LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bad Boys, Sad Girls

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

La la la la....
Got a ace up my sleeve if you know what I
You got a poker most girls would buy but la la la I

rumors tells me
That been going crazy
You don't know if, You laugh or cry

You didn't that I would
Never thought that I
Say no to you, let me you why

I walk a ahead of you
I see myself in you, so


I know that you play game
I to play the same
Bad boys, sad
Bad, bad boy

I've been that alley too
Know all the tricks you
Bad boys, sad
I'm 'bout you

So if you want to
Get close me you ought to
Lose the drama, and change attitude, see
Cause I don't like
No, I just want the real
Baby, your story, ain't enough for me

I used to break a heart in two
And that's why I'm nobody's

La la la la....
You think that you got me by now but you
La la la la....
But I've got tricks of my own
La la la la....
Got a ace up my sleeve if you know what I
You got a poker face girl would buy but la la la I

Videos

Tata Young - Bad Boys Sad Girls (Audio)
Tata Young - Bad Boys Sad Girls (Audio)
Tata Young ~ Bad Boys Sad Girls
Tata Young ~ Bad Boys Sad Girls
TATA YOUNG - BAD BOY SAD GIRL [ NEW HQ ] [ LIVE @ DHOOM DHOOM TOUR CONCERT  ]
TATA YOUNG - BAD BOY SAD GIRL [ NEW HQ ] [ LIVE @ DHOOM DHOOM TOUR CONCERT ]
Tata Young - Bad Boys Sad Girls
Tata Young - Bad Boys Sad Girls
[Holy Subthai] - Tata Yong - Bad boy - Sad Girl
[Holy Subthai] - Tata Yong - Bad boy - Sad Girl
TATA YOUNG - BAD BOYS SAD GIRLS LIVE @ JAPAN TOUR 2005
TATA YOUNG - BAD BOYS SAD GIRLS LIVE @ JAPAN TOUR 2005
TATA YOUNG - BAD BOY SAD GIRL [ HQ ] [ LIVE @ DHOOM DHOOM TOUR CONCERT ]
TATA YOUNG - BAD BOY SAD GIRL [ HQ ] [ LIVE @ DHOOM DHOOM TOUR CONCERT ]
bad boys / sad girls
bad boys / sad girls
bad boys / sad girls - circle
bad boys / sad girls - circle
Tata Young - I Believe
Tata Young - I Believe
bad boys sad girls amv
bad boys sad girls amv
*Tata Young I Believe
*Tata Young I Believe
TMoHS - Bad Boys, Sad Girls
TMoHS - Bad Boys, Sad Girls
ichigo y kisshu-Bad Boys Sad Girls
ichigo y kisshu-Bad Boys Sad Girls
Gossip Girl - Bad boys sad girls
Gossip Girl - Bad boys sad girls
Bad Tidus, Sad Yuna ♥
Bad Tidus, Sad Yuna ♥
Call Him Mine by Tata Young
Call Him Mine by Tata Young
Tata Young I Believe Japan Tour 2005
Tata Young I Believe Japan Tour 2005
TATA YOUNG - MEGAMIX DANCE SONGS 2010
TATA YOUNG - MEGAMIX DANCE SONGS 2010
TATA YOUNG CINDERELLA
TATA YOUNG CINDERELLA