LOADING ...

Luyện nghe bài hát Battlefield Orphans

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We loaf around the
and calm
We watch the motionless
The war has won
(repeat)
We melodies unsung
Mesmerized...
We - but why?
A new - for what?
Too cooled down to
We just stare and lay to die
The is over - victory
All is dead - debris
Everlasting silence - we reached peace of
We just stare and lay to die

Videos

Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
Abigor - Battlefield Orphans
ABIGOR Orkblut - The Retaliation
ABIGOR Orkblut - The Retaliation
Abigor - Orkblut, The Retaliation (Full Album)[1995]
Abigor - Orkblut, The Retaliation (Full Album)[1995]
Abigor - Battlestar Abigor
Abigor - Battlestar Abigor
Ego - Temptation 1
Ego - Temptation 1
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor -  Nachthymnen (From The Twilight Kingdom) - Vinyl Version (Remastered)
Abigor - Nachthymnen (From The Twilight Kingdom) - Vinyl Version (Remastered)
Abigor - Reborn Through the Gates of Three
Abigor - Reborn Through the Gates of Three
Abigor - The Rising Of Our Tribe
Abigor - The Rising Of Our Tribe
The Dark Battlefield
The Dark Battlefield
Abigor - Part I
Abigor - Part I
All Tracks - Abigor
All Tracks - Abigor
Abigor - Bloodsoaked Overture
Abigor - Bloodsoaked Overture
Abigor - Celestial
Abigor - Celestial
Abigor - Severance
Abigor - Severance
Abigor - As Astral Images Darken Reality
Abigor - As Astral Images Darken Reality
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - As astral images Darken
Abigor - As astral images Darken
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Kingdom Of Darkness