LOADING ...

Luyện nghe bài hát Arizona

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh yes gone to Arizona
With my money, with my
Yes gone to Arizona
With my money, with my
And she got a
A real friend
she got a friend
A real friend
But gone to Arizona
Took my and left

Oh yes gone to Arizona
With my money, with my
Yes she's to Arizona
With my money, my money
And I got a gun
a black shiny gun
I got a gun
It's a black gun
And I've been doing thinking
Thinking a good thing she's gone so far
I feel rising
I see the on the run
I feel rising
out ladies here I come

All is fair in and war
But this is business

Oh yeah she's to Arizona
With my money, with my
Yeah she's to Arizona
my money with my money
And I got a gun
It's a shiny gun
I got a gun
It's a shiny gun
And been doing some thinking
Thinking it's a good she's gone so far
I Arizona rising
I see the on the run
I feel Arizona
Look out here I come

Videos

100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
100 monkeys- Arizona Live at the Martini Ranch
Arizona  - 100 Monkeys @ Neptoon Records
Arizona - 100 Monkeys @ Neptoon Records
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
Arizona 100 Monkeys Nashville Exit in 4/19/10
Arizona 100 Monkeys Nashville Exit in 4/19/10
Arizona by 100 Monkeys
Arizona by 100 Monkeys
Arizona -100 monkeys
Arizona -100 monkeys
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
2010 January 17 - 100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys Arizona
100 Monkeys Arizona
Arizona - 100 Monkeys - Eye Con Orlando
Arizona - 100 Monkeys - Eye Con Orlando
100 Monkeys - Jackson Rathbone "Arizona" intro
100 Monkeys - Jackson Rathbone "Arizona" intro
100 Monkeys- Arizona (Hill Country, June 7th)
100 Monkeys- Arizona (Hill Country, June 7th)
Arizona - 100 Monkeys - Kung Fu Necktie - All Ages
Arizona - 100 Monkeys - Kung Fu Necktie - All Ages
100 Monkeys - Jello
100 Monkeys - Jello
Arizona-100 Monkeys @ King King
Arizona-100 Monkeys @ King King
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys Arizona Clip
100 Monkeys - Arizona @ The Venue
100 Monkeys - Arizona @ The Venue
100 Monkeys - Arizona
100 Monkeys - Arizona
Arizona - 100 Monkeys @ Studio 98
Arizona - 100 Monkeys @ Studio 98
100 Monkeys - "Arizona" - 04.03.09
100 Monkeys - "Arizona" - 04.03.09
100 Monkeys - Arizona - Bird
100 Monkeys - Arizona - Bird