LOADING ...

Animal In Pain

Song info

"Animal In Pain" (2008)
Sáng tác bởi JOHNSON/OSBORNE/COMPARELLI/MERRITT.
Sản xuất bởi Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC.

"Animal In Pain" Videos

54-40 - Animal In Pain
54-40 - Animal In Pain
54-40 - 2. Animal In Pain
54-40 - 2. Animal In Pain
Animal In Pain
Animal In Pain
54-40 "Easy To Love"
54-40 "Easy To Love"
54-40 - Runaway John
54-40 - Runaway John
54-40 ‎– Goodbye Flatland (2003)
54-40 ‎– Goodbye Flatland (2003)
54-40 - Pay For Living
54-40 - Pay For Living
54-40  - 1. Ride
54-40 - 1. Ride
All Tracks - 54-40
All Tracks - 54-40
54-40 - Miss You
54-40 - Miss You
54-40 Unbend
54-40 Unbend
Take Me Out (54-40)
Take Me Out (54-40)
54-40 'Yes to Everything' EPK
54-40 'Yes to Everything' EPK
54-40 - I Love Candy
54-40 - I Love Candy
Holy Cow - 54-40
Holy Cow - 54-40
54-40 - Borrowed Tunes
54-40 - Borrowed Tunes
54-40 - Friends End
54-40 - Friends End
54-40 - Daisy
54-40 - Daisy
54-40 Music Man
54-40 Music Man
54.40 - Alcohol Heart
54.40 - Alcohol Heart

Lyrics

Hey, you wanna go?
(Hey, you wanna go?)
Yeah, you wanna go
(Yeah, you wanna go)

Do you wanna do it?
(Do you wanna do it?)
Yeah, you wanna do it
(Yeah, you wanna do it)

New York, London, Tokyo, Rome
Bangkok, Bedrock, let's rock all night long

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

Do it, do it, do it, do it all night
Do it, do it, do it, do it all night
I'm an animal in the rain
I'm an animal in pain

New York, London, Tokyo, Rome
Everybody goes, everybody

I'm an animal in the rain
(I'm an animal in th
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 32 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Animal In Pain"