LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Winters Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Life freezes over when reigns the night
and darkness the day
Flying...my sun is your
As brushed black hair is
through fields
thy life in me
Did He who made the Lamb make

Winds breathing and eyes all full of fright
astray
Hunting...my night is day
While snow-white is flying
dark black woods
Behold my in thee
Did He His work to see?


Icy I see I see me
In you am I
eye see
I see
around thighs me
Icy
around me you

And tear our with rough strife
thorough the iron gates of
and your quaint honour to dust
and into ashes all my
the grave's a fine and place
but none, I think, do embrace

(With excerpts William Blake's "The Tyger" and Andrew Marvell's "To His Coy Mistress")

Videos

Dawn of Winter - A Dream Within a Dream
Dawn of Winter - A Dream Within a Dream
Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Dark at Dawn - Crimson Frost (2001) [Full Album]
Winter's Dream - Official Music Video
Winter's Dream - Official Music Video
Dawn of Winter: Pray for Doom
Dawn of Winter: Pray for Doom
Winters Dream by Kelly Andrew
Winters Dream by Kelly Andrew
Dark At Dawn - Within The Light
Dark At Dawn - Within The Light
Dawn of Winter - Return to Forever
Dawn of Winter - Return to Forever
Dawn of Winter | Doomcult Performance | full album 1994 | doom metal
Dawn of Winter | Doomcult Performance | full album 1994 | doom metal
Winters Dawn-Winters Dawn
Winters Dawn-Winters Dawn
Dark At Dawn - Forever
Dark At Dawn - Forever
Dawn Of Winter - The Music Of Despair
Dawn Of Winter - The Music Of Despair
Imperium - Winter's Dawn
Imperium - Winter's Dawn
Dawn of Winter: The Peaceful Dead
Dawn of Winter: The Peaceful Dead
Retrospective Review - Dawn of War: Winter Assault
Retrospective Review - Dawn of War: Winter Assault
Dean Lewis - Waves (Official Video)
Dean Lewis - Waves (Official Video)
Dawn of Winter - In the Valley of Tears
Dawn of Winter - In the Valley of Tears
Daenerys Targaryen's Dream | The Battle for Dawn happens here! | Game of Thrones Season 8 Theory
Daenerys Targaryen's Dream | The Battle for Dawn happens here! | Game of Thrones Season 8 Theory
Dawn of Winter - Black Revelations
Dawn of Winter - Black Revelations
Soulstorm Imperial Guard Campaign - Soulstorm - |Ep 5|
Soulstorm Imperial Guard Campaign - Soulstorm - |Ep 5|
Dawn of Winter - Throne of Isolation
Dawn of Winter - Throne of Isolation