LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Man Needs To Be Told

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A man to be told there is a world going on
There is a world going on, there is a world on
A man needs to be told to look the night
He will get lost in the day, he can get in the night

A man needs to be
A man to be told
A man needs to be
A man needs to be

A young boy once told me, I will be an old man and I am 15
It part of the plan, it wasn't part of the dream
Ever wonder how much the man who wrote White Christmas
How evolution began, the was fake

And man to be told
A man to be told
A man needs to be
A man needs to be

A man needs to be
A man to be told
A man to be told
A man needs to be

A man to be told, there is a war going on
There is a war going on, is a war going on
Every man needs to be told, is a truth in his eye
There is a rest in the dawn, is a point in his life

A man to be told
A man to be told
A man needs to be
A man to be told

A man needs to be
A man to be told
A man to be told
A man needs to be

Videos

The Charlatans - A Man Needs To Be Told
The Charlatans - A Man Needs To Be Told
Charlatans UK - "A Man Needs To Be Told"
Charlatans UK - "A Man Needs To Be Told"
The Charlatans UK - A Man Needs To Be Told (Live)
The Charlatans UK - A Man Needs To Be Told (Live)
A Man Needs To Be Told
A Man Needs To Be Told
The Charlatans - A Man Needs To Be Told - Live @ Manchester Deaf Institute - 13th March 2011
The Charlatans - A Man Needs To Be Told - Live @ Manchester Deaf Institute - 13th March 2011
THE CHARLATANS - A mand needs to be told
THE CHARLATANS - A mand needs to be told
Charlatans Acoustic - A Man Needs To Be Told (Live @ Whitehaven, Mar 2011)
Charlatans Acoustic - A Man Needs To Be Told (Live @ Whitehaven, Mar 2011)
A Man Needs To Be Told - The Charlatans acoustic - Isle Of White - 11-06-11
A Man Needs To Be Told - The Charlatans acoustic - Isle Of White - 11-06-11
The Charlatans - A Man Needs To Be Told
The Charlatans - A Man Needs To Be Told
The Charlatans OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
The Charlatans OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
Tim Burgess @ Manchester Cathedral with Joe Duddell & string quartet - 'A Man Needs To Be Told'
Tim Burgess @ Manchester Cathedral with Joe Duddell & string quartet - 'A Man Needs To Be Told'
Call of Duty 3 Gameplay - Charlatans - A Man Needs to be Told
Call of Duty 3 Gameplay - Charlatans - A Man Needs to be Told
The Charlatans "A Man Needs To Be Told" live @ Union Chapel, Islington - 16 March '11
The Charlatans "A Man Needs To Be Told" live @ Union Chapel, Islington - 16 March '11
The Charlatans - A Man Needs To Be Told - Live At The Slopes Of Park City 13.01.2002
The Charlatans - A Man Needs To Be Told - Live At The Slopes Of Park City 13.01.2002
Tim Burgess - A Man needs to be told
Tim Burgess - A Man needs to be told
The Charlatans "A Man Needs To Be Told" @ Lincoln Engine She
The Charlatans "A Man Needs To Be Told" @ Lincoln Engine She
The Charlatans Live on The Cut 28/11/2001
The Charlatans Live on The Cut 28/11/2001
THE CHARLATANS UK
THE CHARLATANS UK
redacted: a man needs to be told
redacted: a man needs to be told
the Charlatans 2
the Charlatans 2