LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bar Room Crystal Ball

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well early morning someone hot on the line
said "Me and my are downtown, drinking' wine."
They're trying' to help me but ain't got time
to see way I've fallen

Well now this sawdust's feelin'
My body don't mind
this solitary
Past summer's stare
I remember when

This mornin' feels as if it's still a of night
and the dream I had before the last is out of
but what I between us now gives you the right
to see how far fallen

Well this sawdust's fine
My body sure don't
this flyin'
Past stare again
I don't when

Well one more line before me gonna see me
into the realm of pure imagination
before the shower from a lightening blast
around the that's fallen

Well now this sawdust's feelin'
My body sure don't
this solitary
Past stare again
I don't when

And now I see the phone that's on the floor
and nothin's gonna be the way it was
'cause still I feel the shadow from the pistol's
the head that's fallen

Well now this feelin' fine
My sure don't mind
solitary flyin'
Past summer's again
I don't when

Videos

Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna  Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball -  Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball - Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 12-13-14 Beacon Theater, NYC
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 12-13-14 Beacon Theater, NYC
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna @The City Winery, NY 11/28/17 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna @The City Winery, NY 11/28/17 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball  11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)