LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Quitter Never Wins

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Seems like now
Ain't meant to last
Well, one day got it all
And then it disappears so

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna quit me,
Ah, but a never wins

You've walked out on our
But I've stayed through and thin
all that we've been through baby
You're tell me it's the end

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna me, baby
Ah, but a quitter never

Seems like
Love is a word that no one
Ah, ya you'd never leave me
And ya, upped and walked out on me

Oh, and now our
Is on and off
Well, I you wanna quit me, baby
Yeah, but a never wins

Well, I know you wanna me baby
But a never wins
A quitter wins

Videos

Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang  - A Quitter Never Wins 10-6-2016
Jonny Lang - A Quitter Never Wins 10-6-2016
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
A Quitter never wins - Jonny Lang cover
A Quitter never wins - Jonny Lang cover
Jonny Lang, A Quitter Never Wins
Jonny Lang, A Quitter Never Wins
Jonny Lang - A Quitter Never Wins - Nashville 2015
Jonny Lang - A Quitter Never Wins - Nashville 2015
Jonny Lang - A Quitter Never Wins (6/20/12 ACL Austin Tx.)
Jonny Lang - A Quitter Never Wins (6/20/12 ACL Austin Tx.)
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
Tinsley Ellis 03 A Quitter Never Wins HQ
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
A Quitter Never Wins - Melvin Taylor
JONNY LANG -  A Quitter Never Wins - LIVE @"La Cigale" PARIS le 11/11/2017
JONNY LANG - A Quitter Never Wins - LIVE @"La Cigale" PARIS le 11/11/2017
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
Jonny Lang - A quitter never wins
Jonny Lang - A quitter never wins
a quitter never wins live at montreux
a quitter never wins live at montreux