LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Quitter Never Wins

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Seems now days
nothin' meant to last
Well, one day got it all
And then it so fast

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna quit me,
Ah, but a never wins

walked out on our lovin'
But I've through thick and thin
After all that been through baby
You're tell me it's the end

And now our
Is on and off
Well, I know you wanna quit me,
Ah, but a quitter never

like now-a-days
Love is a word that no one
Ah, ya said you'd never me
And then ya, upped and out on me

Oh, and now our
Is on and off
Well, I know you wanna me, baby
Yeah, but a quitter never

Well, I you wanna quit me baby
But a quitter wins
A quitter wins

Videos

Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Johnny Lang-A Quitter Never Wins
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny LANG - A quitter never wins - Live in Paris @TheNewMorning - 10.10.1997 (BEST VIDEO EVER)
Jonny Lang A Quitter Never Wins
Jonny Lang A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins
A Quitter Never Wins
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
Quitter Never Wins, Jonny Lang - 04.21.2017
Jonny Lang  - A Quitter Never Wins 10-6-2016
Jonny Lang - A Quitter Never Wins 10-6-2016
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
A Quitter Never Wins- Live At the Ryman
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang "A Quitter Never Wins" 1999
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
Jonny Lang - "A Quitter Never Wins" 5/21/17 - Annapolis, MD
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
A Quitter Never Wins - Jonny Lang
Jonny Lang - A Quitter Never Wins
Jonny Lang - A Quitter Never Wins
Jonny Lang - A Quitter Never Wins
Jonny Lang - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Jonny Lang - A Quitter Never Wins (HQ Quality)
Jonny Lang - A Quitter Never Wins (HQ Quality)
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
Joe Bonamassa - A Quitter Never Wins
A  QUITTER NEVER WINS ~JONNY LANG ~IMS
A QUITTER NEVER WINS ~JONNY LANG ~IMS
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
Jonny LANG - A quitter never wins - Live at Cléon, FRANCE 11.07.2017
"A Quitter Never Wins"Jonny Lang 01095C
"A Quitter Never Wins"Jonny Lang 01095C
Jonny Lang a trois-rivieres en blues A QUITTER NEVER WINS
Jonny Lang a trois-rivieres en blues A QUITTER NEVER WINS
Jonny Lang - Live At Montreux 1999
Jonny Lang - Live At Montreux 1999