LOADING ...

Animal In Pain

Song info

"Animal In Pain" (2008)
Sáng tác bởi JOHNSON/OSBORNE/COMPARELLI/MERRITT.
Sản xuất bởi Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC.

"Animal In Pain" Videos

54-40 - 2. Animal In Pain
54-40 - 2. Animal In Pain
54-40 - Animal In Pain
54-40 - Animal In Pain
54-40 - Runaway John
54-40 - Runaway John
54-40 "Easy To Love"
54-40 "Easy To Love"
54-40 - The Chant
54-40 - The Chant
54-40 Blue Sky
54-40 Blue Sky
Nightcore Mix -- 3 hours
Nightcore Mix -- 3 hours
54-40 Unbend
54-40 Unbend
54-40 Music Man
54-40 Music Man
54-40 Baby Have Some Faith
54-40 Baby Have Some Faith

Lyrics

Hey, you wanna go?
(Hey, you wanna go?)
Yeah, you wanna go
(Yeah, you wanna go)

Do you wanna do it?
(Do you wanna do it?)
Yeah, you wanna do it
(Yeah, you wanna do it)

New York, London, Tokyo, Rome
Bangkok, Bedrock, let's rock all night long

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

Do it, do it, do it, do it all night
Do it, do it, do it, do it all night
I'm an animal in the rain
I'm an animal in pain

New York, London, Tokyo, Rome
Everybody goes, everybody

I'm an animal in the rain
(I'm an animal in th
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 26 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Animal In Pain"