LOADING ...

Luyện nghe bài hát Audio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's Skirt the of Discipline
Let's an illusion
with and pen
the words and start again
Accept the of sin
The of ...
is bleeding to smoother the words
The walls drain me dry
of all
out to be told to stand still
Crying out to be told to still
The price of red
is the price of love
The black Queen jumps my skin
The king of is waiting
close to
shooting outside
Trigger finger
Another target
Move on your Surplice
More blood for the of red death
you to the wall
Nailing you to the Spanish
Nailing you to the
Three shots out to scream
Who to play Roman Soldier
lives inside of me
Perennial what do you see?
do you see?
My secret fear of alone
I sit and hold with myself
I sit and love to myself
I've got blood on my
I've got blood on your
on your hands

Videos

Christian Death   As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - "The Blue Hour"
Christian Death - "The Blue Hour"
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christ××× Death † Stairs - Uncertain Journey (1981)
Christ××× Death † Stairs - Uncertain Journey (1981)
Christian Death   Ashes  (HQ Audio)
Christian Death Ashes (HQ Audio)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
Christian Death WGT 2008-WORSHIP ALONG THE NILE (AUDIO DUB)
Christian Death WGT 2008-WORSHIP ALONG THE NILE (AUDIO DUB)
Christian Death - Prayer
Christian Death - Prayer
✝ Christian Death ✝ When I Was Bed
✝ Christian Death ✝ When I Was Bed
Christian Death - Wretched Mankind
Christian Death - Wretched Mankind
Christian Death - Evening Falls
Christian Death - Evening Falls
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Top Tracks - Christian Death
Top Tracks - Christian Death
Christian Death "Deathwish"
Christian Death "Deathwish"
Christian Death - The Golden Age
Christian Death - The Golden Age
Christian Death live at The Ready Room, St. Louis, MO 11/02/17 {FULL AUDIO}
Christian Death live at The Ready Room, St. Louis, MO 11/02/17 {FULL AUDIO}
Christian Death-Water Into Wine
Christian Death-Water Into Wine
Christian Death - 1983 (Jimi Hendrix cover)
Christian Death - 1983 (Jimi Hendrix cover)
Christian Death - "Face"
Christian Death - "Face"