LOADING ...

Luyện nghe bài hát Ain't Talkin' 'bout Dub

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lets go back to the
go back to the rock
Lets go back to the

Go back to the
Go to the rock
And see it at Forty

Aint bout Dub
talkin bout Dub
Aint talkin Dub

Aint bout Dub
Aint talkin
Aint talkin Dub, Dub, Dub

Rocker to rocker, to raver
Turn up the bass, why you do us all a favor?
Rocker to rocker, to raver
Turn up the bass, why dont you do us all a

Another zone
Another danger
Red

danger zone
Red
danger zone
Red alert, red alert, red

Aint talkin Dub
talkin bout Dub
Aint talkin Dub

Aint talkin Dub
Aint bout Dub
Aint bout Dub

Videos

Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub (HQ)
Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub (HQ)
Apollo 440   Ain't Talkin' 'Bout Dub
Apollo 440 Ain't Talkin' 'Bout Dub
Apollo 440 - Ain't Talkin Bout Dub
Apollo 440 - Ain't Talkin Bout Dub
Apollo 440   Aint Talkin Bout Dub
Apollo 440 Aint Talkin Bout Dub
Ain't Talkin' 'Bout Dub
Ain't Talkin' 'Bout Dub
Apollo 440 - Ain't Talkin Bout Dub (Live in VIVA TV)
Apollo 440 - Ain't Talkin Bout Dub (Live in VIVA TV)
Stroke 69 vs. Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub ( Cover Remix )
Stroke 69 vs. Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub ( Cover Remix )
Apollo four forty - Ain't talkin bout dub
Apollo four forty - Ain't talkin bout dub
Jimmi Hendrix & Apollo 440 - Rock The Dub (Drum and Bass)
Jimmi Hendrix & Apollo 440 - Rock The Dub (Drum and Bass)
A2 Ain't talkin' 'Bout Dub (Armand Van Helden Snake Syle Edit) - Apollo Four Forty
A2 Ain't talkin' 'Bout Dub (Armand Van Helden Snake Syle Edit) - Apollo Four Forty
apollo four forty - ain't talkin' 'bout dub (from a vinyl record)
apollo four forty - ain't talkin' 'bout dub (from a vinyl record)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Armand Van Helden Moonraker Edit)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Armand Van Helden Moonraker Edit)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (@440 Radio Edit)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (@440 Radio Edit)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Instrumental Version)
Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Instrumental Version)
W/C 4/1/09 - Apollo 440 - Ain't Talkin' Bout Dub (Original Mix)
W/C 4/1/09 - Apollo 440 - Ain't Talkin' Bout Dub (Original Mix)
Apollo 440 - Ain't Talkin'Bout Dub. drums play along
Apollo 440 - Ain't Talkin'Bout Dub. drums play along
Apollo 440 - Aint Talkin About Dub (HQ)
Apollo 440 - Aint Talkin About Dub (HQ)
Apollo440 - Ain't Talkin' Bout Dub (Technology Park RMX)
Apollo440 - Ain't Talkin' Bout Dub (Technology Park RMX)
Apollo 440 - Ain't Talkin'Bout Dub
Apollo 440 - Ain't Talkin'Bout Dub
Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Breakbeat, House, Big Beat/UK/1997) [Full Album]
Apollo 440 - Ain't Talkin' 'Bout Dub (Breakbeat, House, Big Beat/UK/1997) [Full Album]