LOADING ...

Luyện nghe bài hát Art of Scratch (Intro)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[DJ Kaos cutting and scratching this whole

City...
Brick City and always

"Who's this?" "The Notty Headed and the Sensai"
"The Notty Terror and the Sensai"

"Tame, ta-ta-ta-ta-Tame, ta-ta-ta-Tame, Tame, Tame, Ta-Tame, One"
(repeat)

"El Da, with... El El, El, El..
El Da, Sensai, El El El, El, El, El, El..
El Da, Sensai..."

"Artifacts shit, we got the hard regardless"
(repeat)

"Kaos on the one two Tech"
"Kaos on the one two Techs cuts that wreck"

"Peace, peace, peace, peace, peace to Reef"
(repeat)

Videos

[HQ] Art of Scratch (intro) - Artifacts - That's Them
[HQ] Art of Scratch (intro) - Artifacts - That's Them
Artifacts - That's Them [Full Album]
Artifacts - That's Them [Full Album]
Art Of Scratch (Intro)
Art Of Scratch (Intro)
Artifacts - Art Of Scratch (Intro) (Rob "Reef" Tewlow Prod. 1997)
Artifacts - Art Of Scratch (Intro) (Rob "Reef" Tewlow Prod. 1997)
Art of Scratch ★ #131
Art of Scratch ★ #131
Art of Scratch ★ #128
Art of Scratch ★ #128
Artifacts - 01 Art Of Scrath (Intro) (HQ)
Artifacts - 01 Art Of Scrath (Intro) (HQ)
Teaching some kids about the Art of Scratch (Masta Hanksta)
Teaching some kids about the Art of Scratch (Masta Hanksta)
Art of Scratch ★ #146
Art of Scratch ★ #146
Art of Scratch ★ #21
Art of Scratch ★ #21
Art of Scratch ★ #98
Art of Scratch ★ #98
Art of Scratch ★ #129
Art of Scratch ★ #129
Art of Scratch ★ #99
Art of Scratch ★ #99
Art of Scratch ★ #126
Art of Scratch ★ #126
Art of Scratch ★ #132
Art of Scratch ★ #132
Art of Scratch ★ #14
Art of Scratch ★ #14
Art of Scratch ★ #123
Art of Scratch ★ #123
Art of Scratch ★ #30
Art of Scratch ★ #30
Art of Scratch ★ #47
Art of Scratch ★ #47
Art of Scratch ★ #86
Art of Scratch ★ #86