LOADING ...

Luyện nghe bài hát All In A Day's Work

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just a deal
All in a day's
Damn, I'm so
All in a day's
I made a without touching yo man
Kiss 'em back and put you next
Once or and still a bad ass bitch
(What you doing?)

I'm making this shit look
Easy, easy, easy,
I'm making this shit look
believe me
and see me
(What you doing, huh?)

I got you,
I'll take of my own
Telephone
ironing your clothes
Multi-fascinating, classy,
know
That thing will be waiting when you through that door

I'm it
I'm it.
I'm it
Yes sir
I'm in some bacon
In high heels and a skirt
I'm
I'm in the
I'm corporate and
I'm bossin' and you
And that is just absurd

closed a deal
All in a day's
Damn, I'm so
All in a work
I made a without touching yo man
Kiss 'em back and put you next
Once or twice and a bad ass bitch
(What you doing?)

I'm making this look easy
Easy, easy, easy,
I'm making this look easy
believe me
and see me
I'm making this shit look
Easy, easy, easy,
I'm this shit look easy
Please me
and see me
(What you doing, huh?)

I got you,
I'll care of my own
interview
While ironing your
Multi-fascinating, classy,
Just
That thing will be waiting when you walk through that

I'm it
I'm it
I'm it
Yes sir
I'm racking in some
In high heels and a skirt
I'm
I'm in the
I'm corporate and
I'm and you basic
And that is just absurd

Just closed a
All in a work
Damn, I'm so
All in a day's
I made a without touching yo man
'em back and put you down next
Once or and still a bad ass bitch
(What you doing?)

I'm making this look easy
Easy, easy, easy,
I'm making this look easy
believe me
and see me
I'm this shit look easy
Easy, easy, easy,
I'm this shit look easy
believe me
and see me
(Baby)

Anything you
I got you
Don't you
Put it all on me,
I carry all the
And that's all in a days'

I'm it
I'm it
I'm it
Yes sir
I'm in some bacon
In some high heels and a
I'm
I'm in the
I'm and secure
I'm bossin' and you
And that there is absurd

Just closed a
All in a day's
Damn, I'm so
All in a day's
I made a without touching yo man
Kiss 'em and put you down next
Once or twice and a bad ass bitch
(What you doing?)

I'm making shit look easy
Easy, easy, easy,
I'm making this shit look
Please me
and see me
I'm this shit look easy
Easy, easy, easy,
I'm making this shit easy
believe me
and see me
(What you doing, huh?)

Videos

Danity Kane - All In A Day's Work
Danity Kane - All In A Day's Work
Danity Kane - All in A Days Work W/ Aundrea Fimbres
Danity Kane - All in A Days Work W/ Aundrea Fimbres
Danity Kane - All In a Days Work (CDQ)
Danity Kane - All In a Days Work (CDQ)
NEW DK SONG All In a Day's Work - Danity Kane #DKLA
NEW DK SONG All In a Day's Work - Danity Kane #DKLA
All In a Day's Work
All In a Day's Work
DANITY KANE MEDLEY (SLEEP ON IT, ALL IN A DAYS WORK, PRETTY BOY) UNIVERSE IS UNDEFEATED TOUR NYC !!
DANITY KANE MEDLEY (SLEEP ON IT, ALL IN A DAYS WORK, PRETTY BOY) UNIVERSE IS UNDEFEATED TOUR NYC !!
"All In A Day's Work" (MashUp) - Danity Kane
"All In A Day's Work" (MashUp) - Danity Kane
Danity Kane "All in a Day's Work" (Live at HOB)
Danity Kane "All in a Day's Work" (Live at HOB)
Danity Kane "All in a Day's Work" at Universal CityWalk Los Angeles (07/10/14)
Danity Kane "All in a Day's Work" at Universal CityWalk Los Angeles (07/10/14)
Danity Kane - All In A Days Work [HD]
Danity Kane - All In A Days Work [HD]
Danity Kane - Sleep On It/All In A Days Work (TUIU Tour - Cleveland)
Danity Kane - Sleep On It/All In A Days Work (TUIU Tour - Cleveland)
DANITY KANE (DK3) — All In A Day’s Work LIVE The Universe Is Undefeated Tour Pasadena
DANITY KANE (DK3) — All In A Day’s Work LIVE The Universe Is Undefeated Tour Pasadena
Danity Kane "All In A Day's Work" Live at the Paramount (The Universe Is Undefeated Tour)
Danity Kane "All In A Day's Work" Live at the Paramount (The Universe Is Undefeated Tour)
Danity Kane - All In A Day's Work (Audio) [HD]
Danity Kane - All In A Day's Work (Audio) [HD]
Danity Kane performs new song titled All In A Days Work at The House Of Blues
Danity Kane performs new song titled All In A Days Work at The House Of Blues
DANITY KANE LIVE "ALL IN A DAY'S WORK" AT THE FACTORY GAY NIGHTCLUB IN LOS ANGELES
DANITY KANE LIVE "ALL IN A DAY'S WORK" AT THE FACTORY GAY NIGHTCLUB IN LOS ANGELES
All in a day's work
All in a day's work
Danity Kane - All In A Days Work Live from City Walk #DK3
Danity Kane - All In A Days Work Live from City Walk #DK3
"All In a Day's Work" Danity Kane - Chio's Jazzfunk Class
"All In a Day's Work" Danity Kane - Chio's Jazzfunk Class
Master Class Dance Craze: Danity Kane All In A Days Work
Master Class Dance Craze: Danity Kane All In A Days Work