LOADING ...

Luyện nghe bài hát Armor For Sleep

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can i be something
Somewhere in room
But you notice
Maybe ill be
Or thrown on your floor
me when you want to
I'll lay you put me
In VCR
If i a cassette
Or on top of computer
If thats i would fit
so be it
But cant be perfect
All the
That i
Sometimes we just have to let things go
I will not say one
Ill just around
I wont you at all
When you out ill stay
Until im away
But then it wont
Things be perfect
All the
i know
Sometimes we just have to let some go

things cant be
all the
i know
sometimes we just have to let go
i to stop now
to now
i promise to now
to now
but cant be perfect
all the
that i
we just have to let some things go
things cant be
all the
that i
we just have to let some things go
letting go is my
ill be on my way

Videos

Armor For Sleep- Dream to Make Believe (Full Album)
Armor For Sleep- Dream to Make Believe (Full Album)
Armor for Sleep
Armor for Sleep
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
Armor for Sleep - Slip Like Space
Armor for Sleep - Slip Like Space
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
Armor For Sleep - today + lyrics
Armor For Sleep - today + lyrics
Armor for Sleep - Frost and Front Steps
Armor for Sleep - Frost and Front Steps
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor for Sleep - Dream to Make Believe (2003)
Armor for Sleep - Dream to Make Believe (2003)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
Armor For Sleep - 120 Seconds (Video)
Armor For Sleep - 120 Seconds (Video)
Top Tracks - Armor for Sleep
Top Tracks - Armor for Sleep
Armor For Sleep - Remember To Feel Real (Official Music Video)
Armor For Sleep - Remember To Feel Real (Official Music Video)
Armor for Sleep - Dream to Make Believe
Armor for Sleep - Dream to Make Believe
Armor For Sleep - Hold The Door (Video)
Armor For Sleep - Hold The Door (Video)
Armor for Sleep - Stay on the Ground
Armor for Sleep - Stay on the Ground
Armor For Sleep- Remember to Feel Real with lyrics
Armor For Sleep- Remember to Feel Real with lyrics
Armor for Sleep - Very Invisible
Armor for Sleep - Very Invisible