LOADING ...

Luyện nghe bài hát As Yet Untitled

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sleeping restless,
From another time and place, too to disown
A is slowly carried
For the peace of mind to and freedom to resolve

Trying, aching,
For another life to play and feel not so
A evaporating
A breath released to another pill disolve

Be from this, be free
Go on and to Him
Be free from this, be
Go on and to Him

A reason for peace
An open to taste and reason to resolve
A taste of release
Another to feel and to freedom too

Videos

As yet Untitled
As yet Untitled
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
Top Tracks - Antiskeptic
Top Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
Antiskeptic - New Horizon (Live & Acoustic)
Antiskeptic - New Horizon (Live & Acoustic)
Antiskeptic - Memoirs of a Common Band
Antiskeptic - Memoirs of a Common Band
Popular Videos - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Antiskeptic  - 60% Intentional
Antiskeptic - 60% Intentional
Even Sacrifice
Even Sacrifice
Tears Simone
Tears Simone
Called
Called
Clear to Pass
Clear to Pass
Technology Dictates
Technology Dictates
More Than Kind
More Than Kind
Breathe Into
Breathe Into
60% Intentional
60% Intentional
Letting Go
Letting Go
Prove Me Wrong
Prove Me Wrong
Dawn
Dawn
Reflections Perceptions
Reflections Perceptions