LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Winters Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Life freezes over when silence reigns the
and darkness the day
Flying...my sun is your
As brushed hair is walking
through fields
Behold thy in me
Did He who made the make thee?

Winds breathing and eyes all full of fright
astray
Hunting...my is your day
While hair is flying
through black woods
Behold my life in
Did He smile His work to


Icy I see I see me
In you am I
eye see
I see
around around me
Icy
around me you

And tear our pleasures rough strife
thorough the iron of life
and your quaint honour turn to
and into ashes all my
the grave's a and private place
but none, I think, do there

(With excerpts from William Blake's "The Tyger" and Marvell's "To His Coy Mistress")

Videos

Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Dawn of Winter - Black Revelations
Dawn of Winter - Black Revelations
Coldplay - Midnight
Coldplay - Midnight
Phum Viphurit - Long Gone [Official Video]
Phum Viphurit - Long Gone [Official Video]
Dark at Dawn - 01  Fallen Angel    Eternal Sleep
Dark at Dawn - 01 Fallen Angel Eternal Sleep
Ed Sheeran - The A Team [Official Video]
Ed Sheeran - The A Team [Official Video]
Dawn of War Full OST - HD
Dawn of War Full OST - HD
AURORA - Runaway
AURORA - Runaway
Rod Modell : Dawn, Dusk, and Darkness
Rod Modell : Dawn, Dusk, and Darkness
Countless Skies - New Dawn (Official Album Stream)
Countless Skies - New Dawn (Official Album Stream)
Luca Turilli - Angels of the Winter Dawn
Luca Turilli - Angels of the Winter Dawn
A New Dawn - Winter
A New Dawn - Winter
Accept - Princess of the Dawn
Accept - Princess of the Dawn
ETERNAL DREAM - Memories Of A Lyliac Dawn Act III - Epica And The Bliss
ETERNAL DREAM - Memories Of A Lyliac Dawn Act III - Epica And The Bliss
DragonForce - Ashes of the Dawn
DragonForce - Ashes of the Dawn
Dawn of Dreams -  Darklight Awakening  (2000) FULL ALBUM
Dawn of Dreams - Darklight Awakening (2000) FULL ALBUM
Horizon Zero Dawn - Complete Soundtrack (OST)
Horizon Zero Dawn - Complete Soundtrack (OST)
Between the Darkness and the Dawn (Preview Clip)
Between the Darkness and the Dawn (Preview Clip)
2 Hours of Dark Music by Adrian von Ziegler
2 Hours of Dark Music by Adrian von Ziegler
Nordic/Viking Music - Lady of the Dawn
Nordic/Viking Music - Lady of the Dawn