LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Heartbreak

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I met parents, they were lying
About falling in
I met parents, they were dying
falling in love

Girl, you're just a, a
A
Girl, just a, a child
A

I saw your at the drive-in
They falling in love
I met your friends, they were
About in love

Girl, you're just a
A
Girl, just a child
A

Girl, you're just a, a
in love
Girl, you're just a, a
A

Videos

Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Live Acoustic)
A Heartbreak - Angus&Julia Stone
A Heartbreak - Angus&Julia Stone
Angus & Julia Stone - A Heartbreak [LYRICS]
Angus & Julia Stone - A Heartbreak [LYRICS]
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Milk Live At The Chapel)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Milk Live At The Chapel)
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus and Julia Stone
Angus and Julia Stone
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (ODESZA Remix)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (ODESZA Remix)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Audio only)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Audio only)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone: "A Heartbreak" - Details Magazine
Angus & Julia Stone: "A Heartbreak" - Details Magazine
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus and Julia Stone - Self titled FULL ALBUM
Angus and Julia Stone - Self titled FULL ALBUM
A Heartbreak - Angus and Julia Stone (cover)
A Heartbreak - Angus and Julia Stone (cover)
Bewilder - A Heartbreak (Angus & Julia Stone)
Bewilder - A Heartbreak (Angus & Julia Stone)
A Heartbreak - Angus & Julia Stone - Guitar Lesson
A Heartbreak - Angus & Julia Stone - Guitar Lesson
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Odesza Remix)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Odesza Remix)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak Live
Angus & Julia Stone - A Heartbreak Live