LOADING ...

Luyện nghe bài hát Autum

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Justifying your
as easy as it's ever
laughing of being blue
autumn's and summer's green

I don't and I don't care
nothing to win, nothing to
who is guilty ? been done ?
"Es gibt etwas was kann !"

Autumn's brown and green
as easy as ever been

Simplifying nature
turning points are still to
doctrines are now
history will us how

Leave behind these social
just for better days
what is near ? is far ?
"Nichts ist so wie es mal war !"

Videos

20 EASY FALL DIYs YOUR KIDS WILL ADORE
20 EASY FALL DIYs YOUR KIDS WILL ADORE
Four Seasons ~ Vivaldi
Four Seasons ~ Vivaldi
Complete Lower Body STRECH | Autumn Fitness
Complete Lower Body STRECH | Autumn Fitness
7 TRICKS to get you into the SPLITS | Stretch Flexibility Workout | Autumn Fitness
7 TRICKS to get you into the SPLITS | Stretch Flexibility Workout | Autumn Fitness
Guns N' Roses - November Rain (Official Music Video)
Guns N' Roses - November Rain (Official Music Video)
21 SIMPLE LIFE HACKS TO LOOK STUNNING EVERY DAY
21 SIMPLE LIFE HACKS TO LOOK STUNNING EVERY DAY
The Autumn Overcast (5 min acoustic reunion)
The Autumn Overcast (5 min acoustic reunion)
САМАЯ БЕЗУМНАЯ погоня полиции осень 2017 США-Most insane police chase autumn USA
САМАЯ БЕЗУМНАЯ погоня полиции осень 2017 США-Most insane police chase autumn USA
Autumn Sunlight 5 Minute Countdown
Autumn Sunlight 5 Minute Countdown
Real Steel - Robot Boxing Scenes - 1080p
Real Steel - Robot Boxing Scenes - 1080p
Early Autumn Harvest Before the Frost in Zone 5 (Fall Harvest)
Early Autumn Harvest Before the Frost in Zone 5 (Fall Harvest)
5 MINUTES IN NATURE -Autumn Riverside- 1080p VIDEO.
5 MINUTES IN NATURE -Autumn Riverside- 1080p VIDEO.
5-Minute Meditation - Autumn Pool and Lily Pond in Rain
5-Minute Meditation - Autumn Pool and Lily Pond in Rain
Deorro x Chris Brown - Five More Hours (Official Video)
Deorro x Chris Brown - Five More Hours (Official Video)
How to Draw a Tree Step by Step for Beginners In 8 Minutes
How to Draw a Tree Step by Step for Beginners In 8 Minutes
Official Rocket League OverDrive Update Countdown [On-Screen] 5 minutes left!!
Official Rocket League OverDrive Update Countdown [On-Screen] 5 minutes left!!
Healthy Meal Prep | Menu 13 | Pumpkin Spice Cookies, Autumn Quinoa Salad, Butternut Squash Soup
Healthy Meal Prep | Menu 13 | Pumpkin Spice Cookies, Autumn Quinoa Salad, Butternut Squash Soup
Autumn 15 Minute Photo Challenge: Take and Make Great Photography with Gavin Hoey
Autumn 15 Minute Photo Challenge: Take and Make Great Photography with Gavin Hoey
5 MINUTES IN NATURE- Autumn Colours- Relaxing River and Bird Sounds
5 MINUTES IN NATURE- Autumn Colours- Relaxing River and Bird Sounds
Autumn Leaves, Part 1 - Peter Martin | 2 Minute Jazz
Autumn Leaves, Part 1 - Peter Martin | 2 Minute Jazz