LOADING ...

Luyện nghe bài hát All Out Of Love (Single Version)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm lying alone my head on the phone
of you till it hurts
I you hurt too, but what else can we do?
and torn apart

I wish I could carry your in my heart
For when my life seems so low
It would me believe what tomorrow could bring
When today doesn't really know, really know

I'm all out of love, I'm so without you
I know you right, believing for so long
I'm all out of love, am I without you?
I can't be too late to say I was so wrong

I want you to come and carry me home
Away these long lonely nights
I'm reaching for you, are you it too?
Does the feeling seem oh so

What you say, if I called on you now
that I can't hold on
There's no easy way, it gets harder day
Please love me or I'll be gone... be gone

I'm all out of love, I'm so without you
I know you were right, believing for so
I'm all out of love, what am I you?
I can't be too to say that I was so wrong

Oh, what are you of?
are you thinking of?

I'm all out of love, I'm so without you
I you were right believing for so long
I'm all out of love, am I without you?
I cant be too late, I know I was so

I'm all out of love, I'm so lost you
I know you right believing for so long
I'm all out of love, am I without you?
I be too late, I know that I was so wrong

Videos

John Barrowman 'All Out Of Love' Official Video
John Barrowman 'All Out Of Love' Official Video
John Barrowman - Behind the Scenes at the Photoshoot
John Barrowman - Behind the Scenes at the Photoshoot
John Barrowman, 'All out of Love'
John Barrowman, 'All out of Love'
All Out Of Love - John Barrowman (Ianto And Jack)
All Out Of Love - John Barrowman (Ianto And Jack)
John Barrowman - The Making Of...  All Out Of Love
John Barrowman - The Making Of... All Out Of Love
john Barrowman all out of love
john Barrowman all out of love
All Out Of Love (Janto Version)
All Out Of Love (Janto Version)
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
john barrowman
john barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman
All Out Of Love - Piano
All Out Of Love - Piano
John Barrowman
John Barrowman
John Barrowman AMAZING
John Barrowman AMAZING
AIR SUPPLY ~ "ALL OUT OF LOVE *** HD AUDIO/VIDEO  1980
AIR SUPPLY ~ "ALL OUT OF LOVE *** HD AUDIO/VIDEO 1980