LOADING ...

Luyện nghe bài hát Avalanche

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything I to you
Was to you feel okay
And I can't for how long I'm gonna stay
All I ever to be
Was someone you could trust
But all the dreams that we had turned into dust

The ground my feet is shaking
The sky is breaking
And everything is fading, out

And there's that I can say
will make you change your way
Cause I really don't a chance
an avalanche
And there's nothing I can do
I fight for me and you
out of my hands
Cause an avalanche

Everything I've so far
Was for you to stay me
But I can't hold you no more cause I believe

The ground beneath my feet is
The sky is breaking
And everything is fading, out

And there's nothing I can say
That make you change your way
Cause I really don't stand a
an avalanche
And there's that I can do
I fight for me and you
It's out of my
Cause an avalanche
an avalanche

Now that we're done, now that I'm
I can see clear, waited too long
a volcano ready to blow
I should done this a long time ago

And there's that I can say
That will make you change way
Cause I really don't stand a
an avalanche
Against an

And nothing that I can say
That make you change your way
Cause I really don't a chance
Against an
And there's that I can do
I fight for me and you
It's out of my
Cause you're an

And there's nothing I can say
That will make you your way
I really don't stand a chance
Against an
And there's that I can do
I can't for me and you
out of my hands
Against an

Videos

Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Christopher. Avalanche. Store Vega, 19 okt. 2012
Christopher. Avalanche. Store Vega, 19 okt. 2012
Avalanche
Avalanche
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Snowboarder in Whistler Survives Avalanche with Inflatable Backpack
Snowboarder in Whistler Survives Avalanche with Inflatable Backpack
Avalanche (Acoustic Version)
Avalanche (Acoustic Version)
Snow Tubing Avalanche Xpress 03 07 2015
Snow Tubing Avalanche Xpress 03 07 2015
Christopher Bell- Avalanche victim 'an inspiration'
Christopher Bell- Avalanche victim 'an inspiration'
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Manafest  -  Avalanche
Manafest - Avalanche
Whistler Glacier bowl avalanche control
Whistler Glacier bowl avalanche control
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
The Avalanche by Christopher Tran
The Avalanche by Christopher Tran
Ollie & Tice, Avalanche
Ollie & Tice, Avalanche
Christopher V.Jamor-Avalanche
Christopher V.Jamor-Avalanche
Winnie the Pooh - Final Scene
Winnie the Pooh - Final Scene
The Tigger Movie - Avalanche Scene
The Tigger Movie - Avalanche Scene
Avalanche Pt 1
Avalanche Pt 1