LOADING ...

Luyện nghe bài hát As Yet Untitled

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sleeping restless,
From time and place, too recent to disown
A dream is slowly
For the peace of mind to play and to resolve

Trying, aching,
For another life to and feel not so alone
A tear
A breath released to watch another pill

Be free this, be free
Go on and to Him
Be free this, be free
Go on and to Him

A given reason for
An open mind to taste and reason to
A taste of release
Another time to and to freedom too

Videos

As yet Untitled
As yet Untitled
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
Antiskeptic - As Yet Untitled Lyrics
Top Tracks - Antiskeptic
Top Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Antiskeptic  - 60% Intentional
Antiskeptic - 60% Intentional
Antiskeptic - Push Over (Live @ The Gaelic Club '05)
Antiskeptic - Push Over (Live @ The Gaelic Club '05)
More Than Kind
More Than Kind
Tears Simone
Tears Simone
Called
Called
F.Y.S.C
F.Y.S.C
Even Sacrifice
Even Sacrifice
60% Intentional
60% Intentional
Reflections Perceptions
Reflections Perceptions
Four Seasons
Four Seasons
Prove Me Wrong
Prove Me Wrong
Breathe Into
Breathe Into
Letting Go
Letting Go
Teach Him Well
Teach Him Well
Antiskeptic - Memoirs of a Common Band
Antiskeptic - Memoirs of a Common Band