LOADING ...

Luyện nghe bài hát Arizona

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh yes she's to Arizona
With my money, my money
Yes gone to Arizona
With my money, with my
And she got a
A pretty friend
Yeah she got a
A pretty friend
But she's to Arizona
Took my and left

Oh yes she's to Arizona
my money, with my money
Yes she's gone to
With my money, my money
And I got a gun
a black shiny gun
I got a gun
It's a shiny gun
And I've been doing thinking
Thinking it's a good thing gone so far
I feel rising
I see the on the run
I Arizona rising
out ladies here I come

All is in love and war
But is business babe

Oh yeah she's to Arizona
With my money, with my
Yeah she's gone to
my money with my money
And I got a gun
It's a shiny gun
I got a gun
It's a black gun
And I've been doing thinking
Thinking it's a good she's gone so far
I feel Arizona
I see the on the run
I feel rising
Look out here I come

Videos

100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
Arizona  - 100 Monkeys @ Neptoon Records
Arizona - 100 Monkeys @ Neptoon Records
100 Monkeys @ The Venue - Arizona 25oct09
100 Monkeys @ The Venue - Arizona 25oct09
Arizona -100 monkeys
Arizona -100 monkeys
100 Monkeys - Ugly Girl
100 Monkeys - Ugly Girl
Arizona pt 1 at Kingd King-100 Monkeys
Arizona pt 1 at Kingd King-100 Monkeys
100 monkeys ARIZONA
100 monkeys ARIZONA
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys - Arizona (partial) - SF 7/25/10
100 Monkeys - Arizona (partial) - SF 7/25/10
Arizona - 100 Monkeys @ Chameleon Club  6-21-2009
Arizona - 100 Monkeys @ Chameleon Club 6-21-2009
100 Monkeys Arizona
100 Monkeys Arizona
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona (Hill Country 6/7/09)
100 Monkeys - Arizona (Hill Country 6/7/09)
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - 'Arizona'
100 Monkeys - 'Arizona'
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
100 MONKEYS PART 1
100 MONKEYS PART 1
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys singing Arizona @ Backstage Lounge
100 Monkeys singing Arizona @ Backstage Lounge