LOADING ...

Luyện nghe bài hát All These Lives

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Doesn't down when she calls, "It's time for breakfast"
can't get down those halls fast enough to see
Glass is sprayed across the floor the broken window
She can't anymore, can't deny what we know

They're find you, just believe
You're not a person, a disease

All these that you've been taking
inside, my heart is breaking
Broken homes separation
you know it's violation?

It's so wrong, but see
Never let you take my world from me
The world outside these may know you're breathing
But you ain't coming in, but you ain't in

Posters on building walls
Of faces
Months go by the cause
The or traces

They're gonna you, just believe
not a person, you're a disease

All these lives you've been taking
Deep inside, my heart is
homes from separation
Don't you know violation?

so wrong, but you'll see
Never gonna let you take my from me
The world outside these walls may know breathing
But you coming in

Shed the on all the ones
Who never thought they become
A father, mother
Why this world can be so

come down when she calls
"It's for breakfast"
The memories begin to
She asks, "When I be free?"

All these that you've been taking
inside, my heart is breaking
Broken homes from
Don't you know violation?

It's so wrong, but see
Never let you take my world from me
The world outside these walls may know breathing
But you ain't in

All lives that you've been taking
inside, my heart is breaking
All lives that you've been taking
Deep inside, my is breaking

All these that you've been taking
Deep inside, my is breaking
The outside these walls may know you're breathing
The world these walls may know you're breathing
But you ain't in

Videos

Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives Lyrics
Daughtry - All These Lives (Official)
Daughtry - All These Lives (Official)
All These Lives by Daughtry - Music Video
All These Lives by Daughtry - Music Video
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Daughtry - All These Lives (Live).mpg
Chris Daughtry - All These Lives
Chris Daughtry - All These Lives
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
All These Lives (Daughtry __ Music Video)
Daughtry - All these lives - lyrics
Daughtry - All these lives - lyrics
Daughtry - All These Lives
Daughtry - All These Lives
Chris Daughtry - All these lives
Chris Daughtry - All these lives
DAUGHTRY - "All These Lives"
DAUGHTRY - "All These Lives"
"All These Lives"-Daughtry- LOST Music Video
"All These Lives"-Daughtry- LOST Music Video
All These Lives - JJ's Kidnapping
All These Lives - JJ's Kidnapping
All these lives Chris Daughtry
All these lives Chris Daughtry
All These Lives Chris Daughtry
All These Lives Chris Daughtry
Daughtry - All These Lives
Daughtry - All These Lives
Daughtry 07 - All These Lives (Soundstage)
Daughtry 07 - All These Lives (Soundstage)
Chris Daughtry - All These Lives with Lyrics
Chris Daughtry - All These Lives with Lyrics
All These Lives (of Chris Daughtry, by www.GuitarTutee.com)
All These Lives (of Chris Daughtry, by www.GuitarTutee.com)
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
Chris Daughtry - All These Lives (Todas esas vidas)
Daughtry- All These Lives /En español
Daughtry- All These Lives /En español