LOADING ...

Luyện nghe bài hát Antisocial

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're a train to man importance
You're in love with existence
The money is all you desire
Why don't you pack it in and

It's common sense you fool me
I'm just the money you can't let free
Rainy day genius clouds your
Don't you realize the blind the blind

anti, you're antisocial
You're anti, you're
You're anti, antisocial
You're anti, antisocial

Oh mister will you ever unwind
Or just rebuild a new
Your to fame is law and order
The get rich, the poor get poor

You put a tag on what you see
This one's for you, for me
If winning I'd rather lose
Why don't you to my senseless views

anti, you're antisocial
You're anti, antisocial
You're anti, antisocial
You're anti, you're

You're a ride to no importance
You're in with hell existence
is all that you desire
Why you pack it in and retire

It's common you can't fool me
I'm just the money that you let free
Rainy day clouds your mind
you realize the blind lead the blind

You're anti, you're
anti, you're antisocial
You're anti, you're
You're anti, antisocial
...

Videos

Anthrax - Antisocial (Official Video)
Anthrax - Antisocial (Official Video)
Antisocial
Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax -  Antisocial - Bloodstock 2013
Anthrax - Antisocial - Bloodstock 2013
Anthrax Antisocial lyrics
Anthrax Antisocial lyrics
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
Anthrax - 1988 - Antisocial
Anthrax - 1988 - Antisocial
trust & anthrax - antisocial (live)
trust & anthrax - antisocial (live)
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Trust - Antisocial
Trust - Antisocial
antisocial by anthrax lyrics
antisocial by anthrax lyrics
Anthrax et Bernie bonvoisin antisocial
Anthrax et Bernie bonvoisin antisocial
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
Anthrax  - Anti-Social (State Of Euphoria 1988)
Anthrax - Anti-Social (State Of Euphoria 1988)
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial
Anthrax - Antisocial - Roma, 24 Luglio 2016
Anthrax - Antisocial - Roma, 24 Luglio 2016