LOADING ...

Luyện nghe bài hát Armor For Sleep

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can i just be
Somewhere in room
But you notice
Maybe ill be
Or books on your floor
Move me when you to
lay where you put me
In VCR
If i become a
Or on top of your
If thats where i fit
so be it
But things cant be
All the
That i
Sometimes we just have to let things go
I not say one word
Ill just hang
I wont you at all
When you out ill stay
Until im away
But then it matter
Things be perfect
All the
i know
Sometimes we have to let some things go

things cant be
all the
i know
sometimes we just to let somethings go
i to stop now
to now
i to stop now
to now
but things be perfect
all the
i know
sometimes we have to let some things go
things be perfect
all the
that i
sometimes we have to let some things go
letting go is my
ill be on my way

Videos

Armor for Sleep
Armor for Sleep
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - Williamsburg [HD]
Armor For Sleep - Williamsburg [HD]
Armor for sleep - The truth about heaven (Sub Español)
Armor for sleep - The truth about heaven (Sub Español)
Armor for Sleep - Topic
Armor for Sleep - Topic
Armor For Sleep - Hold The Door
Armor For Sleep - Hold The Door
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - Car Underwater (Official Music Video)
Armor For Sleep - Lullaby
Armor For Sleep - Lullaby
Armor for Sleep - walking at night, alone
Armor for Sleep - walking at night, alone
Armor for Sleep - The End of a Fraud
Armor for Sleep - The End of a Fraud
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor for Sleep - What to Do When You Are Dead (2005)
Armor For Sleep - Know What You Have
Armor For Sleep - Know What You Have
Armor For Sleep-Kind Of Perfect
Armor For Sleep-Kind Of Perfect
Armor For Sleep - Chemicals
Armor For Sleep - Chemicals
Armor for Sleep - Awkward Last Words
Armor for Sleep - Awkward Last Words
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
ARMOR FOR SLEEP - My Town (Official Music Video)
Armor For Sleep - End Of The World [HQ+Lyrics]
Armor For Sleep - End Of The World [HQ+Lyrics]
Armor For Sleep-Lullaby
Armor For Sleep-Lullaby
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor For Sleep - Dream To Make Believe (Official Music Video)
Armor for Sleep - All Warm
Armor for Sleep - All Warm