LOADING ...

Luyện nghe bài hát Arizona

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh yes she's to Arizona
With my money, my money
Yes she's to Arizona
With my money, my money
And she got a
A real friend
she got a friend
A real pretty
But she's to Arizona
Took my money and

Oh yes she's gone to
With my money, with my
Yes gone to Arizona
With my money, my money
And I got a gun
It's a black gun
I got a gun
It's a black gun
And been doing some thinking
Thinking it's a good thing gone so far
I feel Arizona
I see the on the run
I feel rising
Look out here I come

All is fair in and war
But this is babe

Oh yeah gone to Arizona
With my money, with my
she's gone to Arizona
With my with my money
And I got a gun
It's a shiny gun
I got a gun
It's a black gun
And been doing some thinking
Thinking it's a good she's gone so far
I feel rising
I see the on the run
I feel rising
Look out ladies I come

Videos

100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
Arizona  - 100 Monkeys @ Neptoon Records
Arizona - 100 Monkeys @ Neptoon Records
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
Arizona 100 Monkeys Nashville Exit in 4/19/10
Arizona 100 Monkeys Nashville Exit in 4/19/10
Arizona by 100 Monkeys
Arizona by 100 Monkeys
Arizona -100 monkeys
Arizona -100 monkeys
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys Arizona
100 Monkeys Arizona
Arizona - 100 Monkeys - Eye Con Orlando
Arizona - 100 Monkeys - Eye Con Orlando
100 Monkeys - Jackson Rathbone "Arizona" intro
100 Monkeys - Jackson Rathbone "Arizona" intro
100 Monkeys- Arizona (Hill Country, June 7th)
100 Monkeys- Arizona (Hill Country, June 7th)
Arizona - 100 Monkeys - Kung Fu Necktie - All Ages
Arizona - 100 Monkeys - Kung Fu Necktie - All Ages
100 Monkeys - Jello
100 Monkeys - Jello
Arizona-100 Monkeys @ King King
Arizona-100 Monkeys @ King King
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys - Arizona @ The Venue
100 Monkeys - Arizona @ The Venue
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
Arizona - 100 Monkeys @ Studio 98
Arizona - 100 Monkeys @ Studio 98
100 Monkeys - "Arizona" - 04.03.09
100 Monkeys - "Arizona" - 04.03.09
100 Monkeys - Arizona - Bird
100 Monkeys - Arizona - Bird