LOADING ...

Luyện nghe bài hát All Day Afternoon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love receive Romeo
see, novice do
Novice and need someone
And some sweet survive

Radiance reveal
someone say him beautiful
Beautiful the eye
Beyond flesh non-truth

All day afternoon I ya's
All day let sun shine down
All day taking things as the come
And then so gently watching go

Gently traipsing on the
Falling soon, falling
Falling being one
With every non new
Lifting up and letting

down, swirling go
Swirling into open
Embrace him young youth

All day afternoon I love
All day let sun shine down
All day afternoon taking as the come
And then so gently watching go

Waiting for the coronation of
Paper thin the poetry come rapture my
me in the griding moon and turn me to dust
Let me levitate and learn the loins of lust

Love receive Romeo
Novice see, go
Novice and need someone
To rip him this ride

Radiance reveal
Have someone say him
beyond the lie that
Flesh will tell the

All day I love ya's
All day let sun shine down
All day taking things as the come
And then so watching them go

Videos

judybats - all day afternoon
judybats - all day afternoon
All Day Afternoon
All Day Afternoon
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
Top Tracks - The Judybats
Top Tracks - The Judybats
She's Sad, She Said  -- The JudyBats
She's Sad, She Said -- The JudyBats
Native Son
Native Son
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Saturday
Judybats - Saturday
Judybats - Wasting Time
Judybats - Wasting Time
The Judybats - Daylight
The Judybats - Daylight
Popular Videos - The Judybats
Popular Videos - The Judybats
Jive Talkin'
Jive Talkin'
Judybats - Convalescing in Spain
Judybats - Convalescing in Spain
All Tracks - The Judybats
All Tracks - The Judybats
The Judybats—Our Story
The Judybats—Our Story
Ugly On The Outside
Ugly On The Outside
Judybats
Judybats
judybats
judybats
judybats- daylight
judybats- daylight