LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Touch of Paradise

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Flamingos and sway in peace
this, it makes my troubles cease
The sun is hiding, leaving a pink
That stretches across the sky
all we've seen so far

And all I do is look your eyes

For special touch of paradise
Just a touch, a of paradise
Just a touch of paradise

You hold my hand that's we kiss
And it doesn't take long no, no, for me to get the
Of love that stretches out across the land
Where flash, as we're walking in the sand

And all I do is look into eyes

For that special touch of
Just a touch, a of paradise
Just a special touch of

A touch of and autumn sweet
Well, the trees when our eyes meet
And I think of all the that we have been making
You touch my hand and I off shaking

And all I do is look your eyes

For that special touch of
Just a touch, a touch of
Just a special of paradise

a touch, a touch of paradise
Just a touch of paradise
a touch, a touch of paradise

Just a touch, a touch of paradise,
Just a special of paradise, oh shall we
Just a touch, a touch of

Just a touch, a touch of paradise,
Just a touch of paradise, oh shall we
a touch, a touch of paradise

[Shall we, we]

Videos

John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality)
John Farnham - A Touch of Paradise (High Quality)
A touch of paradise  - John Farnham -
A touch of paradise - John Farnham -
John Farnham - Touch of Paradise (rare)
John Farnham - Touch of Paradise (rare)
A Touch of Paradise
A Touch of Paradise
Australia A Touch Of Paradise
Australia A Touch Of Paradise
John Farnham - Touch of Paradise (1986)
John Farnham - Touch of Paradise (1986)
John Farnham / Ross Wilson | A Touch of Paradise
John Farnham / Ross Wilson | A Touch of Paradise
John Farnham A Touch of Paradise MV
John Farnham A Touch of Paradise MV
A Touch Of Paradise - The Entrance at Central Coast, NSW Australia
A Touch Of Paradise - The Entrance at Central Coast, NSW Australia
"A Touch Of Paradise" [Live] from the 'Whispering Jack - 20th Anniversary Edition' DVD
"A Touch Of Paradise" [Live] from the 'Whispering Jack - 20th Anniversary Edition' DVD
John Farnham - A Touch of Paradise (1987, AUS # 24, Enhanced)
John Farnham - A Touch of Paradise (1987, AUS # 24, Enhanced)
John Farnham & Melbourne Symphony Orchestra - Touch of paradise
John Farnham & Melbourne Symphony Orchestra - Touch of paradise
A Touch of Paradise ~~~ John Farnham, 1987
A Touch of Paradise ~~~ John Farnham, 1987
A Touch of Paradise | Young Talent Time
A Touch of Paradise | Young Talent Time
John Farnham -  A Touch of Paradise
John Farnham - A Touch of Paradise
A Touch of Paradise (Live)
A Touch of Paradise (Live)
John Farnham - Touch Of Paradise
John Farnham - Touch Of Paradise
Touch Of Paradise - John Farnham 1986 HQ Lyrics MusiClypz
Touch Of Paradise - John Farnham 1986 HQ Lyrics MusiClypz
John Farnham - A Touch Of Paradise
John Farnham - A Touch Of Paradise