LOADING ...

Luyện nghe bài hát Audio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's Skirt the of Discipline
Let's start an
with and pen
Re-read the words and again
Accept the of sin
The of ...
Pleasure is bleeding to smoother the
The walls drain me dry
of all
out to be told to stand still
Crying out to be told to stand
The price of red
is the price of love
The black Queen jumps my skin
The king of is waiting
close to
shooting outside
Trigger finger
Another moving
Move blood on Surplice
More blood for the of red death
you to the wall
Nailing you to the Spanish
Nailing you to the
Three shots ring out to
Who wants to Roman Soldier
lives inside of me
Perennial what do you see?
do you see?
My secret of being alone
I sit and hands with myself
I sit and love to myself
got blood on my hands
I've got blood on hands
on your hands

Videos

Christian Death   As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death   Ashes  (HQ Audio)
Christian Death Ashes (HQ Audio)
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Topic
Christian Death - Topic
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian Death - Zodiac (He Is Still Out There.....)
Christian Death - Zodiac (He Is Still Out There.....)
CHRISTIAN DEATH - The drowning
CHRISTIAN DEATH - The drowning
CHRISTIAN DEATH † soundboard audio Sextreme Fest live performance 10-29-2017 @ Frankie's, Toledo
CHRISTIAN DEATH † soundboard audio Sextreme Fest live performance 10-29-2017 @ Frankie's, Toledo
Christian Death - Tales Of Innocence (G)
Christian Death - Tales Of Innocence (G)
Christian Death live at The Ready Room, St. Louis, MO 11/02/17 {FULL AUDIO}
Christian Death live at The Ready Room, St. Louis, MO 11/02/17 {FULL AUDIO}
Christian Death - When I Was Bed
Christian Death - When I Was Bed
Christian Death - "Face"
Christian Death - "Face"
Christian Death - Prayer
Christian Death - Prayer
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christian Death - The Luxury Of Tears
Cervix Couch (One By One) (Spahn Ranch Mix)
Cervix Couch (One By One) (Spahn Ranch Mix)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
Christian Death 2009 Angels and Drugs Music Video
Christian Death 2009 Angels and Drugs Music Video
Top Tracks - Christian Death
Top Tracks - Christian Death
Christian Death - Strapping Me Down (G)
Christian Death - Strapping Me Down (G)