LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Heartbreak

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I met your parents, they lying
About falling in
I met your parents, they were
About in love

Girl, you're a, a child
A
Girl, you're a, a child
A

I saw your at the drive-in
were falling in love
I met your friends, they lying
falling in love

Girl, you're a child
A
Girl, you're just a
A

Girl, you're a, a child
in love
Girl, you're just a, a
A

Videos

Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone - A Heartbreak
Angus & Julia Stone - A Heartbreak [LYRICS]
Angus & Julia Stone - A Heartbreak [LYRICS]
A Heartbreak - Angus&Julia Stone
A Heartbreak - Angus&Julia Stone
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Milk Live At The Chapel)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Milk Live At The Chapel)
Angus and Julia Stone
Angus and Julia Stone
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (ODESZA Remix)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (ODESZA Remix)
A Heartbreak - Angus & Julia Stone - Guitar Lesson
A Heartbreak - Angus & Julia Stone - Guitar Lesson
Angus and Julia Stone Live On The Today Show - 2015 (A Heartbreak)
Angus and Julia Stone Live On The Today Show - 2015 (A Heartbreak)
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Concert Live - Full HD) @ Nuits de Fourvière, Lyon - France 2014
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Concert Live - Full HD) @ Nuits de Fourvière, Lyon - France 2014
Angus et Julia  Stone " A Heartbreak"  Lyon Halle Tony Garnier le 02/11/17...
Angus et Julia Stone " A Heartbreak" Lyon Halle Tony Garnier le 02/11/17...
Angus and Julia Stone - Self titled FULL ALBUM
Angus and Julia Stone - Self titled FULL ALBUM
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Español) - The Suicide Virgins
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Español) - The Suicide Virgins
Bewilder - A Heartbreak (Angus & Julia Stone)
Bewilder - A Heartbreak (Angus & Julia Stone)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Audio only)
Angus & Julia Stone - A Heartbreak (Audio only)
Angus & Julia Stone - Nothing Else
Angus & Julia Stone - Nothing Else