LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anything You Can Do

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

B= Boy
you can do,I can do better.
Ha!
I can do anything, than you.

No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can, Yes, I can!

you can be, I can be greater.
Sooner or later, I'm than you.

No, not.
Yes, I am.
No, not.
Yes, I am.
No, NOT!.
Yes, I am, Yes, I am!

I can a partridge, With a single cartridge.
I can get a sparrow, a bow and arrow.
I can live on and cheese.
And only on
You bet!
So can a rat!

Any note you can sing, I can higher.
I can anything, higher than you.
you can't.
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I CAN! (Highest)
How'dyou sing that
I'm a girl!
You have fooled me!

you can sing, I can sing softer.
I can anything, Softer than you.
No, you can't. (Softly)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer) YES, I CAN! (Full volume)

I can my liquor, Faster than a flicker.
I can drink it quicker, And get sicker!

I can any safe.
Without caught?
You bet!
That's what I
you crook!

Any you can hold, I can hold longer.
I can hold any note, Longer you.
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't!
Yes,
c-a-n! (Cough, cough!)
Yes, you ca-a-a-an!
How d'you hold all in?
cavities!

you say, I can say faster.
I can say anything, than you.
No, you can't. (Fast)
Yes, I can. (Faster)
No, you can't. (Faster)
Yes, I can. (Faster)
yscescesecysesecses-I can!!

I can a hurdle.
I can a girdle.
(girly voice)I can a sweater.
I can it better!
I can do anything!
*Gasp!* Can you bake a
(Girly voice)ooh No.
can I.

Anything you can sing, I can sweeter.
I can sing anything, than you.
No, you can't. (Sweetly)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-o-a-o-a-o-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you
Yes, I can
No, you can't, can't, can't!
Yes, I can, can, can!

Yes, I can! No, you can't!

Videos

John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman - I know him so well (duet with Daniel Boys)
John Barrowman - I know him so well (duet with Daniel Boys)
How do you solve a problem like Maria - Top 5 with John
How do you solve a problem like Maria - Top 5 with John
John Barrowman sings Anything You Can Do
John Barrowman sings Anything You Can Do
Re: Ruthie Henshall and John Barrowman - Anything You Can Do
Re: Ruthie Henshall and John Barrowman - Anything You Can Do
[[ Helsa ]]- Anything you can do I can do better
[[ Helsa ]]- Anything you can do I can do better
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman - It Only Takes A Moment
John Barrowman - It Only Takes A Moment
Single Ladies - John Barrowman (HQ Original)
Single Ladies - John Barrowman (HQ Original)
John Barrowman, 'Anything Goes'
John Barrowman, 'Anything Goes'
John Barrowman Singing "Copacabana" at San Diego Comic Con
John Barrowman Singing "Copacabana" at San Diego Comic Con
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
John Barrowman - Anything Goes (Faenol Festival)
John Barrowman - Anything Goes (Faenol Festival)
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman - What About Us? (Video)