LOADING ...

Luyện nghe bài hát Armor For Sleep

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can i be something
Somewhere in room
But you wont
ill be paper
Or thrown on your floor
Move me when you to
lay where you put me
In VCR
If i a cassette
Or on top of computer
If thats where i fit
so be it
But cant be perfect
All the
i know
Sometimes we just to let some things go
I not say one word
Ill just hang
I annoy you at all
When you out ill stay
im thrown away
But then it matter
cant be perfect
All the
i know
Sometimes we just have to let some go

things be perfect
all the
that i
sometimes we have to let somethings go
i to stop now
to now
i promise to now
to now
but things be perfect
all the
that i
sometimes we just to let some things go
things be perfect
all the
i know
sometimes we just to let some things go
go is my life
ill be on my way

Videos

Armor for Sleep
Armor for Sleep
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
Armor for Sleep - walking at night, alone
Armor for Sleep - walking at night, alone
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
Armor for Sleep - Stars in your Eyes
Armor for Sleep - Stars in your Eyes
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
Armor For Sleep - Being Your Walls (Album Version)
Armor For Sleep - Being Your Walls (Album Version)
Armor For Sleep - Chemicals
Armor For Sleep - Chemicals
Armor for Sleep - Frost and Front Steps
Armor for Sleep - Frost and Front Steps
Armor For Sleep "Truth About Heaven" Acoustic
Armor For Sleep "Truth About Heaven" Acoustic
ARMOR FOR SLEEP Live at Ace's Basement FULL SET (Multi Camera) November 2004
ARMOR FOR SLEEP Live at Ace's Basement FULL SET (Multi Camera) November 2004
Armor For Sleep - Lullaby
Armor For Sleep - Lullaby
Armor For Sleep - "Car Underwater (Acoustic)" at Hurley Studios
Armor For Sleep - "Car Underwater (Acoustic)" at Hurley Studios
Armor For Sleep - today + lyrics
Armor For Sleep - today + lyrics
Truth About Heaven by Armor for Sleep lyrics.
Truth About Heaven by Armor for Sleep lyrics.
Armor For Sleep - Basement Ghost Singing
Armor For Sleep - Basement Ghost Singing