LOADING ...

Luyện nghe bài hát Armor For Sleep

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can i just be
in your room
But you wont
Maybe ill be
Or thrown on your floor
Move me you want to
lay where you put me
In VCR
If i become a
Or on top of computer
If thats where i fit
so be it
But things be perfect
All the
That i
Sometimes we just have to let things go
I will not say one
Ill just around
I wont you at all
When you move out ill
Until im thrown
But then it matter
Things cant be
All the
That i
Sometimes we just to let some things go

things cant be
all the
i know
sometimes we have to let somethings go
i to stop now
to now
i promise to now
to now
but cant be perfect
all the
i know
sometimes we just have to let some go
things cant be
all the
i know
sometimes we have to let some things go
go is my life
ill be on my way

Videos

Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor for Sleep
Armor for Sleep
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
Armor for Sleep - Remember to Feel Real
Armor for Sleep - Remember to Feel Real
Armor For Sleep - Being Your Walls (Album Version)
Armor For Sleep - Being Your Walls (Album Version)
Top Tracks - Armor for Sleep
Top Tracks - Armor for Sleep
Armor For Sleep- Remember to Feel Real with lyrics
Armor For Sleep- Remember to Feel Real with lyrics
Armor For Sleep - Remember To Feel Real (Official Music Video)
Armor For Sleep - Remember To Feel Real (Official Music Video)
Armor For Sleep-Kind Of Perfect
Armor For Sleep-Kind Of Perfect
Armor for Sleep - walking at night, alone
Armor for Sleep - walking at night, alone
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor for Sleep - Slip Like Space
Armor for Sleep - Slip Like Space
Kind of Perfect - Armor for Sleep (with lyrics)
Kind of Perfect - Armor for Sleep (with lyrics)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - The Truth About Heaven (Official Music Video)
Armor For Sleep - Hold The Door (Video)
Armor For Sleep - Hold The Door (Video)
Armor for Sleep - Awkward Last Words
Armor for Sleep - Awkward Last Words
Armor For Sleep - End Of The World [HQ+Lyrics]
Armor For Sleep - End Of The World [HQ+Lyrics]
Armor For Sleep - Basement Ghost Singing
Armor For Sleep - Basement Ghost Singing