LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anti-Violent

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

100 kids just having fun until you come your steroid arms and skinny head you cut your wrists slash your face call it performance art trying to be cool you're ignorant anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti you a fight drink beer all night and molest little girls tell everyone there that you're psycho psy so psy psycho well i don't think you're psycho you're just another show off go and shoot up one, one last time anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti we don't need your war we don't need your war we don't need your war anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti anti-violent anti-violent anti-violent anti, anti

Videos

Anti-Flag - Anti-Violent
Anti-Flag - Anti-Violent
Anti-Violent (Re-Mastered)
Anti-Violent (Re-Mastered)
Anti-Flag - Silence = Violence Tour 2018
Anti-Flag - Silence = Violence Tour 2018
Anti-Flag Silence=Violence Tour (Secret Show, Uncut) w/Setlist
Anti-Flag Silence=Violence Tour (Secret Show, Uncut) w/Setlist
Anti-Violent
Anti-Violent
Anti flag victims benifit
Anti flag victims benifit
Anti-Flag - i'm feeling slightly violent
Anti-Flag - i'm feeling slightly violent
Anti-Flag - No Future
Anti-Flag - No Future
ANTI-FLAG RUINED MUSIC
ANTI-FLAG RUINED MUSIC
"It was those kids and those songs and some eyeliner"–Anti-Flag's Warped Perspective
"It was those kids and those songs and some eyeliner"–Anti-Flag's Warped Perspective
Anti-Flag - Mumia's Song
Anti-Flag - Mumia's Song
Anti-Flag - Anatomy Of Your Enemy
Anti-Flag - Anatomy Of Your Enemy
Anti-Flag (I Am Anti)
Anti-Flag (I Am Anti)
ABKRecords-Anti Violent
ABKRecords-Anti Violent
Anti-Flag - Right To Choose
Anti-Flag - Right To Choose
I'm feeling slightly violent - Anti Flag
I'm feeling slightly violent - Anti Flag
Anti Flag - Stars and Stripes (Lyrics)
Anti Flag - Stars and Stripes (Lyrics)
Anti-Flag - Racists (Silence = Violence Tour 2018, ATL)
Anti-Flag - Racists (Silence = Violence Tour 2018, ATL)
Anti-Flag No Warning (New Song)
Anti-Flag No Warning (New Song)
Anti-Flag - No Paradise
Anti-Flag - No Paradise