LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Summer Place

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's a summer
Where it may rain or
Yet I'm and warm
For within that place
Your arms out to me
And my heart is from all care
For it

There are no gloomy
When seen the eyes
Of who are blessed with love

And the secret of
A place
Is it's anywhere
When two people
All hopes
All dreams
All love

And the secret of a summer place
Is that anywhere
When two share
All hopes
All their dreams, all their

Videos

Andy Williams - A Summer Place - 1962
Andy Williams - A Summer Place - 1962
A Summer Place ( 1962 ) - ANDY WILLIAMS - Lyrics
A Summer Place ( 1962 ) - ANDY WILLIAMS - Lyrics
A Summer Place
A Summer Place
ANDY WILLIAMS - A SUMMER PLACE
ANDY WILLIAMS - A SUMMER PLACE
Percy Faith - Theme From A Summer Place
Percy Faith - Theme From A Summer Place
Theme from a summer place (Percy Faith version)
Theme from a summer place (Percy Faith version)
A Summer Place (1959, theme)
A Summer Place (1959, theme)
Percy Faith & His Orchestra - A summer place theme (video/audio edited & restored) HQ
Percy Faith & His Orchestra - A summer place theme (video/audio edited & restored) HQ
A SUMMER PLACE - (Lyrics)
A SUMMER PLACE - (Lyrics)
ANDY WILLIAMS - A SUMMER PLACE
ANDY WILLIAMS - A SUMMER PLACE
Joanie Sommers -- (Theme From) A Summer Place
Joanie Sommers -- (Theme From) A Summer Place
Theme From A Summer Place - Andy Williams
Theme From A Summer Place - Andy Williams
The Lettermen - Theme From A Summer Place
The Lettermen - Theme From A Summer Place
A Summer Place | Andy Williams
A Summer Place | Andy Williams
Andy Williams - A Summer Place (The Shape Of Water Soundtrack)
Andy Williams - A Summer Place (The Shape Of Water Soundtrack)
"Theme From A Summer Place" ❤ (Lyrics) ✿ THE LENNON SISTERS
"Theme From A Summer Place" ❤ (Lyrics) ✿ THE LENNON SISTERS
Andy Williams........A Summer Place..
Andy Williams........A Summer Place..
Andy Williams - Theme from summer of 42
Andy Williams - Theme from summer of 42
ANDY WILLIAMS - THEME FROM A SUMMER PLACE
ANDY WILLIAMS - THEME FROM A SUMMER PLACE
A Summer Place - andy williams
A Summer Place - andy williams