LOADING ...

Luyện nghe bài hát All These Lives

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Doesn't come when she calls, "It's time for breakfast"
Momma can't get down those fast enough to see
Glass is sprayed across the floor from the window
She can't breathe anymore, can't deny what we

They're gonna find you, believe
You're not a person, a disease

All these lives that been taking
Deep inside, my heart is
Broken from separation
you know it's violation?

It's so wrong, but see
gonna let you take my world from me
The world outside these may know you're breathing
But you coming in, but you ain't coming in

Posters on building walls
Of missing
go by without the cause
The clues or

They're find you, just believe
You're not a person, you're a

All lives that you've been taking
inside, my heart is breaking
Broken from separation
you know it's violation?

It's so wrong, but see
Never gonna let you take my world me
The world these walls may know you're breathing
But you coming in

Shed the on all the ones
Who never they would become
A father, asking
Why world can be so cold?

Doesn't come when she calls
"It's for breakfast"
The memories begin to
She asks, "When I be free?"

All these lives that been taking
inside, my heart is breaking
Broken homes separation
Don't you it's violation?

It's so wrong, but see
gonna let you take my world from me
The outside these walls may know you're breathing
But you ain't in

All lives that you've been taking
Deep inside, my heart is
All lives that you've been taking
Deep inside, my is breaking

All these lives you've been taking
Deep inside, my is breaking
The world outside these walls may you're breathing
The world these walls may know you're breathing
But you coming in

Videos

Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives (Official)
Daughtry - All These Lives (Official)
All These Lives
All These Lives
All These Lives by Daughtry - Music Video
All These Lives by Daughtry - Music Video
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Chris daughtry - All these lives lyrics
Chris daughtry - All these lives lyrics
Daughtry - All These Lives (Official)
Daughtry - All These Lives (Official)
Chris Daughtry - All These Lives
Chris Daughtry - All These Lives
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
Daughtry: All These Lives
Daughtry: All These Lives
All These Lives - Daughtry Live in Manila, Philippines
All These Lives - Daughtry Live in Manila, Philippines
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
all these lives - nightcore
all these lives - nightcore
All These Lives Daughtry lyrics
All These Lives Daughtry lyrics
DAUGHTRY - "All These Lives"
DAUGHTRY - "All These Lives"
All These Lives Lyrics
All These Lives Lyrics
Daughtry "All These Lives"
Daughtry "All These Lives"
Daughtry-All These Lives-ONE Concert
Daughtry-All These Lives-ONE Concert
All These Lives- Supernatural
All These Lives- Supernatural
Daughtry - All These Lives (Live in Cologne)
Daughtry - All These Lives (Live in Cologne)