LOADING ...

Luyện nghe bài hát All Day Afternoon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love this Romeo
see, novice do
Novice and need someone
And hope some sweet

Radiance reveal
Have someone say him
beyond the eye
Beyond this non-truth

All day afternoon I love
All day let sun shine down
All day afternoon taking as the come
And so gently watching them go

traipsing on the wire
Falling soon, soon
preclude being one
With non new thing
Lifting up and blow

Swaling down, go
Swirling into open
him young sung youth

All day afternoon I love
All day afternoon let sun shine
All day afternoon taking things as the
And so gently watching them go

Waiting for the of gods
Paper thin the poetry come my heart
Gear me in the griding and turn me to dust
Let me levitate and learn the loins of love's

Love receive this
Novice see, go
shake and need someone
To rip him through this

reveal itself
Have say him beautiful
Beautiful the lie that
Flesh tell the truth

All day afternoon I love
All day afternoon let sun shine
All day afternoon things as the come
And then so gently watching go

Videos

judybats - all day afternoon
judybats - all day afternoon
All Day Afternoon
All Day Afternoon
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
Top Tracks - The Judybats
Top Tracks - The Judybats
She's Sad, She Said  -- The JudyBats
She's Sad, She Said -- The JudyBats
Native Son
Native Son
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Saturday
Judybats - Saturday
Judybats - Wasting Time
Judybats - Wasting Time
The Judybats - Daylight
The Judybats - Daylight
Popular Videos - The Judybats
Popular Videos - The Judybats
Jive Talkin'
Jive Talkin'
Judybats - Convalescing in Spain
Judybats - Convalescing in Spain
All Tracks - The Judybats
All Tracks - The Judybats
The Judybats—Our Story
The Judybats—Our Story
Ugly On The Outside
Ugly On The Outside
Judybats
Judybats
judybats
judybats
judybats- daylight
judybats- daylight