LOADING ...

Luyện nghe bài hát All Day Afternoon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love this Romeo
see, novice do
Novice and need someone
And hope some survive

reveal itself
Have say him beautiful
Beautiful the eye
Beyond this non-truth

All day afternoon I love
All day afternoon let sun shine
All day afternoon taking things as the
And then so gently watching go

Gently on the wire
soon, falling soon
Falling being one
With non new thing
Lifting up and letting

down, swirling go
Swirling open arms
Embrace him young sung

All day afternoon I love
All day afternoon let sun shine
All day afternoon taking as the come
And so gently watching them go

Waiting for the coronation of
Paper thin the poetry rapture my heart
me in the griding moon and turn me to dust
Let me levitate and learn the loins of lust

Love this Romeo
Novice see, go
Novice shake and someone
To rip him this ride

reveal itself
Have someone say him
Beautiful beyond the lie
will tell the truth

All day afternoon I ya's
All day let sun shine down
All day afternoon things as the come
And then so watching them go

Videos

judybats - all day afternoon
judybats - all day afternoon
All Day Afternoon
All Day Afternoon
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Being Simple (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
The Judybats - Native Son (Video)
Top Tracks - The Judybats
Top Tracks - The Judybats
She's Sad, She Said  -- The JudyBats
She's Sad, She Said -- The JudyBats
Native Son
Native Son
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Don't Drop the Baby
Judybats - Saturday
Judybats - Saturday
Judybats - Wasting Time
Judybats - Wasting Time
The Judybats - Daylight
The Judybats - Daylight
Popular Videos - The Judybats
Popular Videos - The Judybats
Jive Talkin'
Jive Talkin'
Judybats - Convalescing in Spain
Judybats - Convalescing in Spain
All Tracks - The Judybats
All Tracks - The Judybats
The Judybats—Our Story
The Judybats—Our Story
Ugly On The Outside
Ugly On The Outside
Judybats
Judybats
judybats
judybats
judybats- daylight
judybats- daylight