LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bar Room Crystal Ball

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well this morning someone hot on the line
said "Me and my friends are downtown, wine."
They're trying' to help me but ain't got time
to see which way fallen

Well now sawdust's feelin' fine
My sure don't mind
this solitary
Past stare again
I don't remember

This mornin' feels as if it's a part of night
and the dream I had before the is out of sight
but what I feel between us now you the right
to see how far fallen

Well this feelin' fine
My body sure don't
solitary flyin'
Past summer's again
I remember when

Well one more line me gonna see me pass
the realm of pure imagination last
before the unsung shower from a blast
around the that's fallen

Well now sawdust's feelin' fine
My body sure don't
this flyin'
Past summer's again
I don't remember

And now I see the phone silent on the floor
and gonna be the way it was before
'cause still I feel the from the pistol's roar
above the head that's

now this sawdust's feelin' fine
My body don't mind
this solitary
summer's stare again
I remember when

Videos

Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna 11-20-15 Beacon Theater Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball - City Winery - 11/22/17
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball - City Winery - 11/22/17
Hot Tuna Wilbur Theatre, Boston - Bar Room Crystal Ball 8-7-16
Hot Tuna Wilbur Theatre, Boston - Bar Room Crystal Ball 8-7-16
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Interview with Jorma Kaukonen (Jefferson Airplane/Hot Tuna)
Interview with Jorma Kaukonen (Jefferson Airplane/Hot Tuna)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna  Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball -  Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball - Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna @The City Winery, NY 11/28/17 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna @The City Winery, NY 11/28/17 Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Barroom Crystal Ball ~ Hot Tuna w/ Larry Campbell & Teresa
Barroom Crystal Ball ~ Hot Tuna w/ Larry Campbell & Teresa
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)