LOADING ...

Luyện nghe bài hát All My Money!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh - Whoopsie!
Uh oh, uh oh

I had a birthday and grandma gave me
She
"Don't it all in one place, honey"
I got twenty bucks
For Day
And I found sixty-five in The
Oh you see me
Check... a at me
Running town on a shopping spree
G-G-Got new skis
And some dance shoes
boogaloo shrimp
And a shabba-doo!


I all my money! I can't believe myself
I spent all my money! I believe myself

I bought some tropical
For my cat
And some feathers
For my black hat
Got some shiny rings
And an X-ray
So I can take a few
Of the of me
Oh you see me
you see me oh?
Running round like an Eskimo
In a fur coat
On a bike
This is my baby
Gonna buy I like

Whoops!
I it, I dropped it, I dropped

You got money
And POOF!! It's again
just the way it goes
No No No you worry
You go to grandma's house
That's where the tree grows!

So one come on come on
spend some money now
So come on on come on
Roll up those
So come on on come on
Let's spend some now
So on come on come on

Videos

All My Money! - The Aquabats!
All My Money! - The Aquabats!
All My Money!
All My Money!
The Aquabats - "All My Money!" Full Album Stream
The Aquabats - "All My Money!" Full Album Stream
The Aquabats - All My Money! [Audiosurf]
The Aquabats - All My Money! [Audiosurf]
The Aquabats! - "The Shark Fighter!" Full Album Stream
The Aquabats! - "The Shark Fighter!" Full Album Stream
The Aquabats- Anti-Matter!
The Aquabats- Anti-Matter!
My Skateboard - The Aquabats
My Skateboard - The Aquabats
The Aquabats! - "BFF!" Full Album Stream
The Aquabats! - "BFF!" Full Album Stream
Aquabats
Aquabats
Chemical Bomb - The Aquabats
Chemical Bomb - The Aquabats
B.F.F.! - The Aquabats!
B.F.F.! - The Aquabats!
The Aquabats! - Hello, Goodnight
The Aquabats! - Hello, Goodnight
The Aquabats! - "In My Dreams!" Full Album Stream
The Aquabats! - "In My Dreams!" Full Album Stream
The Aquabats!
The Aquabats!
Hey Homies! -The Aquabats!
Hey Homies! -The Aquabats!
The Legend Is True! - The Aquabats!
The Legend Is True! - The Aquabats!
The Aquabats - Pool Party w/ lyrics
The Aquabats - Pool Party w/ lyrics
The Aquabats! - "Just Can't Lose!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Just Can't Lose!" Full Album Stream
The Aquabats - Pizza Day
The Aquabats - Pizza Day
The Aquabats! - "Pink Pants!" Full Album Stream
The Aquabats! - "Pink Pants!" Full Album Stream