LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bar Room Crystal Ball

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well this morning someone hot on the line
said "Me and my friends are downtown, wine."
trying' to help me but they ain't got time
to see which way I've

Well now this sawdust's fine
My body sure mind
this solitary
summer's stare again
I remember when

This mornin' feels as if it's still a of night
and the dream I had before the is out of sight
but what I between us now gives you the right
to see how far I've

Well sawdust's feelin' fine
My body sure mind
this solitary
Past summer's stare
I remember when

Well one more line before me gonna see me
into the realm of pure imagination
before the shower from a lightening blast
around the house that's

Well now this feelin' fine
My sure don't mind
this solitary
Past summer's again
I remember when

And now I see the that's silent on the floor
and nothin's be the way it was before
'cause still I the shadow from the pistol's roar
above the that's fallen

Well now this feelin' fine
My body sure mind
solitary flyin'
Past summer's again
I don't when

Videos

Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball - March 10 2016
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna ~ Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Jorma Kaukonen - Bar Room Crystal Ball 11-29-16 City Winery, NYC
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball -  Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Hot Tuna Acoustic Duo - Bar Room Crystal Ball - Highline Ballroom 11/30/14. NYC.
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Wilbur Theatre, Boston - Bar Room Crystal Ball 8-7-16
Hot Tuna Wilbur Theatre, Boston - Bar Room Crystal Ball 8-7-16
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna  Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna Beacon 12-10-11 Bar Room Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 12-13-14 Beacon Theater, NYC
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 12-13-14 Beacon Theater, NYC
Bar Room Crystal Ball (Live)
Bar Room Crystal Ball (Live)
Hot Tuna -  Beacon Theater 11/23/13 Barroom Crystal Ball
Hot Tuna - Beacon Theater 11/23/13 Barroom Crystal Ball
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16
Hot Tuna - Bar Room Crystal Ball 8/5/16