LOADING ...

Luyện nghe bài hát Back Where You Belong

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I heard you're how I'm feeling
I guess play it day by day
I'm still around now, my heart is
But some never gonna change

'Cause now I love ain't easy to find
I let you go, now I'm my mind

I know that love, it don't easy
It so long, it's been hard to find
So love, you must me
Ain't gonna let it away

I know I was
I want you back where you
you back where you belong
Back you belong

I around now, I've done some dealing
I found that love be with you
And so you're now, my head is reeling
Don't be with someone new

And so I go, with this feeling me
'Cause I know I'm leaving behind

I that love, it don't come easy
It took so long, it's hard to find
So love, you believe me
gonna let it slip away

I know I was
Want you where you belong
you back where you belong
Back where you

I guess in I stop and think it over
that we've been through
This heart of mine may find another
Who loves me the way you do

I you're asking how I'm feeling
I guess play it day by day
I'm around now, my heart is healing
But some things never gonna

'Cause now I love ain't easy to find
I let you go, now I'm changing my

I know love, it don't come easy
It took so long, been hard to find
So love, you must me
Ain't let it slip away

I know I was
you back where you belong

Back you belong, hey, hey
I that love, it don't come easy
It took so long, been hard to find
And so love, you believe me
Ain't gonna let it away, baby

Videos

38 Special - Back where you belong
38 Special - Back where you belong
38 Special - Back Where You Belong
38 Special - Back Where You Belong
.38 Special- Back Where you Belong (lyrics)
.38 Special- Back Where you Belong (lyrics)
Back Where You Belong
Back Where You Belong
BACK WHERE YOU BELONG - 38 SPECIAL - SQUARE FAIR - LIMA OHIO
BACK WHERE YOU BELONG - 38 SPECIAL - SQUARE FAIR - LIMA OHIO
38 Special - Back Where You Belong - Rock Legends Cruise VII 2/15/19
38 Special - Back Where You Belong - Rock Legends Cruise VII 2/15/19
38 Special - Back Where You Belong
38 Special - Back Where You Belong
38 Special Live @ Sturgis Back Where You Belong
38 Special Live @ Sturgis Back Where You Belong
38 Special - Back Where You Belong (1983)
38 Special - Back Where You Belong (1983)
38 Special - Back Where You Belong (Houston 05.10.17) HD
38 Special - Back Where You Belong (Houston 05.10.17) HD
38 Special - Back Where You Belong
38 Special - Back Where You Belong
Back Where You Belong
Back Where You Belong
38 SPECIAL Back Where You Belong 2008 LiVe
38 SPECIAL Back Where You Belong 2008 LiVe
38 Special "Back Where You Belong" @Epcot American Gardens Theatre 10/10/2016
38 Special "Back Where You Belong" @Epcot American Gardens Theatre 10/10/2016
Back Where You Belong--38 Special.avi
Back Where You Belong--38 Special.avi
Back Where You Belong - 38 Special Live in Dallas GA
Back Where You Belong - 38 Special Live in Dallas GA
Back Where You Belong - Foreigner
Back Where You Belong - Foreigner
38 SPECIAL Back Where You Belong 2004 LiVe
38 SPECIAL Back Where You Belong 2004 LiVe
38 Special - Back Where You Belong (single 45 version) (1983)
38 Special - Back Where You Belong (single 45 version) (1983)
Back Where You Belong (1999 / Live at Buffalo Chip Campground, Sturgis, SD)
Back Where You Belong (1999 / Live at Buffalo Chip Campground, Sturgis, SD)