LOADING ...

Luyện nghe bài hát All My Money!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh

I had a and grandma gave me money
She
"Don't it all in one place, honey"
I got twenty bucks
For Day
And I found in The Everglades
Oh you see me
Check... a at me
Running round on a shopping spree
G-G-Got some new
And some break dance
boogaloo shrimp
And a shabba-doo!


I spent all my money! I can't believe
I spent all my money! I believe myself

I some tropical fish
For my cat
And some ostrich
For my black hat
Got some shiny rings
And an machine
So I can take a few
Of the of me
Oh you see me
you see me oh?
Running round town like an
In a fur coat
On a fondue
This is my money
Gonna buy what I

Whoops!
I dropped it, I it, I dropped

You got money
And POOF!! gone again
just the way it goes
No No No don't you
You just go to house
That's where the money grows!

So come one on come on
Let's spend some now
So on come on come on
up those quarters
So come on come on on
Let's some money now
So come on on come on

Videos

All My Money! - The Aquabats!
All My Money! - The Aquabats!
The Aquabats - "All My Money!" Full Album Stream
The Aquabats - "All My Money!" Full Album Stream
All My Money!
All My Money!
The Aquabats - All My Money! [Audiosurf]
The Aquabats - All My Money! [Audiosurf]
Radio Down! (featuring Biz Markie) - The Aquabats!
Radio Down! (featuring Biz Markie) - The Aquabats!
Buck Wild - All My Money (Official Music Video)
Buck Wild - All My Money (Official Music Video)
The Aquabats! - "Luck Dragon Lady!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Luck Dragon Lady!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Hey Homies!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Hey Homies!" Full Album Stream
Meltdown - The Aquabats
Meltdown - The Aquabats
The Aquabats! - "Just Can't Lose!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Just Can't Lose!" Full Album Stream
The Aquabats! - "In My Dreams!" Full Album Stream
The Aquabats! - "In My Dreams!" Full Album Stream
The Aquabats! - "BFF!" Full Album Stream
The Aquabats! - "BFF!" Full Album Stream
the aquabats- pool party
the aquabats- pool party
Chemical Bomb - The Aquabats
Chemical Bomb - The Aquabats
The Aquabats! - "The Shark Fighter!" Full Album Stream
The Aquabats! - "The Shark Fighter!" Full Album Stream
Hey Homies! -The Aquabats!
Hey Homies! -The Aquabats!
The Aquabats! - "Pink Pants!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Pink Pants!" Full Album Stream
The Aquabats! - The Legend Is True! - Full Album Stream
The Aquabats! - The Legend Is True! - Full Album Stream
The Aquabats- Anti-Matter!
The Aquabats- Anti-Matter!
Luck Dragon Lady! - The Aquabats!
Luck Dragon Lady! - The Aquabats!