LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Winters Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Life freezes over silence reigns the night
and darkness the day
Flying...my sun is your
As brushed black is walking
through snow-white
thy life in me
Did He who the Lamb make thee?

Winds breathing and eyes all full of fright
frigidity's
Hunting...my is your day
While hair is flying
dark black woods
Behold my life in
Did He smile His work to


Icy I see I see me
In you am I
eye see
I see
thighs around me
Icy
around me you

And our pleasures with rough strife
thorough the gates of life
and your quaint honour to dust
and into all my lust
the grave's a and private place
but none, I think, do embrace

(With excerpts from William Blake's "The Tyger" and Andrew "To His Coy Mistress")

Videos

Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Dawn of Winter - A Dream Within a Dream
Dawn of Winter - A Dream Within a Dream
Dawn of Winter: Pray for Doom
Dawn of Winter: Pray for Doom
Dawn of Winter: The Peaceful Dead
Dawn of Winter: The Peaceful Dead
Accept - Winter Dreams HD 1080p
Accept - Winter Dreams HD 1080p
Dark At Dawn - Forever
Dark At Dawn - Forever
Dark At Dawn - Within The Light
Dark At Dawn - Within The Light
Dark at Dawn - 01  Fallen Angel    Eternal Sleep
Dark at Dawn - 01 Fallen Angel Eternal Sleep
Dawn of Winter - Black Revelations
Dawn of Winter - Black Revelations
Dawn of Winter- Paralysed by Sleep
Dawn of Winter- Paralysed by Sleep
Winter's Dream - Official Music Video
Winter's Dream - Official Music Video
Dawn Of Winter - The Music Of Despair
Dawn Of Winter - The Music Of Despair
Imperium - Winter's Dawn
Imperium - Winter's Dawn
Winter Dawn - By Embers Embrace {Full Album}
Winter Dawn - By Embers Embrace {Full Album}
Dark Reign of Fire   Winter's Dawn Theme
Dark Reign of Fire Winter's Dawn Theme
Primal Dawn - Ryan Kirk - Audio Books
Primal Dawn - Ryan Kirk - Audio Books
Nordic/Viking Music - Lady of the Dawn
Nordic/Viking Music - Lady of the Dawn
Winters Dawn-Winters Dawn
Winters Dawn-Winters Dawn
Retrospective Review - Dawn of War: Winter Assault
Retrospective Review - Dawn of War: Winter Assault
Dawn of Winter - In the Valley of Tears
Dawn of Winter - In the Valley of Tears