LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Quitter Never Wins

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Seems like now
Ain't meant to last
Well, one day got it all
And then it so fast

And now our
Is on and off
Well, I know you quit me, baby
Ah, but a never wins

You've out on our lovin'
But I've stayed through and thin
all that we've been through baby
You're tell me it's the end

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna me, baby
Ah, but a quitter never

Seems now-a-days
Love is a word no one means
Ah, ya you'd never leave me
And then ya, and walked out on me

Oh, and now our
Is on and off
Well, I know you quit me, baby
Yeah, but a quitter never

Well, I know you wanna quit me
But a never wins
A never wins

Videos

Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
JONNY LANG with, "A Quitter Never Wins!" At the Moondance Jam, 2010.
JONNY LANG with, "A Quitter Never Wins!" At the Moondance Jam, 2010.
Jonny Lang  - A Quitter Never Wins 10-6-2016
Jonny Lang - A Quitter Never Wins 10-6-2016
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
A Quitter never wins - Jonny Lang cover
A Quitter never wins - Jonny Lang cover
Jonny Lang - A quitter never wins
Jonny Lang - A quitter never wins
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
Jonny Lang - A quitter never wins - LIVE PARIS 2014
Jonny Lang - A quitter never wins - LIVE PARIS 2014
A Quitter Never Wins (Live)
A Quitter Never Wins (Live)
JONNY LANG "A QUITTER NEVER WINS"  11/12/16 LIVE HD
JONNY LANG "A QUITTER NEVER WINS" 11/12/16 LIVE HD
a quitter never wins live at montreux
a quitter never wins live at montreux
TINSLEY ELLIS ⋆ A Quitter Never Wins ⋆  1/27/17 NYC
TINSLEY ELLIS ⋆ A Quitter Never Wins ⋆ 1/27/17 NYC