LOADING ...

Luyện nghe bài hát Avalanche

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything I to you
Was to make you feel
And I can't for how long I'm gonna stay
All I tried to be
Was that you could trust
But all the dreams that we had they turned into

The ground beneath my is shaking
The sky is breaking
And everything is fading, out

And there's nothing I can say
will make you change your way
Cause I really don't a chance
Against an
And nothing that I can do
I fight for me and you
out of my hands
Cause an avalanche

Everything I've so far
Was for you to with me
But I hold you no more cause I don't believe

The beneath my feet is shaking
The sky is breaking
And everything is fading, out

And nothing that I can say
That will make you change way
Cause I don't stand a chance
an avalanche
And there's that I can do
I fight for me and you
out of my hands
Cause you're an
You're an

Now that we're done, now I'm gone
I can see clear, waited too long
a volcano ready to blow
I should have done a long time ago

And there's nothing I can say
That will you change your way
Cause I really stand a chance
an avalanche
Against an

And there's that I can say
will make you change your way
Cause I don't stand a chance
Against an
And there's that I can do
I fight for me and you
It's out of my
Cause an avalanche

And there's that I can say
That make you change your way
I really don't stand a chance
Against an
And there's nothing I can do
I can't for me and you
out of my hands
Against an

Videos

Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Christopher - Avalanche (Lyric Video)
Avalanche (Acoustic Version)
Avalanche (Acoustic Version)
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Avalanche-Christopher Traducida Español-Ingles
Christopher - Avalanche
Christopher - Avalanche
Avalanche
Avalanche
The Avalanche by Christopher Tran
The Avalanche by Christopher Tran
Ollie & Tice, Avalanche
Ollie & Tice, Avalanche
The Tigger Movie - Avalanche Scene
The Tigger Movie - Avalanche Scene
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
Colorado Avalanche - Fan Moment Christopher "Jake" Agnew
Avalanche
Avalanche
Christopher Bell- Avalanche victim 'an inspiration'
Christopher Bell- Avalanche victim 'an inspiration'
Christopher V.Jamor-Avalanche
Christopher V.Jamor-Avalanche
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Christopher Vandaele Everest Base Camp Avalanche
Manafest  -  Avalanche
Manafest - Avalanche
Kevin Stokley - Avalanche (Bedrosian Remix)
Kevin Stokley - Avalanche (Bedrosian Remix)
Avalanche Studios Demo Reel
Avalanche Studios Demo Reel
2012 Chevy Avalanche for Derek | Georgetown Kia | Christopher Guidotti
2012 Chevy Avalanche for Derek | Georgetown Kia | Christopher Guidotti
Chevy Avalanche custom headlights
Chevy Avalanche custom headlights
beanie avalanche
beanie avalanche