LOADING ...

Luyện nghe bài hát Against the Odds

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You sent out an S.O.S, I'm
unit's on the case
Another heartbreak has got you
Hold on, the is on the way

If there's a to, help you make it through
And lift you up every time you
I'll be the lifeline to, come and you
If you need me, I will when you call

So say eh oh, eh oh
Come on and let it go
I wanna stand with you against the
Let me be the one, that you can

Say eh oh, eh oh
on and let me know
We don't to run against the odds
We have a right in front of us

Say eh oh, eh oh
Say eh oh, eh oh
Say eh oh, eh oh
Eh oh

All your hope and came crashing down, down,
It's hard to the day
on and listen for the sound, sound, sound
Of my love on the way

If there's a lifeline to, help you make it
And lift you up time you fall
I'll be the lifeline to, come and you
If you need me, I will when you call

So say eh oh, eh oh
Come on and let it go
I wanna stand you against the odds
Let me be the one, that you can

Say eh oh, eh oh
Come on and let me
We have to run against the odds
We have a right in front of us

Yeah, no hiding
I'm to keep you safe, from the cold
I you crying, now I'm pleading
You have to walk this road all alone

So say eh oh, eh oh
on and just let it go
I wanna with you against the odds
Let me be the one, that you can

Say eh oh, eh oh
on and let me know
We don't have to run against the
We have a right in front of us

So say eh oh, eh oh
on and just let it go
I wanna stand you against the odds
Let me be the one, you can trust

Say eh oh, eh oh
Come on and let me
We don't to run against the odds
We have a right in front of us

So say eh oh, eh oh
Come on and let it go
I wanna stand with you the odds
Let me be the one, you can trust

Videos

Christopher - "Against the Odds" (Official video)
Christopher - "Against the Odds" (Official video)
Against the Odds (Lyrics) - Christopher
Against the Odds (Lyrics) - Christopher
Christopher  - Against the Odds (v. søerne i Kbh)
Christopher - Against the Odds (v. søerne i Kbh)
Christopher - Against the Odds (live)
Christopher - Against the Odds (live)
Christopher - "Against the Odds" live i The Voice
Christopher - "Against the Odds" live i The Voice
Against the Odds
Against the Odds
ChristopherOdd
ChristopherOdd
Christopher - Naked (Official Acoustic Video)
Christopher - Naked (Official Acoustic Video)
Christopher: Against the Odds Live 2012
Christopher: Against the Odds Live 2012
Christopher - Against The Odds
Christopher - Against The Odds
Christopher - Official music videos
Christopher - Official music videos
Christopher "Against the Odds" (Nordberg & Severin Remix)
Christopher "Against the Odds" (Nordberg & Severin Remix)
Christopher - Against the odds live
Christopher - Against the odds live
Against All Odds - Elif und Christopher (OFFICIAL AUDIO)
Against All Odds - Elif und Christopher (OFFICIAL AUDIO)
Christopher - "Against The Odds" (teaser)
Christopher - "Against The Odds" (teaser)
Christopher - "Against the Odds" (Behind the Scenes)
Christopher - "Against the Odds" (Behind the Scenes)
Against the Odds - Christopher
Against the Odds - Christopher
Christopher - Call Your Girlfriend (Robyn cover)
Christopher - Call Your Girlfriend (Robyn cover)
Christopher - Against the Odds - Live på Færøerne 2013
Christopher - Against the Odds - Live på Færøerne 2013
Against the odds - Christopher
Against the odds - Christopher