LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anything You Can Do

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

B= Boy
you can do,I can do better.
Ha!
I can do anything, Better you.

No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can, Yes, I can!

you can be, I can be greater.
Sooner or later, I'm than you.

No, not.
Yes, I am.
No, not.
Yes, I am.
No, NOT!.
Yes, I am, Yes, I am!

I can shoot a partridge, With a cartridge.
I can get a sparrow, a bow and arrow.
I can on bread and cheese.
And on that?
You bet!
So can a rat!

Any note you can sing, I can higher.
I can sing anything, than you.
you can't.
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I CAN! (Highest)
sing that high?
I'm a girl!
You could have me!

Anything you can sing, I can softer.
I can sing anything, Softer you.
No, you can't. (Softly)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer) YES, I CAN! (Full volume)

I can my liquor, Faster than a flicker.
I can drink it quicker, And get sicker!

I can any safe.
Without caught?
You bet!
what I thought--
you crook!

Any you can hold, I can hold longer.
I can any note, Longer than you.
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't!
Yes,
c-a-n! (Cough, cough!)
Yes, you ca-a-a-an!
How hold all that in?
cavities!

you say, I can say faster.
I can say anything, Faster you.
No, you can't. (Fast)
Yes, I can. (Faster)
No, you can't. (Faster)
Yes, I can. (Faster)
yscescesecysesecses-I can!!

I can a hurdle.
I can a girdle.
(girly voice)I can a sweater.
I can it better!
I can do anything!
*Gasp!* Can you a pie?
(Girly voice)ooh No.
can I.

Anything you can sing, I can sweeter.
I can sing anything, than you.
No, you can't. (Sweetly)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-o-a-o-a-o-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you
Yes, I can
No, you can't, can't, can't!
Yes, I can, can, can!

Yes, I can! No, you can't!

Videos

John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman, 'Anything Goes'
John Barrowman, 'Anything Goes'
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
Sally Ann Triplett and John Barrowman - Anything Goes
Sally Ann Triplett and John Barrowman - Anything Goes
You Are The Top  " Anything Goes" Elaine Paige  & John Barrowman
You Are The Top " Anything Goes" Elaine Paige & John Barrowman
John Barrowman sings Anything You Can Do
John Barrowman sings Anything You Can Do
Re: Ruthie Henshall and John Barrowman - Anything You Can Do
Re: Ruthie Henshall and John Barrowman - Anything You Can Do
[[ Helsa ]]- Anything you can do I can do better
[[ Helsa ]]- Anything you can do I can do better
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
Anything you can do, Togami can do better
Anything you can do, Togami can do better
Anything you can do... [Steven Universe - Pearl & Peridot]
Anything you can do... [Steven Universe - Pearl & Peridot]
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman Sings
John Barrowman Sings
john barrowman and ruthie henshaw bad recording
john barrowman and ruthie henshaw bad recording
Anything you can do I can do better- Yuki Cross vs Kiriyuu Zero
Anything you can do I can do better- Yuki Cross vs Kiriyuu Zero