LOADING ...

Luyện nghe bài hát Amino Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now you've seen him round the fitness at night
those weights like he's running out of time
Gotta bench those reps, gotta that fat
He's got a flat top cut and a wicked ponytail in
And a pack! Aah!

Yeah, he's Man
Yeah, an oily tan
Yeah, got to prove it to himself
He's changing into

Yeah, he's Man
Yeah, the bottle tan
Yeah in the mirror he himself
Turning something else

Now man's got a problem with his size
2 part muscle, 1 part
Chemicals help him cut on the pain
But he got so big he ran out of to strain
He his brain

Yeah, he's Man
Yeah, with an tan
Yeah, got to prove it to himself
turning into something

Yeah, Amino Man
Yeah, the bottle tan
Yeah in the mirror he himself
Turning into something

Where are his
Where are his
Somethings got to

are his eyes?
Where are his
Somethings got to

are his eyes?
Where are his
Somethings got to

Whoa yeah, he was a lot you
You think about it baby
yeah, he was a lot like you
Now Amino Man

Videos

Amino Man
Amino Man
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Man With Glooey Hands - The Aquabats
The Man With Glooey Hands - The Aquabats
Top Tracks - The Aquabats
Top Tracks - The Aquabats
Songs That Made It Very Hard To Only Pick One Album
Songs That Made It Very Hard To Only Pick One Album
Monsters Wedding-The Aquabats
Monsters Wedding-The Aquabats
Bio Boys: Amino Acid Swag
Bio Boys: Amino Acid Swag
Canis Lupus
Canis Lupus
The Aquabats
The Aquabats
Aquabats Albums
Aquabats Albums
THE AQUABATS FOR EVE.
THE AQUABATS FOR EVE.
Tiny Pants
Tiny Pants
The Aquabats! - Discography
The Aquabats! - Discography
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Thing on the Bass Amp
The Thing on the Bass Amp
Chemical Bomb
Chemical Bomb
High
High
The Aquabats! Song Playlist 1
The Aquabats! Song Playlist 1
Aquabats
Aquabats
Red Sweater!
Red Sweater!