LOADING ...

Luyện nghe bài hát Antisocial

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're a train to man importance
You're in love with hell
The money is all you desire
Why don't you pack it in and

It's common sense you can't me
I'm just the money that you can't let
Rainy day genius clouds your
Don't you the blind lead the blind

You're anti, you're
You're anti, you're
You're anti, antisocial
You're anti, you're

Oh mister will you ever unwind
Or just a new design
Your claim to is law and order
The get rich, the poor get poor

You put a tag on what you see
This for you, that's for me
If that's I'd rather lose
Why don't you to my senseless views

You're anti, antisocial
You're anti, you're
You're anti, you're
You're anti, antisocial

You're a train ride to no
You're in love hell existence
Money is all you desire
Why don't you it in and retire

It's common nature you fool me
I'm just the money that you let free
Rainy day genius your mind
Don't you the blind lead the blind

You're anti, antisocial
You're anti, you're
anti, you're antisocial
You're anti, antisocial
...

Videos

Anthrax - Antisocial (Official Video)
Anthrax - Antisocial (Official Video)
Antisocial
Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax - Antisocial
Anthrax -  Antisocial - Bloodstock 2013
Anthrax - Antisocial - Bloodstock 2013
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
ANTHRAX - Antisocial - Bloodstock 2016
Anthrax Antisocial lyrics
Anthrax Antisocial lyrics
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
Anthrax - Antisocial - Sonisphere 09
Anthrax - 1988 - Antisocial
Anthrax - 1988 - Antisocial
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
Anthrax - Antisocial (Live 1991)
trust & anthrax - antisocial (live)
trust & anthrax - antisocial (live)
antisocial by anthrax lyrics
antisocial by anthrax lyrics
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
Anthrax - Anti-Social Live At Download 2012 (HD)
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
#32 Wicked Lick of the Day - Antisocial by Anthrax
Trust - Antisocial
Trust - Antisocial
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Anthrax - Antisocial Live Big Four (Sub Español & English)
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
Anthrax-Anti Social (Lyrics)
ANTISOCIAL Anthrax Cover
ANTISOCIAL Anthrax Cover
Anthrax - Antisocial (Vinyl)
Anthrax - Antisocial (Vinyl)
Anthrax - Antisocial - Roma, 24 Luglio 2016
Anthrax - Antisocial - Roma, 24 Luglio 2016
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial
Anthrax - Antisocial - Guitar Lesson by Mike Gross - How To Play - Tutorial