LOADING ...

Luyện nghe bài hát Avalanche

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything I to you
Was to make you okay
And I tell for how long I'm gonna stay
All I ever to be
Was someone that you could
But all the dreams that we had they turned dust

The beneath my feet is shaking
The sky above is
And everything is fading, out

And nothing that I can say
That will make you your way
Cause I really don't stand a
an avalanche
And there's nothing I can do
I can't for me and you
It's out of my
you're an avalanche

Everything said so far
Was for you to with me
But I can't hold you no more I don't believe

The ground beneath my is shaking
The sky above is
And everything is fading, out

And there's that I can say
That will you change your way
Cause I really don't a chance
an avalanche
And nothing that I can do
I fight for me and you
out of my hands
Cause you're an
an avalanche

Now that we're done, now I'm gone
I can see clear, I've waited too
You're a ready to blow
I should have done this a time ago

And nothing that I can say
That will you change your way
Cause I don't stand a chance
an avalanche
Against an

And there's nothing I can say
That will make you change way
I really don't stand a chance
Against an
And there's that I can do
I fight for me and you
out of my hands
Cause you're an

And there's that I can say
will make you change your way
Cause I really stand a chance
an avalanche
And there's nothing I can do
I fight for me and you
It's out of my
an avalanche

Videos

Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Avalanche
Avalanche
Christopher. Avalanche. Store Vega, 19 okt. 2012
Christopher. Avalanche. Store Vega, 19 okt. 2012
Avalanche (Acoustic Version)
Avalanche (Acoustic Version)
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Avalanche
Avalanche
Manafest  -  Avalanche
Manafest - Avalanche
The Avalanche by Christopher Tran
The Avalanche by Christopher Tran
How To Survive An Avalanche
How To Survive An Avalanche
The Tigger Movie - Avalanche Scene
The Tigger Movie - Avalanche Scene
Avalanche buries skiers in the French Alps
Avalanche buries skiers in the French Alps
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
All Americans VS  Avalanche
All Americans VS Avalanche
Fixing my avalanche
Fixing my avalanche
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Christopher V.Jamor-Avalanche
Christopher V.Jamor-Avalanche
Game 4 vs  Avalanche
Game 4 vs Avalanche
AVALANCHE
AVALANCHE