LOADING ...

Luyện nghe bài hát Autum

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Justifying your
as as it's ever been
laughing failed of being
autumn's brown and green

I don't mind and I don't
nothing to win, nothing to
who is guilty ? what's been ?
"Es etwas was keiner kann !"

Autumn's brown and summer's
as easy as ever been

Simplifying nature
points are still to come
doctrines are now
will tell us how

Leave behind these frames
waiting just for better
what is ? what is far ?
"Nichts ist so wie es mal war !"

Videos

20 EASY FALL DIYs YOUR KIDS WILL ADORE
20 EASY FALL DIYs YOUR KIDS WILL ADORE
The Autumn Overcast (5 min acoustic reunion)
The Autumn Overcast (5 min acoustic reunion)
Four Seasons ~ Vivaldi
Four Seasons ~ Vivaldi
Post Malone – I Fall Apart (Lyrics) 🎵
Post Malone – I Fall Apart (Lyrics) 🎵
Guns N' Roses - November Rain (Official Music Video)
Guns N' Roses - November Rain (Official Music Video)
21 SIMPLE LIFE HACKS TO LOOK STUNNING EVERY DAY
21 SIMPLE LIFE HACKS TO LOOK STUNNING EVERY DAY
Early Autumn Harvest Before the Frost in Zone 5 (Fall Harvest)
Early Autumn Harvest Before the Frost in Zone 5 (Fall Harvest)
САМАЯ БЕЗУМНАЯ погоня полиции осень 2017 США-Most insane police chase autumn USA
САМАЯ БЕЗУМНАЯ погоня полиции осень 2017 США-Most insane police chase autumn USA
Autumn Pacheco
Autumn Pacheco
Official Rocket League OverDrive Update Countdown [On-Screen] 5 minutes left!!
Official Rocket League OverDrive Update Countdown [On-Screen] 5 minutes left!!
5-Minute Meditation - Autumn Pool and Lily Pond in Rain
5-Minute Meditation - Autumn Pool and Lily Pond in Rain
Autumn 15 Minute Photo Challenge: Take and Make Great Photography with Gavin Hoey
Autumn 15 Minute Photo Challenge: Take and Make Great Photography with Gavin Hoey
Autumn Leaves, Part 1 - Peter Martin | 2 Minute Jazz
Autumn Leaves, Part 1 - Peter Martin | 2 Minute Jazz
Autumn Brunch Recipes (Vegan/Plant-based) | JessBeautician
Autumn Brunch Recipes (Vegan/Plant-based) | JessBeautician
Deorro x Chris Brown - Five More Hours (Official Video)
Deorro x Chris Brown - Five More Hours (Official Video)
Bob Ross - A Pretty Autumn Day (Season 24 Episode 5)
Bob Ross - A Pretty Autumn Day (Season 24 Episode 5)
5 minute Maternity Strength Training Workout, No Equipment Needed
5 minute Maternity Strength Training Workout, No Equipment Needed
Jazz For Beginners, (Part 6), 7th Chord Drills for Left Hand, "Autumn Leaves".
Jazz For Beginners, (Part 6), 7th Chord Drills for Left Hand, "Autumn Leaves".
10 MINUTE AB WORKOUT | ALEXIS REN
10 MINUTE AB WORKOUT | ALEXIS REN
100 BEST DIYs || 5-MINUTE CRAFTS COMPILATION
100 BEST DIYs || 5-MINUTE CRAFTS COMPILATION