LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bar Room Crystal Ball

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well early this someone hot on the line
said "Me and my are downtown, drinking' wine."
trying' to help me but they ain't got time
to see which way fallen

Well now this feelin' fine
My body don't mind
this solitary
Past stare again
I remember when

This mornin' feels as if it's still a of night
and the dream I had before the last is out of
but I feel between us now gives you the right
to see how far fallen

Well this sawdust's feelin'
My body sure don't
this solitary
Past summer's stare
I remember when

Well one more before me gonna see me pass
into the of pure imagination last
before the unsung shower a lightening blast
around the that's fallen

Well now this sawdust's feelin'
My body sure mind
this solitary
Past summer's stare
I don't remember

And now I see the that's silent on the floor
and nothin's gonna be the way it was
still I feel the shadow from the pistol's roar
above the head fallen

Well now this feelin' fine
My body sure don't
solitary flyin'
Past summer's stare
I don't remember

Videos

Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball -  Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball - Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna  Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball  11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)