LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Quitter Never Wins

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Seems like now
nothin' meant to last
Well, one day got it all
And then it disappears so

And now our
Is on and off
Well, I you wanna quit me, baby
Ah, but a never wins

You've out on our lovin'
But I've stayed through thick and
all that we've been through baby
You're gonna tell me the end

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna me, baby
Ah, but a never wins

like now-a-days
Love is a word no one means
Ah, ya said you'd never me
And ya, upped and walked out on me

Oh, and now our
Is on and off
Well, I know you wanna me, baby
Yeah, but a quitter wins

Well, I know you wanna quit me
But a never wins
A never wins

Videos

Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang  - A Quitter Never Wins 10-6-2016
Jonny Lang - A Quitter Never Wins 10-6-2016
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
Jonny Lang - A Quitter Never Wins @ Gloria Theater - Köln - 2017.10.23
Jonny Lang - A Quitter Never Wins @ Gloria Theater - Köln - 2017.10.23
JONNY LANG "A QUITTER NEVER WINS"  11/12/16 LIVE HD
JONNY LANG "A QUITTER NEVER WINS" 11/12/16 LIVE HD
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
JONNY LANG -  A Quitter Never Wins - LIVE @"La Cigale" PARIS le 11/11/2017
JONNY LANG - A Quitter Never Wins - LIVE @"La Cigale" PARIS le 11/11/2017
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
"A Quitter Never Wins"Jonny Lang 01095C
"A Quitter Never Wins"Jonny Lang 01095C
a quitter never wins live at montreux
a quitter never wins live at montreux