LOADING ...

Luyện nghe bài hát Antisocial

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're a train ride to man
You're in love with existence
The money is all you desire
Why don't you pack it in and

It's common sense you fool me
I'm just the money that you let free
Rainy day clouds your mind
Don't you realize the lead the blind

anti, you're antisocial
You're anti, you're
You're anti, you're
You're anti, antisocial

Oh mister will you ever unwind
Or just a new design
Your claim to fame is law and
The rich get rich, the poor get

You put a price tag on you see
one's for you, that's for me
If that's I'd rather lose
Why you listen to my senseless views

You're anti, antisocial
anti, you're antisocial
You're anti, you're
anti, you're antisocial

You're a train to no importance
You're in with hell existence
Money is all you desire
Why don't you pack it in and

It's common you can't fool me
I'm just the that you can't let free
Rainy day genius clouds mind
Don't you realize the blind the blind

You're anti, antisocial
You're anti, you're
You're anti, antisocial
anti, you're antisocial
...

Videos

Anthrax - Antisocial (Official Video)
Anthrax - Antisocial (Official Video)
Antisocial
Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax -  Antisocial - Bloodstock 2013
Anthrax - Antisocial - Bloodstock 2013
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
Anthrax Antisocial lyrics
Anthrax Antisocial lyrics
Trust & Anthrax - Antisocial (2017)
Trust & Anthrax - Antisocial (2017)
antisocial by anthrax lyrics
antisocial by anthrax lyrics
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
IT Rock War (Fight Scene)
IT Rock War (Fight Scene)
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Anthrax - 1988 - Antisocial
Anthrax - 1988 - Antisocial
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
Anthrax - Antisocial (French Version)
Anthrax - Antisocial (French Version)
Trust - Antisocial
Trust - Antisocial
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial
Anthrax - Antisocial Live at The Academy Dublin Ireland 16 Nov 2012
Anthrax - Antisocial Live at The Academy Dublin Ireland 16 Nov 2012