LOADING ...

Luyện nghe bài hát Ash

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(w graber)
They borrow words for thoughts and what they feel from fools who choose to feel
For every black and white for every ash to ash shades of will clash

For every dream there's a fool to back it up where every word has sized up
And maybe feels everything
Every line that falls and every crack an empty keeps coming back
And feels like everything

And every vacant hope a spring to this winter's night from of man of mine
The heart of will fade I'm haunted here by this loss of what I dreamed it was

But for every dream there's a fool to back it up every word has been sized up
And maybe feels everything
Every line that falls and every crack an empty fear coming back
And maybe feels everything

And it supposed to be right now
My mind's betrayed my heart
And how's it supposed to be now
My betrayed my heart again

Some are yours and are lost
Ash to ash but lost is
Some of the are known I guess
Hope for sign beyond clear
But every truth disappear
Some of the words are yours
Some are yours and are lost
Ash to ash but is lost
Some of the words are I guess
for sign beyond what's clear
But every truth will
Some of the words are yours

And I tried to say that of what this is. . . isn't everything

Videos

Ash
Ash
Arcwelder - Entropy (1996) [Full Album]
Arcwelder - Entropy (1996) [Full Album]
Arcwelder - Topic
Arcwelder - Topic
Top Tracks - Arcwelder
Top Tracks - Arcwelder
Andrew's Hymn
Andrew's Hymn
Change
Change
Blowin' Smoke
Blowin' Smoke
Arcwelder - live at Turf Club - 29 Oct 2016
Arcwelder - live at Turf Club - 29 Oct 2016
What Did You Call It That For
What Did You Call It That For
Paying Respect
Paying Respect
Arcwelder - Entropy - Untitled Track
Arcwelder - Entropy - Untitled Track
All Tracks - Arcwelder
All Tracks - Arcwelder
Fallout 4: Flamer - Weapon Crafting With Mods Ep.17
Fallout 4: Flamer - Weapon Crafting With Mods Ep.17
Captain Allen
Captain Allen
Arcwelder -  "All My Want For Need."
Arcwelder - "All My Want For Need."
Remember to Forget
Remember to Forget
Never the Same
Never the Same
Unknown
Unknown
meritwest
meritwest
How to download minecraft on chrome book! Really works! follow steps
How to download minecraft on chrome book! Really works! follow steps