LOADING ...

Luyện nghe bài hát Band of Gold

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now that you're gone, all left is a band of gold
All that's left of the dreams I is a band of gold
And the memories of a love be
If you were still with me

You me from the shelter of my mother
I had never known or loved any
We kissed after takin'
But that night, on our
Well, we stayed in rooms

Yeah, I wait in the darkness of my room
Filled sadness, filled with gloom
And hoping soon that you'll back through that door
And love me like you tried before

Yeah, since you been all that's left is a band of gold
All left of the dreams I hold is a band of gold
And the dream of of a could be
If you were here with me

Oh, don'cha know that I wait in the darkness of my lonely
Filled sadness, filled with gloom
And hoping soon that walk back through that door
And you'll love me like you tried

Since you been gone all that's is a band of gold
I said all left of the dreams I hold is a band of gold
And the dream of of a could be
If you still here with me

Videos

Anna Nalick - Band of Gold
Anna Nalick - Band of Gold
Band Of Gold (Original Version)
Band Of Gold (Original Version)
Anna Nalick - Band Of Gold Lyrics
Anna Nalick - Band Of Gold Lyrics
Anna Nalick: Unreleased
Anna Nalick: Unreleased
Top Tracks - Anna Nalick
Top Tracks - Anna Nalick
Anna Nalick 3/20/14: 10 - Amnesiac + inspiration - Iron Horse Music Hall,Northampton,MA
Anna Nalick 3/20/14: 10 - Amnesiac + inspiration - Iron Horse Music Hall,Northampton,MA
drink me, anna nalick
drink me, anna nalick
Anna Nalick - Topic
Anna Nalick - Topic
Anna Nalick - These Old Wings
Anna Nalick - These Old Wings
In the Rough
In the Rough
Anna Nalick - Walk Away
Anna Nalick - Walk Away
Joan Ross - Band of Gold
Joan Ross - Band of Gold
Duffy - "Band of Gold" cover in NYC
Duffy - "Band of Gold" cover in NYC
anna nalick
anna nalick
Band of Gold A Capella
Band of Gold A Capella
Anna Nalick
Anna Nalick
"Band Of Gold" - Freda Payne cover by Chris Batten and The Woods
"Band Of Gold" - Freda Payne cover by Chris Batten and The Woods
Anna Nalick - Pegs
Anna Nalick - Pegs
Anna Nalick "Forever Love (Digame)" Oakland, CA 11.21.13
Anna Nalick "Forever Love (Digame)" Oakland, CA 11.21.13
Dorian Gray - Today Kid featuring Anna Nalick.(Lyrics)
Dorian Gray - Today Kid featuring Anna Nalick.(Lyrics)