LOADING ...

Luyện nghe bài hát Awakening

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I believe it's so hollow in here in this hole
I can't conceive, this is borrowed now
I can't go on
Turn on the lights now, me up

Is there a way to see
Is a picture left to frame
Is a flower in your garden
Or on the headstone of your

I can't erase all of the sorrow, the is gone
But I can change and tomorrow a vision, now
I can on
Give me a sign and me up

Videos

40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
Awakening
Awakening
40 below summer- awakening
40 below summer- awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
40 Below Summer - Awakening
Breathless
Breathless
The Morning After (40 Below Summer)
The Morning After (40 Below Summer)
40 Below Summer - Training Day
40 Below Summer - Training Day
40 Below Summer - The Day I Died
40 Below Summer - The Day I Died
40 Below Summer - Alienation
40 Below Summer - Alienation
40 Below Summer - Self Medicate
40 Below Summer - Self Medicate
40 Below Summer - F.E.
40 Below Summer - F.E.
Top Tracks - 40 Below Summer
Top Tracks - 40 Below Summer
40 Below Summer - Anxiety 101
40 Below Summer - Anxiety 101
40 Below Summer - Wither Away (With Lyrics)
40 Below Summer - Wither Away (With Lyrics)
40 Below Summer - Awakening (Guitar Cover)
40 Below Summer - Awakening (Guitar Cover)
40 Below Summer - A Season in Hell
40 Below Summer - A Season in Hell
40 Below Summer - Breathless (Video)
40 Below Summer - Breathless (Video)
40 Below Summer - Better Life
40 Below Summer - Better Life
40 below summer
40 below summer