LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anything You Can Do

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

B= Boy
you can do,I can do better.
Ha!
I can do anything, than you.

No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can, Yes, I can!

you can be, I can be greater.
Sooner or later, I'm than you.

No, not.
Yes, I am.
No, not.
Yes, I am.
No, NOT!.
Yes, I am, Yes, I am!

I can shoot a partridge, a single cartridge.
I can get a sparrow, a bow and arrow.
I can on bread and cheese.
And on that?
You bet!
So can a rat!

Any note you can sing, I can higher.
I can anything, higher than you.
you can't.
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I CAN! (Highest)
How'dyou sing high?
I'm a girl!
You have fooled me!

you can sing, I can sing softer.
I can sing anything, than you.
No, you can't. (Softly)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer) YES, I CAN! (Full volume)

I can drink my liquor, than a flicker.
I can drink it quicker, And get sicker!

I can any safe.
Without caught?
You bet!
That's what I
you crook!

Any you can hold, I can hold longer.
I can any note, Longer than you.
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't!
Yes,
c-a-n! (Cough, cough!)
Yes, you ca-a-a-an!
How d'you all that in?
cavities!

you say, I can say faster.
I can say anything, Faster you.
No, you can't. (Fast)
Yes, I can. (Faster)
No, you can't. (Faster)
Yes, I can. (Faster)
yscescesecysesecses-I can!!

I can a hurdle.
I can a girdle.
(girly voice)I can a sweater.
I can it better!
I can do anything!
*Gasp!* Can you a pie?
(Girly voice)ooh No.
can I.

Anything you can sing, I can sweeter.
I can anything, Sweeter than you.
No, you can't. (Sweetly)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-o-a-o-a-o-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you
Yes, I can
No, you can't, can't, can't!
Yes, I can, can, can!

Yes, I can! No, you can't!

Videos

John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman & Ruthie Henshall - Anything You Can Do
John Barrowman & Ruthie Henshall - Anything You Can Do
Ruthie Henshall e John Barrowman Anything You Can Do
Ruthie Henshall e John Barrowman Anything You Can Do
John Barrowman, Disney Broadway hits, If I Can't Love Her
John Barrowman, Disney Broadway hits, If I Can't Love Her
Facts Ghent 29/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
Facts Ghent 29/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman - What About Us? (Video)
David Tennant's Message Of Support For John Barrowman On I'm A Celebrity
David Tennant's Message Of Support For John Barrowman On I'm A Celebrity
Ruthie Henshall & John Barrowman - Anything You Can Do -Live-
Ruthie Henshall & John Barrowman - Anything You Can Do -Live-
Unworthy of Your Love - John Barrowman & Ruthie Henshall
Unworthy of Your Love - John Barrowman & Ruthie Henshall
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
John Barrowman performs 'Can't Take my Eyes Off You' live on QVC
John Barrowman performs 'Can't Take my Eyes Off You' live on QVC
Celebrity Juice | John Barrowman Plays 'Barrowman Bites' | ITV2
Celebrity Juice | John Barrowman Plays 'Barrowman Bites' | ITV2
Anything A Bear Can Do-John Barrowman
Anything A Bear Can Do-John Barrowman