LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bar Room Crystal Ball

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well early this morning hot on the line
said "Me and my are downtown, drinking' wine."
They're trying' to me but they ain't got time
to see which way fallen

Well now this sawdust's feelin'
My sure don't mind
this solitary
Past summer's stare
I don't remember

This feels as if it's still a part of night
and the dream I had before the is out of sight
but I feel between us now gives you the right
to see how far I've

Well this sawdust's feelin'
My body sure mind
this flyin'
summer's stare again
I don't remember

Well one more line before me gonna see me
into the realm of pure imagination
before the unsung shower a lightening blast
around the house that's

Well now this sawdust's fine
My body don't mind
this solitary
Past stare again
I don't remember

And now I see the that's silent on the floor
and gonna be the way it was before
'cause still I feel the shadow from the roar
above the that's fallen

now this sawdust's feelin' fine
My sure don't mind
this solitary
Past summer's stare
I don't remember

Videos

Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball -  Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball - Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna  Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball  11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 11-19-16 Beacon Theatre, NYC
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)