LOADING ...

Luyện nghe bài hát Audio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's Skirt the of Discipline
Let's an illusion
hand and pen
Re-read the and start again
the gift of sin
The of ...
Pleasure is bleeding to the words
The four walls me dry
of all
Crying out to be told to still
Crying out to be to stand still
The of red death
is the price of true
The Queen jumps through my skin
The king of is waiting
close to
Someone's shooting
Trigger finger
moving target
Move blood on your
More blood for the of red death
you to the wall
Nailing you to the Spanish
Nailing you to the
Three shots out to scream
Who wants to Roman Soldier
that inside of me
Perennial Artist what do you
What do you
My fear of being alone
I sit and hold with myself
I sit and love to myself
I've got on my hands
got blood on your hands
Blood on hands

Videos

Christian Death - When I Was Bed
Christian Death - When I Was Bed
Christian Death   As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - 1983 (Jimi Hendrix cover)
Christian Death - 1983 (Jimi Hendrix cover)
Christian death-- she never woke up
Christian death-- she never woke up
Christian Death   Ashes  (HQ Audio)
Christian Death Ashes (HQ Audio)
Christian Death - Prayer
Christian Death - Prayer
Christian Death - "Face"
Christian Death - "Face"
christian death // romeo's distress
christian death // romeo's distress
CHRISTIAN DEATH - The drowning
CHRISTIAN DEATH - The drowning
The River of Death - Pilgrim’s Progress Lecture / Puritan Reformed Christian Audio / Tom Sullivan
The River of Death - Pilgrim’s Progress Lecture / Puritan Reformed Christian Audio / Tom Sullivan
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian death
Christian death
Christian Death - Strapping Me Down (G)
Christian Death - Strapping Me Down (G)
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christian Death - The Luxury Of Tears
The Fear of Death - Dr. Martyn Lloyd-Jones Christian Audio Sermons
The Fear of Death - Dr. Martyn Lloyd-Jones Christian Audio Sermons
Passing From Death Into Life - Iain Murray / Christian Audio Sermons
Passing From Death Into Life - Iain Murray / Christian Audio Sermons
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Cervix Couch (One By One) (Spahn Ranch Mix)
Cervix Couch (One By One) (Spahn Ranch Mix)
The Life and Death of a Christian! - Charles Spurgeon Sermon
The Life and Death of a Christian! - Charles Spurgeon Sermon