LOADING ...

Luyện nghe bài hát All That I Am

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Stars suspended in grey
Take a step and my way
is no whispering tonight
The darkness will not my light


But it's all I am
faded
Yeah it
mind me cause it's all we could be
From my
And from my
more courage than you see

Forget your expectations
I'm not as as I seem
Just try to see all I am
You fail to see the I dream

Chorus

I it all
I gave my
But it ain't good enough
The fear wouldn't let me go
The tears I'm ashamed to show

Chorus

And it's all, yeah all
And it's all, yeah all
And it's all that I in me

Videos

Christine Evans -I'm So Alone
Christine Evans -I'm So Alone
Glory To Glory (Official Lyric Video) - William Matthews | Have It All
Glory To Glory (Official Lyric Video) - William Matthews | Have It All
"Nothing I Hold On To" / "Abba I Belong to You" Leon Timbo (Incredible Worship)
"Nothing I Hold On To" / "Abba I Belong to You" Leon Timbo (Incredible Worship)
Chrisette Michele - A Couple Of Forevers
Chrisette Michele - A Couple Of Forevers
Mark Wills - Don't Laugh At Me
Mark Wills - Don't Laugh At Me
100 Praise & Worship Songs
100 Praise & Worship Songs
Anthony Brown & group therAPy - Trust In You (LYRICS)
Anthony Brown & group therAPy - Trust In You (LYRICS)
All The Way
All The Way
Nicole C. Mullen - My Redeemer Lives
Nicole C. Mullen - My Redeemer Lives
Praise and Worship
Praise and Worship
Chrisette Michele"Blame It On Me"
Chrisette Michele"Blame It On Me"
I'm So Alone
I'm So Alone
Christine's New Marriage After Coming Out to Husband | Where Are They Now | Oprah Winfrey Network
Christine's New Marriage After Coming Out to Husband | Where Are They Now | Oprah Winfrey Network
Christopher Evans - I Am Me
Christopher Evans - I Am Me
How He Loves Us - Kim Walker-Smith / Jesus Culture - Jesus Culture Music
How He Loves Us - Kim Walker-Smith / Jesus Culture - Jesus Culture Music
Brunch - SNL
Brunch - SNL
Flight Facilities - Clair De Lune feat. Christine Hoberg
Flight Facilities - Clair De Lune feat. Christine Hoberg
Open the Eyes of My Heart
Open the Eyes of My Heart
MercyMe - I Can Only Imagine (Video)
MercyMe - I Can Only Imagine (Video)
You Make Me Brave - Amanda Cook & Bethel Music (Official Live Music Video)
You Make Me Brave - Amanda Cook & Bethel Music (Official Live Music Video)