LOADING ...

Luyện nghe bài hát As if We Never Met

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The goin' by my window
Doesn't mean to me
Why do I the way I do?
Why am I so lost in you? I wonder

you sleep each mornin'
Brushing the hair from your
Why do we give ourselves
'Till only remains?

Was there a reason you came and my life?
it won't change back, I'm tryin' to forget
But I act as if we never met, ooh

The world goin' by my
Doesn't nothin' to me
Why do I the way I do?
Darlin', I'm still so in you

Was a reason you came and changed my life?
'Cause it change back, I'm tryin' to forget
But I act as if we never met, ooh, no, no, no, no, no

Videos

As If We Never Met
As If We Never Met
Chante Moore - Montreux 1992 - As If We've Never Met
Chante Moore - Montreux 1992 - As If We've Never Met
As If We Never Met- Chante Moore
As If We Never Met- Chante Moore
Chanté Moore "As If We Never Met" (Remixed Vocal Version)
Chanté Moore "As If We Never Met" (Remixed Vocal Version)
Chanté Moore "As If We Never Met" [Soul Train June 12, 1993]
Chanté Moore "As If We Never Met" [Soul Train June 12, 1993]
Chanté Moore As If We Never Met (Live)
Chanté Moore As If We Never Met (Live)
Chante Moore - As If We Never Met
Chante Moore - As If We Never Met
Chanté Moore / As If We Never Met / (Live)
Chanté Moore / As If We Never Met / (Live)
As If We Never Met (Chante Moore Cover)
As If We Never Met (Chante Moore Cover)
Chante Moore - As If We Never Met (+ interview & video) - Friday Night Videos
Chante Moore - As If We Never Met (+ interview & video) - Friday Night Videos
CHANTE MOORE| AS IF WE NEVER MET | HILLIARTS STUDIO SESSIONS
CHANTE MOORE| AS IF WE NEVER MET | HILLIARTS STUDIO SESSIONS
Chanté Moore / As If We Never Met / Loves Taken Over
Chanté Moore / As If We Never Met / Loves Taken Over
Chante moore - as if we never met
Chante moore - as if we never met
Chante Moore "As if we never met"
Chante Moore "As if we never met"
Chante Moore - Love's Taken Over/As If We Never Met - Showtime At The Apollo
Chante Moore - Love's Taken Over/As If We Never Met - Showtime At The Apollo
As if we never met
As if we never met
Chante Moore's "As If We Never Met" Rendition
Chante Moore's "As If We Never Met" Rendition
Chante Moore - As If We Never Met (instrumental)
Chante Moore - As If We Never Met (instrumental)
Chante Moore   As If We Never Met instrumental
Chante Moore As If We Never Met instrumental
Chanté Moore / As If We Never Met (Live, Montreux 1992)
Chanté Moore / As If We Never Met (Live, Montreux 1992)