LOADING ...

Animal In Pain

Song info

"Animal In Pain" (2008)
Sáng tác bởi JOHNSON/OSBORNE/COMPARELLI/MERRITT.
Sản xuất bởi Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC.

"Animal In Pain" Videos

54-40 - Animal In Pain
54-40 - Animal In Pain
54-40 - 2. Animal In Pain
54-40 - 2. Animal In Pain
Animal In Pain
Animal In Pain
54-40 ‎– Goodbye Flatland (2003)
54-40 ‎– Goodbye Flatland (2003)
54-40 - Runaway John
54-40 - Runaway John
54-40 - The Chant
54-40 - The Chant
54-40 - Broken Pieces!
54-40 - Broken Pieces!
Take Me Out (54-40)
Take Me Out (54-40)
Love Rush by 5440  www.5440.com
Love Rush by 5440 www.5440.com
54-40  - 4. Hope To Hell I Haven't Died
54-40 - 4. Hope To Hell I Haven't Died
54-40 - Assoholic (HQ)
54-40 - Assoholic (HQ)
Simon's Big Shiny Tunes 2003
Simon's Big Shiny Tunes 2003
54-40 - Save Yourself
54-40 - Save Yourself
54-40 - Miss You
54-40 - Miss You
54.40 - Me Island
54.40 - Me Island
54-40 Baby Have Some Faith
54-40 Baby Have Some Faith
54-40 Blue Sky
54-40 Blue Sky
54-40 - Daisy
54-40 - Daisy
54-40 Can't Get Enough
54-40 Can't Get Enough
5440
5440

Lyrics

Hey, you wanna go?
(Hey, you wanna go?)
Yeah, you wanna go
(Yeah, you wanna go)

Do you wanna do it?
(Do you wanna do it?)
Yeah, you wanna do it
(Yeah, you wanna do it)

New York, London, Tokyo, Rome
Bangkok, Bedrock, let's rock all night long

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

I'm gonna take you
(I'm gonna take you)
I want you to
(I want you to)

Do it, do it, do it, do it all night
Do it, do it, do it, do it all night
I'm an animal in the rain
I'm an animal in pain

New York, London, Tokyo, Rome
Everybody goes, everybody

I'm an animal in the rain
(I'm an animal in th
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 30 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Animal In Pain"