LOADING ...

Luyện nghe bài hát Band of Gold

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now that you're gone, all that's left is a of gold
All that's left of the I hold is a band of gold
And the of a love could be
If you were still with me

You me from the shelter of my mother
I had never known or any other
We after takin' vows
But night, on our honeymoon
Well, we in separate rooms

Yeah, I wait in the of my lonely room
Filled with sadness, with gloom
And hoping soon that you'll walk through that door
And you'll love me like you before

Yeah, you been gone all that's left is a band of gold
All left of the dreams I hold is a band of gold
And the dream of of a love be
If you were still here me

Oh, don'cha know that I wait in the darkness of my room
with sadness, filled with gloom
And hoping soon that you'll walk through that door
And you'll me like you tried before

Since you been gone all left is a band of gold
I said all that's left of the dreams I hold is a band of
And the of of a love could be
If you were here with me

Videos

Anna Nalick - Band of Gold
Anna Nalick - Band of Gold
Band Of Gold (Original Version)
Band Of Gold (Original Version)
Anna Nalick - Band Of Gold Lyrics
Anna Nalick - Band Of Gold Lyrics
Anna Nalick: Unreleased
Anna Nalick: Unreleased
Band of Gold
Band of Gold
Anna Nalick 3/20/14: 10 - Amnesiac + inspiration - Iron Horse Music Hall,Northampton,MA
Anna Nalick 3/20/14: 10 - Amnesiac + inspiration - Iron Horse Music Hall,Northampton,MA
Joan Ross - Band of Gold
Joan Ross - Band of Gold
Band of Gold
Band of Gold
anna nalick
anna nalick
Anna Nalick
Anna Nalick
Anna Nalick "Forever Love (Digame)" Oakland, CA 11.21.13
Anna Nalick "Forever Love (Digame)" Oakland, CA 11.21.13
Sunny Girls of Sweden "Band of gold"
Sunny Girls of Sweden "Band of gold"
Anna Nalick - Pegs
Anna Nalick - Pegs
11. Anna Nalick - Consider This
11. Anna Nalick - Consider This
Anna Nalick - All On My Own
Anna Nalick - All On My Own
Anna Nalick - Kiss Them For Me - 01-25-11 - Saint Rocke - 9 of 10
Anna Nalick - Kiss Them For Me - 01-25-11 - Saint Rocke - 9 of 10
Top Tracks - Anna Nalick
Top Tracks - Anna Nalick
South Point High School Band of Gold 2016
South Point High School Band of Gold 2016
Band of Gold movie trailer
Band of Gold movie trailer
Popular Videos - Anna Nalick
Popular Videos - Anna Nalick