LOADING ...

Luyện nghe bài hát Baby You're Not In Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

in the way we touch
You my hand but hold back so much
Some change and some things don't
Something I can't put my finger on baby not in love

I've tried to be the boy you
So I cut my and I cleaned my shoes
But I'd be cheating on
Saying we could make it baby you're not in love

Love is cruel, is hard
it makes you blue
Grips heart without regard
For the ones who love you

I've to be the boy you knew
So I cut my and I cleaned my shoes
But I'd be on myself
Thinking we could it through baby you're not in love

Videos

22 - 20´s  -  Baby, You´re not in Love
22 - 20´s - Baby, You´re not in Love
22-20s - 22-20s (2004) [Full Album]
22-20s - 22-20s (2004) [Full Album]
Baby You're Not In Love (New Version)
Baby You're Not In Love (New Version)
22-20s - Baby You're Not In Love New Version
22-20s - Baby You're Not In Love New Version
22-20s - Shoot Your Gun [Lyrics]
22-20s - Shoot Your Gun [Lyrics]
22-20s - Latest Heartbreak
22-20s - Latest Heartbreak
Why Don't You Do It For Me?
Why Don't You Do It For Me?
20-20s - the things the lovers do.wmv
20-20s - the things the lovers do.wmv
22-20s - Bring It Home
22-20s - Bring It Home
Such A Fool
Such A Fool
22-20's - Why Don't You Do It For Me
22-20's - Why Don't You Do It For Me
Top Tracks - 22-20s
Top Tracks - 22-20s
22-20s - Devil In Me.
22-20s - Devil In Me.
The Things That Lovers Do
The Things That Lovers Do
Devil In Me
Devil In Me
22-20's - Shoot Your Gun
22-20's - Shoot Your Gun
22 20's - If You Love Her, Let Her Go
22 20's - If You Love Her, Let Her Go
22-20's - Got It If You Want It (2012)
22-20's - Got It If You Want It (2012)
All Tracks - 22-20s
All Tracks - 22-20s
Baby Brings Bad News
Baby Brings Bad News