Menschenfeind / Untamed Devastation