LOADING ...

Luyện nghe bài hát Awakening

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I believe it's so hollow in here in this hole
I can't conceive, this is borrowed now
I go on anymore
Turn on the now, wake me up

Is a way to see tomorrow
Is there a picture to frame
Is there a in your garden
Or on the headstone of grave

I can't erase all of the sorrow, the is gone
But I can change and make a vision, now
I can on
Give me a and make me up

Videos

40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
Awakening
Awakening
40 below summer- awakening
40 below summer- awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
The Morning After (40 Below Summer)
The Morning After (40 Below Summer)
Top Tracks - 40 Below Summer
Top Tracks - 40 Below Summer
40 Below Summer - Anxiety 101
40 Below Summer - Anxiety 101
The Mourning After Japanese Edition - 40 Below Summer [FULL ALBUM]
The Mourning After Japanese Edition - 40 Below Summer [FULL ALBUM]
40 below summer- it's about time
40 below summer- it's about time
Drown 40 Below Summer
Drown 40 Below Summer
40 Below Summer - Bottom Feeder
40 Below Summer - Bottom Feeder
40 Below Summer - Breathless (Video)
40 Below Summer - Breathless (Video)
40 Below Summer - Drown
40 Below Summer - Drown
All Tracks - 40 Below Summer
All Tracks - 40 Below Summer
40 Below Summer - F. E. W/ Alfonso Heartsick - Live @ Ink in the Clink 2017
40 Below Summer - F. E. W/ Alfonso Heartsick - Live @ Ink in the Clink 2017
40 Below Summer - Wither Away (With Lyrics)
40 Below Summer - Wither Away (With Lyrics)
40 Below Summer Playlist
40 Below Summer Playlist
40 below summer
40 below summer
40 Below Summer - Rain
40 Below Summer - Rain