LOADING ...

Luyện nghe bài hát Amino Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now you've seen him the fitness club at night
Pumping those weights like running out of time
Gotta bench those reps, burn that fat
He's got a top cut and a wicked ponytail in back
And a pack! Aah!

Yeah, Amino Man
Yeah, an oily tan
Yeah, got to prove it to himself
He's changing something

Yeah, he's Man
Yeah, with the tan
Yeah in the mirror he himself
Turning something else

Now Amino man's got a problem his size
2 part muscle, 1 part
Chemicals him cut back on the pain
But he got so big he ran out of skin to
He popped his

Yeah, he's Man
Yeah, an oily tan
Yeah, he's got to prove it to
He's into something

Yeah, Amino Man
Yeah, the bottle tan
in the mirror he sees himself
Turning into something

Where are his
Where are his
got to give

Where are his
Where are his
Somethings got to

are his eyes?
Where are his
Somethings got to

yeah, he was a lot like you
You better think about it
yeah, he was a lot like you
Now he's Man

Videos

Amino Man
Amino Man
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
The Aquabats! Vs. The Floating Eye Of Death (Full Album) 1999
I Fell Asleep On My Arm
I Fell Asleep On My Arm
Tiger Rider Vs. The Time Sprinkler!
Tiger Rider Vs. The Time Sprinkler!
The Man With Glooey Hands - The Aquabats
The Man With Glooey Hands - The Aquabats
The Man with Glooey Hands
The Man with Glooey Hands
Top Tracks - The Aquabats
Top Tracks - The Aquabats
Anti-Matter
Anti-Matter
Hello, Good Night
Hello, Good Night
Lotto Fever
Lotto Fever
Red Sweater!
Red Sweater!
Chemical Bomb
Chemical Bomb
Mechanical Ape!
Mechanical Ape!
Sequence Erase
Sequence Erase
Aquabats
Aquabats
Sequence Erase
Sequence Erase
The Aquabats! Song Playlist 1
The Aquabats! Song Playlist 1
The Aquabats! - Discography
The Aquabats! - Discography
The Aquabats!
The Aquabats!
Aquabats Albums
Aquabats Albums