LOADING ...

Luyện nghe bài hát Americana Panorama

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Martin B.B. King
You had a and you make us swing
Winston J.F.K.
You had a dream but blew you away
American
Big apple banana
Bit but keep your backs the wall
Pretzel does apply
Oh food junk food gets you by
You got diners southern fries
And burger queens with hungry
That's American
Aerobatic karma
Run but do jogging in the car
Tricky make it
But his deserves an oscar
When he proved that you can the people
All the
And from the Rockies to the
Everybody loves a
Turn a blind eye to
While the nation
Oh oh I the pressure rising
You're on top of the world but it's about to
Do you know you're doing?
Do you
Take a look at what you've
You are the shape of things to
It's fiction coming true
You can shoot the stars up to you
American
Living in a TV
Turn it off and make the dream come
Oh oh panorama
in a TV drama
Turn it off and the dream come true

Videos

10cc - Americana Panorama
10cc - Americana Panorama
Americana Panorama
Americana Panorama
10cc Americana Panorama
10cc Americana Panorama
'Windows In the Jungle' by 10cc (1983) [Full Album]
'Windows In the Jungle' by 10cc (1983) [Full Album]
Americana Panorama
Americana Panorama
AMERICANA PANORAMA: THE HIPSTER RETURNS
AMERICANA PANORAMA: THE HIPSTER RETURNS
AMERICANA PANORAMA: CUBS OPENER
AMERICANA PANORAMA: CUBS OPENER
AMERICANA PANORAMA: R-RATED
AMERICANA PANORAMA: R-RATED
AMERICANA PANORAMA: ROMY & MICHELE'S H.S. REUNION
AMERICANA PANORAMA: ROMY & MICHELE'S H.S. REUNION
AMERICANA PANORAMA: BANK VAULT
AMERICANA PANORAMA: BANK VAULT
AMERICANA PANORAMA: LINGERIE
AMERICANA PANORAMA: LINGERIE
10CC Yes I am
10CC Yes I am
AMERICANA PANORAMA: DONKEY RESCUE
AMERICANA PANORAMA: DONKEY RESCUE
Americana Panorama Video
Americana Panorama Video
10cc - City Lights
10cc - City Lights
10CC - Working Girls
10CC - Working Girls
10cc - 24 Hours
10cc - 24 Hours
10cc - Windows in the Jungle - album review
10cc - Windows in the Jungle - album review
AMERICANA PANORAMA: JULIA CHILD & WILLIAM TELL
AMERICANA PANORAMA: JULIA CHILD & WILLIAM TELL
Windows in the Jungle
Windows in the Jungle