LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anti-Violent

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

100 kids just having fun until you come your steroid arms and skinny head you cut your wrists slash your face call it performance art trying to be cool you're ignorant anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti you start a fight drink beer all night and molest little girls tell everyone there that you're psycho psy so psy psycho well i don't think you're psycho you're just another show off go and shoot up one, one last time anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti we don't need your war we don't need your war we don't need your war anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti anti-violent anti-violent anti, anti

Videos

Anti-Flag - Anti-Violent
Anti-Flag - Anti-Violent
Anti-Flag - No Future
Anti-Flag - No Future
Anti flag victims benifit
Anti flag victims benifit
Anti-Violent
Anti-Violent
Anti-Violent (Re-Mastered)
Anti-Violent (Re-Mastered)
Anti-Flag - i'm feeling slightly violent
Anti-Flag - i'm feeling slightly violent
Anti-Flag - Silence = Violence Tour 2018
Anti-Flag - Silence = Violence Tour 2018
ANTI-FLAG RUINED MUSIC
ANTI-FLAG RUINED MUSIC
I'm feeling slightly violent - Anti Flag
I'm feeling slightly violent - Anti Flag
Anti-Flag Their System Doesn't Work For You
Anti-Flag Their System Doesn't Work For You
Anti-Flag - Anatomy Of Your Enemy
Anti-Flag - Anatomy Of Your Enemy
Anti-Flag - Racists (Lyric Video)
Anti-Flag - Racists (Lyric Video)
Anti-Flag Interview
Anti-Flag Interview
Anti-Flag Silence=Violence Tour (Secret Show, Uncut) w/Setlist
Anti-Flag Silence=Violence Tour (Secret Show, Uncut) w/Setlist
Anti-Flag - No Borders, No Nations (Live)
Anti-Flag - No Borders, No Nations (Live)
Anti-Flag - Trouble Follows Me (Official Video)
Anti-Flag - Trouble Follows Me (Official Video)
Anti-Flag - Liar (Official Video)
Anti-Flag - Liar (Official Video)
Anti-Flag (I Am Anti)
Anti-Flag (I Am Anti)
Anti-Flag - 911 For Peace (Music Video)
Anti-Flag - 911 For Peace (Music Video)
Anti-Flag - The Project For A New American Century (Live)
Anti-Flag - The Project For A New American Century (Live)