LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Touch of Paradise

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Flamingos walk and sway in
Seeing this, it makes my troubles
The sun is hiding, a pink scar
That stretches across the sky
That's all we've so far

And all I do is look into eyes

For that touch of paradise
Just a touch, a of paradise
Just a touch of paradise

You hold my that's when we kiss
And it take long no, no, for me to get the gist
Of this love stretches out across the land
Where flash, as we're walking in the sand

And all I do is look into your

For that special of paradise
a touch, a touch of paradise
Just a touch of paradise

A touch of and autumn sweet
Well, the trees vibrate when our eyes
And I think of all the that we have been making
You touch my hand and I off shaking

And all I do is look into your

For special touch of paradise
a touch, a touch of paradise
Just a special touch of

Just a touch, a touch of
Just a special touch of
a touch, a touch of paradise

Just a touch, a touch of paradise,
a special touch of paradise, oh shall we
Just a touch, a of paradise

Just a touch, a touch of paradise,
Just a special touch of paradise, oh we
Just a touch, a touch of

we, shall we]

Videos

John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality)
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality)
A touch of paradise  - John Farnham -
A touch of paradise - John Farnham -
Australia A Touch Of Paradise
Australia A Touch Of Paradise
A Touch of Paradise
A Touch of Paradise
John Farnham - Touch of Paradise (rare)
John Farnham - Touch of Paradise (rare)
"A Touch Of Paradise" [Live] from the 'Whispering Jack - 20th Anniversary Edition' DVD
"A Touch Of Paradise" [Live] from the 'Whispering Jack - 20th Anniversary Edition' DVD
John Farnham / Ross Wilson | A Touch of Paradise
John Farnham / Ross Wilson | A Touch of Paradise
John Farnham - Touch of Paradise (1986)
John Farnham - Touch of Paradise (1986)
Touch Of Paradise - John Farnham 1986 HQ Lyrics MusiClypz
Touch Of Paradise - John Farnham 1986 HQ Lyrics MusiClypz
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality
John Farnham & Melbourne Symphony Orchestra - Touch of paradise
John Farnham & Melbourne Symphony Orchestra - Touch of paradise
John Farnham - A Touch of Paradise (1987, AUS # 24, Enhanced)
John Farnham - A Touch of Paradise (1987, AUS # 24, Enhanced)
John Farnham - A Touch of Paradise
John Farnham - A Touch of Paradise
John Farnham Dec 5, 2015 Touch Of Paradise
John Farnham Dec 5, 2015 Touch Of Paradise
John Farnham A Touch of Paradise MV
John Farnham A Touch of Paradise MV
John Farnham | A Touch of Paradise
John Farnham | A Touch of Paradise
A Touch of Paradise (Live)
A Touch of Paradise (Live)
Olivia Newton-John - Touch of Paradise (The Main Event)
Olivia Newton-John - Touch of Paradise (The Main Event)
A touch of paradise   Ross Wilson   John Farnham
A touch of paradise Ross Wilson John Farnham