LOADING ...

Luyện nghe bài hát Amino Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now you've seen him round the fitness at night
those weights like he's running out of time
Gotta bench reps, gotta burn that fat
He's got a flat top cut and a wicked ponytail in
And a pack! Aah!

Yeah, he's Man
Yeah, with an tan
Yeah, he's got to prove it to
He's changing something

Yeah, Amino Man
Yeah, the bottle tan
Yeah in the he sees himself
Turning into else

Now Amino got a problem with his size
2 muscle, 1 part goon
help him cut back on the pain
But he got so big he ran out of to strain
He his brain

Yeah, Amino Man
Yeah, with an tan
Yeah, he's got to prove it to
He's turning into

Yeah, Amino Man
Yeah, with the tan
Yeah in the mirror he sees
Turning into something

are his eyes?
Where are his
got to give

Where are his
Where are his
got to give

Where are his
Where are his
Somethings got to

yeah, he was a lot like you
You better think it baby
Woah yeah, he was a lot you
Now Amino Man

Videos

Amino Man
Amino Man
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
Sequence Erase
Sequence Erase
The Aquabats! - Discography
The Aquabats! - Discography
Top Tracks - The Aquabats
Top Tracks - The Aquabats
I Fell Asleep On My Arm
I Fell Asleep On My Arm
Monsters Wedding-The Aquabats
Monsters Wedding-The Aquabats
Red Sweater!
Red Sweater!
Hello, Good Night
Hello, Good Night
Anti-Matter
Anti-Matter
Lotto Fever
Lotto Fever
B.F.F.!
B.F.F.!
Aquabats Albums
Aquabats Albums
Tiger Rider Vs. The Time Sprinkler!
Tiger Rider Vs. The Time Sprinkler!
Tiny Pants
Tiny Pants
Mechanical Ape!
Mechanical Ape!
The Aquabats!
The Aquabats!
Aquabats
Aquabats
My Pounding Cover - Monster Weddings by the Aquabats
My Pounding Cover - Monster Weddings by the Aquabats
Aquabats
Aquabats