LOADING ...

Luyện nghe bài hát As Yet Untitled

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sleeping restless,
From another time and place, too recent to
A dream is carried
For the peace of mind to and freedom to resolve

Trying, aching,
For another life to play and not so alone
A evaporating
A breath released to watch another disolve

Be from this, be free
Go on and to Him
Be free from this, be
Go on and to Him

A given for peace
An mind to taste and reason to resolve
A taste of healing's
time to feel and to freedom too

Videos

As yet Untitled
As yet Untitled
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
As Yet Untitled
As Yet Untitled
Top Tracks - Antiskeptic
Top Tracks - Antiskeptic
Antiskeptic - 60% Intentional
Antiskeptic - 60% Intentional
All Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
Antiskeptic  - 60% Intentional
Antiskeptic - 60% Intentional
Clear to Pass
Clear to Pass
Letting Go
Letting Go
Popular Videos - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Antiseptic - Nothing to Say
Antiseptic - Nothing to Say
Prove Me Wrong
Prove Me Wrong
60% Intentional
60% Intentional
Called
Called
Tears Simone
Tears Simone
Teach Him Well
Teach Him Well
Even Sacrifice
Even Sacrifice
Four Seasons
Four Seasons
Reflections Perceptions
Reflections Perceptions
Nothing to say
Nothing to say