LOADING ...

Luyện nghe bài hát All These Lives

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Doesn't down when she calls, "It's time for breakfast"
Momma can't get down those halls fast to see
Glass is across the floor from the broken window
She can't breathe anymore, can't what we know

They're gonna find you, believe
You're not a person, you're a

All lives that you've been taking
inside, my heart is breaking
Broken from separation
Don't you it's violation?

It's so wrong, but see
gonna let you take my world from me
The world outside these walls may you're breathing
But you ain't coming in, but you ain't in

Posters on building walls
Of missing
Months go by without the
The clues or

They're gonna find you, believe
not a person, you're a disease

All lives that you've been taking
Deep inside, my is breaking
Broken from separation
Don't you know violation?

so wrong, but you'll see
Never gonna let you take my from me
The world these walls may know you're breathing
But you coming in

Shed the light on all the
Who thought they would become
A father, mother
Why this world can be so

Doesn't come down she calls
"It's for breakfast"
The memories begin to
She asks, "When I be free?"

All these lives that you've been
Deep inside, my heart is
homes from separation
Don't you know violation?

so wrong, but you'll see
Never let you take my world from me
The world outside these walls may you're breathing
But you coming in

All these lives that you've taking
Deep inside, my heart is
All these lives that you've taking
Deep inside, my is breaking

All these lives that you've been
Deep inside, my heart is
The world outside walls may know you're breathing
The world outside these walls may know you're
But you coming in

Videos

Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives (Official)
Daughtry - All These Lives (Official)
All These Lives
All These Lives
All These Lives by Daughtry - Music Video
All These Lives by Daughtry - Music Video
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Chris daughtry - All these lives lyrics
Chris daughtry - All these lives lyrics
Daughtry - All These Lives (Official)
Daughtry - All These Lives (Official)
Chris Daughtry - All These Lives
Chris Daughtry - All These Lives
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
Daughtry: All These Lives
Daughtry: All These Lives
All These Lives - Daughtry Live in Manila, Philippines
All These Lives - Daughtry Live in Manila, Philippines
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
all these lives - nightcore
all these lives - nightcore
All These Lives Daughtry lyrics
All These Lives Daughtry lyrics
DAUGHTRY - "All These Lives"
DAUGHTRY - "All These Lives"
All These Lives Lyrics
All These Lives Lyrics
Daughtry "All These Lives"
Daughtry "All These Lives"
Daughtry-All These Lives-ONE Concert
Daughtry-All These Lives-ONE Concert
All These Lives- Supernatural
All These Lives- Supernatural
Daughtry - All These Lives (Live in Cologne)
Daughtry - All These Lives (Live in Cologne)