LOADING ...

Anal Toothbrush

Song info

"Anal Toothbrush" (2007)

"Anal Toothbrush" Videos

CSS Kid has anal with his father and a toothbrush
CSS Kid has anal with his father and a toothbrush
Anal tooth
Anal tooth
MY TOOTHBRUSH SMELLS FUNKY
MY TOOTHBRUSH SMELLS FUNKY

Lyrics

daddy, mommy, brother fucker, argh!
i got axe for you a cock is now pushing through
i got axe for you a daddy is pushing through
daddy is pushing through i got axe for you

father- how come you raped me
father- how come you drilled me
mother- oh you ignore it
father- fun with your tooth brush

i will hurt you, daddy
like yo
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 46 minutes 54 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Anal Toothbrush"