LOADING ...

Luyện nghe bài hát Agent 4530

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everybody says hey boy we you
Everyone I want pushes me
I keep the same old tired questions
Hoping that the answers will somehow

Why oh why anybody listening
I couldn't cry if I knew what I was
No one nowhere on the world
I I know

seems to think I'm crazy
Get me to a doctor I a break
Everybody seems to think I'm
Help me my head's not on too straight

Why oh why isn't listening
I mind, mind
You are the one
me to the world where I can find you
I can you
I can you
I can't

Everybody says I to be you
Everybody to be you too
Looks like I can turn on
Just the way that I turned on you

Videos

The Judes -  Agent 4530
The Judes - Agent 4530
Allison Hilady
Allison Hilady
The Judes - MPI
The Judes - MPI
Popular Videos - The Judes
Popular Videos - The Judes
Former Mombasa Senator Hassan Omar rubbishes Nasa demonstrations
Former Mombasa Senator Hassan Omar rubbishes Nasa demonstrations
The Judes - Dance Nagasaki
The Judes - Dance Nagasaki
The Judes - Spaceboy
The Judes - Spaceboy
The Judes - Go Mod
The Judes - Go Mod
The Judes - New Wave Girl
The Judes - New Wave Girl
The Judes - Generation Who
The Judes - Generation Who
Jesse Ventura vs. TSA "I've Lost My Patriotism"
Jesse Ventura vs. TSA "I've Lost My Patriotism"
The Judes - Sara Says (Sunflower)
The Judes - Sara Says (Sunflower)
Ratification of Pastor Brian Brodersen
Ratification of Pastor Brian Brodersen
The Judes - SF to LA
The Judes - SF to LA
H4901 - Why Britishers supported Mohandas Gandhi and how it helped Britishers
H4901 - Why Britishers supported Mohandas Gandhi and how it helped Britishers
The Judes - Hey Hey Radio
The Judes - Hey Hey Radio
The Judes - Oh Girl
The Judes - Oh Girl
The Judes - Nothing to Say
The Judes - Nothing to Say
Willing Willie November 25 p8/11 - Wiltime Bigtime
Willing Willie November 25 p8/11 - Wiltime Bigtime
alaina k
alaina k