LOADING ...

Luyện nghe bài hát Audio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's Skirt the of Discipline
Let's start an
with and pen
the words and start again
Accept the of sin
The of ...
is bleeding to smoother the words
The four drain me dry
of all
out to be told to stand still
Crying out to be told to stand
The of red death
is the price of true
The black Queen through my skin
The king of hearts is
to home
Someone's shooting
Trigger finger
moving target
Move blood on your
More blood for the price of red
Nailing you to the
Nailing you to the Mystic
you to the wall
Three shots out to scream
Who wants to Roman Soldier
that lives of me
Artist what do you see?
What do you
My secret fear of being
I sit and hands with myself
I sit and make to myself
I've got on my hands
I've got blood on hands
on your hands

Videos

Christian Death   As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death As Evening Falls ( Lyrics , HQ Audio)
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christian Death - The Luxury Of Tears
Christian Death - Topic
Christian Death - Topic
The Fear of Death - Dr. Martyn Lloyd-Jones Christian Audio Sermons
The Fear of Death - Dr. Martyn Lloyd-Jones Christian Audio Sermons
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death - Lament Over The Shadows (Lyrics, HQ Audio)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
Christian Death LIVE (Patriotic Hall 1993 - VHS version)
The Life and Death of a Christian! - Charles Spurgeon Sermon
The Life and Death of a Christian! - Charles Spurgeon Sermon
Christian Death - This Glass House (G)
Christian Death - This Glass House (G)
Top Tracks - Christian Death
Top Tracks - Christian Death
christian death // romeo's distress
christian death // romeo's distress
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Live at The Mason Jar (Phoenix Arizona Jan 1990)
Christian Death - Evening Falls
Christian Death - Evening Falls
CHRISTIAN DEATH † soundboard audio Sextreme Fest live performance 10-29-2017 @ Frankie's, Toledo
CHRISTIAN DEATH † soundboard audio Sextreme Fest live performance 10-29-2017 @ Frankie's, Toledo
Christian Death - "Face"
Christian Death - "Face"
The River of Death - Pilgrim’s Progress Lecture / Puritan Reformed Christian Audio / Tom Sullivan
The River of Death - Pilgrim’s Progress Lecture / Puritan Reformed Christian Audio / Tom Sullivan
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian Death - Romeo's Distress (Music Video)
Christian Death   Ashes  (HQ Audio)
Christian Death Ashes (HQ Audio)
Christian Death - Ventriloquist (G)
Christian Death - Ventriloquist (G)
Christian Death WGT 2008-WORSHIP ALONG THE NILE (AUDIO DUB)
Christian Death WGT 2008-WORSHIP ALONG THE NILE (AUDIO DUB)
Pleading and Encouragement - Charles Spurgeon Christian Audio Sermons
Pleading and Encouragement - Charles Spurgeon Christian Audio Sermons